Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 1475 sidor som är taggade med Samverkan:
Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer från Viltskadecenter maria.levin@slu.se

Övriga publikationer

Övriga publikationer

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren,

Produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild

I det här projektet utgår vi från erfarenheter från tidigare samarbeten mellan landsbygdsföretagare och universitet där det lett till nya livsmedel på marknaden. Vi arbetar med att inspirera till nya

Medborgarforskning

Nyfiken på medborgarforskning och vill nätverka med eller lära av andra? Här finns information, tips och länkar för dig. På gång Webbinarium 15 april Göteborgs universitet/Ocean Data Factory bjuder

vetekli

Vetekli är en stor biprodukt vid mjölframställning. Det används idag mestadels som djurfoder och bioenergiproduktion, trots att vetekli innehåller stora mängder näringsämnen. I sitt doktorandprojekt

Intervjuer

Intervjuer

Läs intervjuer med våra industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)! Doktoranderna är anställda hos det företag där projektet har sin hemvist och ägnar sig åt tillämpad forskning inom

vetekli

Vetekli är en stor biprodukt vid mjölframställning. Det används idag mestadels som djurfoder och bioenergiproduktion, trots att vetekli innehåller stora mängder näringsämnen. I sitt doktorandprojekt

Faktablad

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast

Skoliga värdekedjor i Afrika

Skoliga värdekedjor i Afrika

Projektet studerar skogliga försörjningskedjor i Afrika söder om Sahara för hållbar utveckling och minskad fattigdom.

Svenska äpplen året runt, går det?

Idag är bara en tredjedel av de äpplen som säljs i landet från Sverige. Därför forskar Joakim Sjöstrand hur lagringstiden för äpplena kan ökas. Det kan förhoppningsvis göra så att vi kan äta svenska

Träffa en Östersjöexpert digitalt

Träffa en Östersjöexpert digitalt

För gymnasiet: träffa en Östersjöexpert digitalt ann-katrin.hallin@slu.se Dyk ner i ett aktuellt ämnesområde ihop med Östersjöexperter och pedagoger på Baltic Sea Science Center - från ert klassrum

Om LivsID

Från och med hösten 2018 har SLU på regeringens uppdrag upprättat ett program för industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID) inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

Loading…