Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 433 sidor som är taggade med Samverkan:

Utlysningar

SLU Future One Health öppnar idag två utlysningar Två post docs inom One Health Finansiering med 500 000 kr per år och projekt under 2023 och 2024. SLU Future One Health stödjer två nya (inte en

Såddmedel

The aim of the call is to support SLU researchers in transdisciplinary research proposals within One Health. Such proposals should take a holistic and innovative approach to complex One Health

Renskötselanpassat skogsbruk – funktionell föryngring

Syftet med projektet är att etablera långsiktiga försöksytor för att utvärdera föryngringsmetoder som är gynnsamma för tillväxt av marklavar. Dessa ytor skall även nyttjas som forum för diskussion

Post doc

The aim of the call is to support two new post doc projects in One Health. The post doc positions will be located at SLU but collaboration with external partners is encouraged. The funding will cover

Möt vår ordförande och vice ordförande i SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

I slutet av förra året tog David Parsons och Boel Sandström över stafettpinnen för ordförandeskapet inom SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder. De vill fortsätta i tangentens riktning och se

Publika parker och stadsrum 2023

Publika parker och [grönare] stadsrum! parvin.mazandarani@slu.se Grönare stadsrum och stråk för människan, klimatet, biodiversiteten, hälsan och estetiken. Kom till Malmö och inspireras av svenska

Ungdomsråd Future Forests

Ungdomsrådet är en satsning inom Skogsprogram Västerbotten i samverkan med SLU Future Forests. Skogsprogram Västerbotten söker nu ledare till ungdomsrådet. Målet med denna nya satsning för unga

Blågrön infrastruktur - Kartläggning av strandskogar

Strandskogsekosystem är i gränssnittet mellan vatten och land ochh stödjer många ekosystemfunktioner. I det här projektet undersöks skogssektorns attityd till hyggesfritt skogsbruk i närheten av

För studenter

Anmäl intresse i vår studentpool för att bli timanställd och hjälpa till med vår verksamhet, gör ditt exjobb med oss eller spana in spännande seminarier!

Kartläggning

I samband med regeringsuppdraget för att stärka landsbygds- och regionalforskning i och om Sverige har enheten för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU gjort en

SLU Viltskadecenter

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som

EU:s skogsövervakning

Expertisen möts på SLU för att diskutera EU:s framtida skogsövervakning. Drygt 80 deltagare från ett stort antal europeiska länder träffas på SLU Campus Ultuna den 1-2 februari, för att diskutera

Loading…