Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 1399 sidor som är taggade med Samverkan:
Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

Webbinarieserie medborgarforskning

Lär dig mer om dina kollegors medborgarforskning. Boka in våra interna seminarier där två aktuella verksamheter eller projekt presenteras vid varje tillfälle. Webbinarierna pågår mellan kl. 12-13 och

Sensola

Sensola

Laboratoriet syftar till att utveckla kunskap om interaktionen människa-miljö. För att öka den ekologiska validiteten används ny, smart och portabel teknik.

Miljöpsykologi

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Rapporter

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med den nyaste högst upp. Sidan är under uppbyggnad. 2020 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Faktablad

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det nyaste högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast uppdaterade

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Agri4D 2021 Save the date!

Agri4D 2021 Save the date!

Save the date! Agri4D 2021 malin.planting@slu.se Join us for three days of dynamic conversations at the digital Agri4D conference 2021 to advance agriculture research for development. Every two

Industridoktorander, LivsID

Från och med hösten 2018 har SLU på regeringens uppdrag upprättat ett program för tio industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID). Satsningen görs inom ramen för den nationella

Lekotoper

Naturen är en stor inspirationskälla till barns lek. Genom att bättre förstå förutsättningarna för lek i naturmark skall en grupp SLU-forskare bidra till att göra stadens miljö mer hållbar och

Mångmiljondonation

En amerikansk donation ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) 500 000 dollar (ungefär 4,2 miljoner kronor) var till forskning om idisslare med

Nya frågor väcks när Urban Readings påbörjar ett nytt tema

Våren 2020 startade SLU Urban Futures projektet ’Urban Readings’, då krönikörer, forskare, skribenter och praktiker, från olika världsdelar bjöds in att skriva om hållbar stadsutveckling i ljuset av

Loading…