Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 958 sidor som är taggade med Samverkan:

Nobeläpple

Desserten på måndagskvällens Nobelmiddag innehöll en äppelsort, Frida, som har tagits fram i växtförädlingsprogrammet på SLU i Balsgård med professor emerita Hilde Nybom i spetsen. ”Efterrätt:

Nobeläpple

Desserten på måndagskvällens Nobelmiddag innehöll en äppelsort, Frida, som har tagits fram i växtförädlingsprogrammet på SLU i Balsgård med professor emerita Hilde Nybom i spetsen. ”Efterrätt:

Personal

Chef med personalansvar Kristina Santén , chef vid Enheten för samverkan och utveckling, tel. 073- 020 9088 Medarbetare Caroline Dahl , verksamhetsledare Tankesmedjan Movium (tjänstledig 20180901-

Alumn

Är du före detta student och har läst hortonom- eller trädgårdsingenjörsprogrammet i Alnarp? Under våren 2017 drar alumnverksamheten vid SLU Alnarp igång på allvar. Syftet är att skapa långvarig

Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning

Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning

Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till Alnarpskonferensen 2019! Temat detta år är Klimatsmart företagsledning. Klimatfrågorna seglar upp

Den svenska plantskolekonsumenten

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad

Den svenska plantskolekonsumenten

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad

PerForm

PerForm

SLU är en partner i detta europeiska samarbetsprojekt som stöds av European Forest Institute. Projektet består av en internationell grupp forskare som undersöker uppfattningar om bioekonomi i

Rapport från Växjö Möte 2018

Växjö Möte 2018 – den 46:e växtodlings- och växtskyddskonferensen i södra Sverige - präglades mycket av den extrema torka och värme som starkt påverkade årets växtsäsong. Hela den svenska eliten inom

Rapport från Växjö Möte 2018

Växjö Möte 2018 – den 46:e växtodlings- och växtskyddskonferensen i södra Sverige - präglades mycket av den extrema torka och värme som starkt påverkade årets växtsäsong. Hela den svenska eliten inom

Storskalig produktion av svenska frökryddor

En av de bakomliggande orsakerna till projektet var att det finns ett intresse hos många lantbruksföretagare att hitta nischgrödor som kan ge bättre täckningsbidrag, utöka omloppet i växtföljden samt

Ledarskapsdag

Behöver du utveckla ditt ledarskap? Dagens lantbruksföretag blir allt större och antalet anställda ökar, vilket ställer högre krav på ledarskapet. Det är en utmaning som lantmästarstudenterna på SLU