Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 825 sidor som är taggade med Samverkan:

Kontaktpersoner SLU klimat

Vid Sveriges lantbruksuniversitet finns många forskare som arbetar med frågor som rör klimat och klimatförändringar. Här listar vi några av dem ämnesvis. Mat och klimat Hållbar matproduktion/

Forskare, lantbrukare och rådgivare diskuterade hållbarhet under mjölkveckan

Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Den frågan diskuterades under SLU:s mjölkvecka 11–15 oktober 2021. Forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara

Tobias Emilsson

Tobias Emilsson är expert på vegetationslösningar för hållbara grönblå städer och infrastrukturanläggningar. I våra allt tätare städer krävs mer kunskap om hur man kan skapa kvalitet och

Märit Jansson

Märit Jansson är landskapsarkitekt med ett brett intresse inom landskapsarkitektur. Hon är expert i dels förvaltning och governance, dels barns utemiljöer. Hennes forskning och samverkan berör bland

Maria Westerholm

I min roll som samverkanslektor vill jag öka kunskapen och sprida information om biogas och alla dess klimat- och samhällsnyttor. Omställningen för att nå våra klimatmål måste ske snabbt och hållbart

Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt

Screening för mikrobiella biostimulanter inom akvakultur – ett verktyg för resilienta akvaponiska system

Akvaponik, som kombinerar fisk- och växtodling, erbjuder ett alternativt sätt att producera animaliskt protein och hälsofrämjande grönsaker. För att skala upp akvaponiska system för primärproduktion

Anneli Lundkvist, växtodling

Anneli Lundkvist är expert inom växtproduktion med inriktning mot reglering av ogräs.

Aktuellt från projektet

Senaste publikationen Roos, A., Mutta, D., Larwanou, M., Wekesa, C., Kowero, G., 2021. Operations and improvement needs in the informal charcoal sector – A participatory value stream analysis.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om

Personal

Enheten för samverkan och utveckling är en av LTV-fakultetens samverkansstödjande resurser. Inom enheten finns fyra samverkansplattformar, SLU Partnerskap Alnarp, Tankesmedjan Movium, SLU Urban

Öppen lunchföreläsning: Futures with multiple targets: scenarios beyond GDP growth

Öppen lunchföreläsning: Futures with multiple targets: scenarios beyond GDP growth hanna.weiber.post@slu.se Ta med din egen lunch till denna öppna föreläsning om framtidsstudier och forskning som

Loading…