Sveriges lantbruksuniversitet

Regelverk

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med SLU:s regelverk att göra.


Det finns 8 sidor som är taggade med Regelverk:
EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

Forskare har analyserat GMO-lagstiftningen i EU och kommit fram till att regelverket kring genetiskt modifierade grödor är inkonsekvent och oförutsägbart. De diskuterar ett gemensamt regelverk för alla nya växtsorter oavsett vilka tekniker förädlaren ...

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena ...

SLU_160421_0907_jsg.jpg

Gamla regelverk bromsar utveckling av nya växtskydd

Det finns en stark vilja från politiker, odlare och konsumenter att satsa på alternativa växtskydd för miljön och hälsans skull. Ändå har mängden sålda kemiska bekämpningsmedel under senare år legat stilla eller till och med visat en svag ...

Varför blir det inte jämställt?

Varför blir det inte jämställt?

När Boel Flodgren blev rektor för Lunds universitet 1992, så var hon den första kvinnliga rektorn vid ett större universitet i Europa. I dag är fördelningen mellan kvinnor och män bland Sveriges universitetsrektorer ungefär femti-femti. Det ...

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Ta del av Mistra Biotech:s seminarium, om hur moderna växtförädlingstekniker ska få en chans i Sverige och EU i framtiden, som hölls i Almedalen den 4 juli 2017. Paneldeltagare från forskning, myndigheter och näringsliv ger presentationer varvade ...

SLU-stiftelser divesterar

SLU-stiftelser divesterar

SLU:s styrelse fattade på torsdagen beslut om divestering från fossil energi av SLU:s anknutna stiftelsers fondinnehav. Divestering betyder motsatsen till investering och rent konkret innebär det att göra sig av med fonder som är knutna till den ...

DSCN0595.JPG

Ny ISO specifikation för bättre djurvälfärd

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har medverkat till en ny specifikation för bättre djurvälfärd. ISO (International Organization for Standardization) tar fram internationella specifikationer inom en rad olika områden, bl.a. djurvälfärd. ...

Hela SLU nu miljöcertifierat

Hela SLU nu miljöcertifierat

Under många år har SLU bedrivit ett aktivt miljöarbete som nu har resulterat i att alla delar av SLU - alla verksamhetsorter, alla institutioner, administrationen med mera - nu är certifierade mot ISO 14001. - Ett aktivt och systematiskt miljöarbete ...