Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 487 sidor som är taggade med Samverkan:

Beviljade medel

Här kan du läsa tidigare ansökningar som beviljats medel under programperioden. SLU Future One Health har beviljat såddmedel för aktiviteter som exempelvis litteraturstudier/-sammanställningar och

Future Forests på IUFRO 2024

Det här är en samlingssida för Future Forests närvaro vid IUFRO-kongressen 2024. Sidan är under uppbyggnad.

Utlysningar

Nästa utlysning kommer 2025! Mer information om våra utlysningar Beviljade ansökningar från tidigare ansökningar från SLU Future One Health. Se alla utlysningar från Framtidsplattformarna. Se även

Exkursioner & Seminarier

futureforests@slu.se Green Dreams and Workforce Realities Gällivare exkursion Exkursion med fokus på skogsbruk i tätortsnära skogar Tvärvetenskaplig skogsforskning i fokus Exkursion om

Exkursion om hyggesfritt och bokskog

Sida under uppbyggnad Sidan är under uppbyggnad.

Studentdesigntävlingen 2024 avgjord!

Det är alltid lika spännande att se vilket av de tre finalbidragen som får flest röster i designtävlingen. I år avgick Mika Izukura Grahn med segern. Hennes bidrag ”Var inte rädd” fick över 40

Kraftsamling av forskning kring Naturbaserade lösningar på SLU Alnarp

På SLU i Alnarp pågår just nu ett tiotal EU-finansierade forskningsprojekt om naturbaserade lösningar (NBS) som handlar om allt från digital modellering och grönplaner till deltagandeprocesser med

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i

Forskning

Att hushålla med knappa resurser är en vanlig definition av ekonomi. Forskningsämnet ekonomi delas vanligen upp i företags- och nationalekonomi. Vår forskning rör båda dessa akademiska discipliner

Referenslaboratorium för bihälsa

Regeringen har utsett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. Vi ställer diagnos på bin som misstänks vara sjuka. Diagnostik Vi utför diagnos av prover

Ny miljöanalysrapport om maskininlärning för kartläggning av stadsträd

Blaz Klobucar som är forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning har precis publicerat rapporten “Urban Tree Detection in Historical Aerial Imagery of Sweden: A Test

Kustperspektiv

"Kustperspektiv" – en utställning om det föränderliga kustlandskapets utmaningar och möjligheter anni.hoffren@slu.se Vernissage av utställningen Kustperspektiv på Pufendorfinstitutet i Lund. Ett

Loading…