Sveriges lantbruksuniversitet

Regelverk

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med SLU:s regelverk att göra.


Det finns 44 sidor som är taggade med Regelverk:
Delad medfinansiering

Delad medfinansiering

Syftet med delad medfinansiering är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för SLU:s institutioner att vara med i stora projekt med omfattande behov av medfinansiering. Möjligheten att delta i

EUdom

Vi är starkt kritiska till utslaget i EU-domstolen om den nya gentekniken Crispr. Det hotar vår framtida livsmedelsförsörjning och arbetet med att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan.

EUdom

Vi är starkt kritiska till utslaget i EU-domstolen om den nya gentekniken Crispr. Det hotar vår framtida livsmedelsförsörjning och arbetet med att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan.

Regleringsbrev

Regleringsbrev

I SLU:s (och andra statliga lärosätens) regleringsbrev finns fr.o.m. 2010 följande formulering om kostnadstäckning: ”I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation 2008/09:50 ska

Riktlinjer för externfinansiering

Riktlinjer för externfinansiering

Syftet med dessa riktlinjer är att undvika ekonomiska och juridiska problem i externfinansierade projekt. Riktlinjerna beslutades av rektor 2015-05-25. De gäller bidragsansökningar och uppdragsanbud

Ny ärendehandbok för handläggare

Ny ärendehandbok för handläggare

Hur ska ett ärende beredas inför beslut? Vad innebär offentlighetsprincipen? Vem ansvarar för vad i hanteringen av ett ärende? Det och mycket mer kan du få reda på i den nya ärendehandboken på

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

Forskare har analyserat GMO-lagstiftningen i EU och kommit fram till att regelverket kring genetiskt modifierade grödor är inkonsekvent och oförutsägbart. De diskuterar ett gemensamt regelverk för

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

Forskare har analyserat GMO-lagstiftningen i EU och kommit fram till att regelverket kring genetiskt modifierade grödor är inkonsekvent och oförutsägbart. De diskuterar ett gemensamt regelverk för

Miljömål uppdaterade

Miljömål uppdaterade

Nu är status på de övergripande miljömålen uppdaterade. Här finns mer information om hur det går!

UKÄutvärdering

UKÄutvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att

UKÄutvärdering

UKÄutvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att

UKÄutvärdering

UKÄutvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att