Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 264 sidor som är taggade med Samverkan:
Sociala medier vid SRH

Sociala medier vid SRH

Vi är sociala, besök oss gärna. Forest Biometrics Webblog Genusforskning Webbportal Remote Sensing Facebook Twitter Anna-Lena Axelsson Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen ...

Samverkan inom landsbygdsutveckling

Samverkan inom landsbygdsutveckling

Genom åren har vi byggt upp ett brett nätverk inom landsbygdsutveckling, såväl inom som utom landet. I mötet mellan forskare och de som arbetar med frågor som berör landsbygdsutveckling uppstår ny kunskap. Avdelningen driver därför kontinuerligt ...

Samverkan inom landskapsarkitektur

Samverkan inom landskapsarkitektur

Vid vår avdelning arbetar vi genom utbildning och forskning och olika typer av samverkansuppgifter med att utveckla kunskap om planering, gestaltning och förvaltning där samhällsutveckling och samhällsbyggande samspelar med de naturliga processerna ...

Samverkan inom Miljökommunikation

Samverkan inom Miljökommunikation

Att hantera vår tids komplexa miljöfrågor förutsätter samverkan mellan forskning och praktik. Vår hemvist på lantbruksuniversitetet ger oss möjlighet att engagera oss i forskningsfrågor som överbryggar miljökommunikation, lantbruksrådgivning ...

Samverkan vid stad och land

Samverkan vid stad och land

Vid institutionen för stad och land ser vi samverkan med samhällets aktörer som ett verktyg för våra medarbetare att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att bedriva och kontinuerligt utveckla vår forskning och utbildning. ...

Välkommen till Tillväxt Trädgård!

Välkommen till Tillväxt Trädgård!

Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan universitet och näringsliv med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i svensk trädgårdsnäring. Trädgårdsnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling med närproducerad, sund och ...

LTV-fakta 2017-38.jpg

Organisk gödsling i krukodlade kulturer

Foto: Karl-Johan Bergstrand Det finns en ökad efterfrågan på ekologiska produkter. Producenter av ekologiskt producerade krukodlade kryddväxter, prydnadsväxter och grönsaksplantor har stora odlingsutmaningar för att uppnå god kvalitet. Den stora ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

Viltskadecenter, VSC

Viltskadecenter, VSC

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. - Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. ...

Mistrabiotech-podcast-profilbild_500.jpg

Nya poddavsnitt!

Lagom till jul- och nyårshelgerna finns det nya avsnitt i podcasten Shaping our food. Hör exempelvis om hur man kan få en potatis som både smakar gott och står emot bladmögel och brunröta, och om vad det är som gör förädlingen av havre extra ...

skogochframtid.jpg

Skog & Framtid

Skog & Framtid nr 1 2016 Future Forests producerar tidningen Skog & Framtid som distribueras som bilaga till Skogsstyrelsens tidning Skogseko. Upplagan är på ca 225 000. Skog & Framtid skickas även kostnadsfritt till alla som vill ha den. - Maila ...

Faktablad Tillväxt Trädgård 2017

Faktablad Tillväxt Trädgård 2017

Lagringsförluster hos svensk frukt, LTV-fakultetens faktablad 2017:16 - Författare: Ibrahim Tahir Kvalitet och odling av frukt, LTV-fakultetens faktablad 2017:17 - Författare: Ibrahim Tahir Bladgrönsaker -odling av bekväma smakhöjare, LTV-fakultetens ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10