Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 252 sidor som är taggade med Samverkan:
SLU_140905_1454_vwr-besk1200.jpg

Samverkan vid VH-fakulteten

Att samverka med näringar, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. Forskning, utbildning och miljöanalys vid universitetet utvecklas i nära dialog med omgivande samhälle, både nationellt och internationellt. Fakulteten ...

Hymenoscyphus-pseudoalbidus-apothecia.jpg

Publikationer

Här listas publikationer och rapporter från Enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU. Läs om enhetens verksamhet - Verksamhetsbeskrivningen Rapporter från enheten - Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus Rapid Pest Risk ...

BT på Instagram

BT på Instagram

BT:s hela Instagramsida - klicka här... Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

Välkommen till Tillväxt Trädgård!

Välkommen till Tillväxt Trädgård!

Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan universitet och näringsliv med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i svensk trädgårdsnäring. Trädgårdsnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling med närproducerad, sund och ...

Paradiset-3.jpg

Chans till hjälp med affärsplan

Paradiset är ett exempel på att lyckade idéer och koncept kan bryta ny mark. På relativt kort tid (starten var 2015) har det blivit Skandinaviens största matvarukedja. Butikerna erbjuder ett fullt sortiment av livsmedel samt hälso- och skönhetsartiklar, ...

Camilla-Widmark-©FAOGiulio-Napolitano.jpg

SLU-forskare på FN:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning i Rom

Den 44: e sessionen i FN:s kommitté för livsmedelssäkerhet (CFS43) i Rom, genomförs den här veckan och SLU är medarrangör av ett av sidoeventen som handlar om feminism, skog och tryggad livsmedelsförsörjning. Lär hela artikeln på engelska ...

Plattform växtskydd

Plattform växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt ...

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Under toppmötet Uppsala Health Summit om infektionssjukdomar träffas experter och beslutsfattare från ministerier, akademi, företag och frivilligorganisationer för att diskutera hur man tillsammans kan minska risken för allvarliga utbrott av infektionssjukdomar. ...

innovationsprisSLU_2017_300.jpg

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Tre av de fem innovationspristagarna: Göran Nordlander, Kenneth Alness och Sven Lindgren. Foto: Jenny Svennås-Gillner Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och miljövänlig metod för utsädessanering. ...

Sparris150.jpeg

Bevattning bra för sparris

Foto: Wikipedia Det finns en hel del att vinna på behovsanpassad vattning av sparris. Utöver en högre och jämnare skörd ger det andra positiva bieffekter som att mikrolivet gynnas (vilket ger en bra markstruktur) och att plantan utvecklar en väl ...

vete.jpeg

Gödsla för biogas

Foto: Pär Fornling Det finns väl utvecklade rekommendationer för gödsling av höstvete som går till spannmål eller foder. Men frågan är hur den lantbrukare bör göra som odlar helsädesvete som används för att framställa biogas. Lantmästare ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10