Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 1362 sidor som är taggade med Samverkan:

SLU hjälper den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i utvärderingen av mikrober för säker användning i livsmedelskedjan

CBC-forskaren Ingvar Sundh har blivit inbjuden att fortsätta i EFSA:s (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) arbetsgrupp som bedömer säkerheten hos mikroorganismer som används i

SLU hjälper den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i utvärderingen av mikrober för säker användning i livsmedelskedjan

CBC-forskaren Ingvar Sundh har blivit inbjuden att fortsätta i EFSA:s (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) arbetsgrupp som bedömer säkerheten hos mikroorganismer som används i

Baltic ForBio

Baltic ForBio

Baltic ForBio är ett EU-finansierat projekt för ökad produktion av förnybar energi, ökad institutionell kapacitet hos offentliga auktoriteter och relevanta organisationer för främjande av användande

SLU Alumn Alnarp

SLU Alumn Alnarp

SLU Alumn Alnarp driver sedan 2017 alumnverksamheten på SLU:s campus i Alnarp. Vi syftar till att bredda interaktionen mellan alumner, studenter, forskning och näringsliv, och vill erbjuda SLU:s

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

Avsnitt 8

Hur är det att flytta till Sverige från ett annat land för att studera och arbeta? Detta diskuterar vi i dagens poddavsnitt. Sabine Pfeffer, från Tyskland och Fernanda De Miranda Vasconcelos, från

Öppen lunchföreläsning: Four futures for the Swedish energy system

Öppen lunchföreläsning: Four futures for the Swedish energy system

Öppen lunchföreläsning: Four futures for the Swedish energy system hanna.weiber.post@slu.se Ta med din egen lunch till denna öppna föreläsning om framtidsstudier och forskning som ges av Tobias

Öppen lunchföreläsning: Futures with multiple targets: scenarios beyond GDP growth

Öppen lunchföreläsning: Futures with multiple targets: scenarios beyond GDP growth

Öppen lunchföreläsning: Futures with multiple targets: scenarios beyond GDP growth hanna.weiber.post@slu.se Ta med din egen lunch till denna öppna föreläsning om framtidsstudier och forskning som

Avsnitt 11

I det här avsnittet av Wild Research Bites intervjuar Emelie två studenter som skriver sitt examensarbete på institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå. Michelle Etienne är en tysk student

Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Utlysningar

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Framtidens djur, natur och hälsa medel för aktiviteter som stödjer

Temadagar BSSC V12 2020

Temadagar BSSC V12 2020

Hur ser framtidens Östersjö ut? Temadagar på Baltic Sea Science Center ann-katrin.hallin@slu.se Kommer det att gå att bada i Östersjön om 30 år? Kommer vi att kunna äta mat från Östersjön? Vad

Loading…