Hoppa till huvudinnehåll

Regelverk

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med SLU:s regelverk att göra.


Det finns 10 sidor som är taggade med Regelverk:

EUdom

Vi är starkt kritiska till utslaget i EU-domstolen om den nya gentekniken Crispr. Det hotar vår framtida livsmedelsförsörjning och arbetet med att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan.

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

Forskare har analyserat GMO-lagstiftningen i EU och kommit fram till att regelverket kring genetiskt modifierade grödor är inkonsekvent och oförutsägbart. De diskuterar ett gemensamt regelverk för

UKÄutvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att

Gamla regelverk bromsar utveckling av nya växtskydd

Det finns en stark vilja från politiker, odlare och konsumenter att satsa på alternativa växtskydd för miljön och hälsans skull. Ändå har mängden sålda kemiska bekämpningsmedel under senare år legat

Rektorsbloggseptember

När Boel Flodgren blev rektor för Lunds universitet 1992, så var hon den första kvinnliga rektorn vid ett större universitet i Europa. I dag är fördelningen mellan kvinnor och män bland Sveriges

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Ta del av Mistra Biotech:s seminarium, om hur moderna växtförädlingstekniker ska få en chans i Sverige och EU i framtiden, som hölls i Almedalen den 4 juli 2017. Paneldeltagare från forskning,

Divestering

SLU:s styrelse fattade på torsdagen beslut om divestering från fossil energi av SLU:s anknutna stiftelsers fondinnehav. Divestering betyder motsatsen till investering och rent konkret innebär det att

Ny ISO specifikation för bättre djurvälfärd

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har medverkat till en ny specifikation för bättre djurvälfärd. ISO (International Organization for Standardization) tar fram internationella specifikationer

miljöcert

Under många år har SLU bedrivit ett aktivt miljöarbete som nu har resulterat i att alla delar av SLU – alla verksamhetsorter, alla institutioner, administrationen med mera – nu är certifierade mot

Ny SLU-strategi för 2017-2020

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet fastställde på torsdagen den nya strategin för universitetets arbete under 2017–2020. SLU:s strategi för 2017–2020 tar sin utgångspunkt i SLU:s

Loading…