Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 699 sidor som är taggade med Samverkan:

VästraGötaland

Västra Götalandsregionen (VGR) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara fortsätter sitt nära samarbete och gör nu en gemensam satsning på tre strategiskt viktiga områden för ett hållbart

Kolsänka i jordbruket genom biokol - affärsmöjligheter

Sju lantmästarstudenter på SLU Alnarp arbetar tillsammans med aktörer från näringslivet i ett unikt pilotprojekt med fokus på biokol. Studenterna ska tillsammans med hamburgerkedjan MAX samt

Miljöanalys

Miljöanalys

Flera av SLUs institutioner har omfattande vattenrelaterad forskning, t.ex.: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

Korna släpps lösa på Lövsta

Korna släpps lösa på Lövsta

marten.granert@slu.se Den 12 maj släpps många av korna ut på bete på SLU Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala. Utöver betessläppet klockan 11.00 bjuder SLU på andra upplevelser. Det är Arla som

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,

Om du möter varg

Om du möter varg

Hur ska man bete sig om man möter en varg? Många undrar. I vår folder ger vi råd till den som funderar på vad man kan göra för att minska sannolikheten att stöta på en varg och hur man bör agera

Korna släpps lösa på Lövsta

Korna släpps lösa på Lövsta

marten.granert@slu.se Den 12 maj släpps många av korna ut på bete på SLU Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala. Utöver betessläppet klockan 11.00 bjuder SLU på andra upplevelser. Det är Arla som

Korna släpps lösa på Lövsta

Korna släpps lösa på Lövsta

marten.granert@slu.se Den 12 maj släpps många av korna ut på bete på SLU Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala. Utöver betessläppet klockan 11.00 bjuder SLU på andra upplevelser. Det är Arla som

Examensarbeten värda att delas

Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som utförs av studenter i samarbete med våra medlemmar. Medel kan sökas för exempelvis försök, analyser eller resor i samband med examensarbeten. Nedan följer

Kolsänka i jordbruket genom biokol - affärsmöjligheter

Sju lantmästarstudenter på SLU Alnarp arbetar tillsammans med aktörer från näringslivet i ett unikt pilotprojekt med fokus på biokol. Studenterna ska tillsammans med hamburgerkedjan MAX samt

Examensarbeten värda att delas

Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som utförs av studenter i samarbete med våra medlemmar. Medel kan sökas för exempelvis försök, analyser eller resor i samband med examensarbeten. Nedan följer