Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 463 sidor som är taggade med Samverkan:

Publika parker och stadsrum 2024 – save the date!

Den gröna omställningen i alla dess aspekter kräver många svåra och modiga beslut. Nu planerar vi för årets konferens på temat "Publika parker och modiga stadsrum" 2024. Kom till Lund den 18 april

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum är 23 februari. Vilken typ av

Start för fyra nya Movium Partnerskapsprojekt

Nu startar fyra nya spännande projekt som fått finansiering. Vad sägs om utvärdering av bevattningssäckar, ett cyklingsprojekt, rättvis tillgång till grönytor samt barns deltagande? Målet med SLU

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum är 23 februari. Vilken typ av

Moviums barn- och ungaråd är igång!

En ovanligt vintrig decembereftermiddag välkomnade vi på SLU Tankesmedjan Movium vårt nya Barn- och ungaråd till SLU:s campus Alnarp. Rådet ska förankra och ge input till Moviums uppdrag att på

Tillfällig paus Movium partnerskapsprojekt våren 2024

I vår kontinuerliga strävan efter hög kvalitet och att generera forskningsprojekt med stor vetenskaplig höjd såväl som samhällelig nytta har vi beslutat att tillfälligt pausa SLU Tankesmedjan Moviums

Den hållbara forskaren

anna-karin.johnson@slu.se Workshopens program Det som visades Det som sas "Samarbete kommer att vara nyckeln" Bildkavalkad Hela programmet har vi sparat här. Dagens alla powerpoints har vi

SLU Urban Futures deltar i Bauhaus of the Seas Sails havsforum i Malmö

Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) är en del av EU:s nya satsning New European Bauhaus (NEB) som ska främja en ny havskultur – en kultur där staden och människan är en del av havet. Visionen för BoSS

Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

LivsID är ett industri-doktorandprogram, som ägnar sig åt forskning och utbildning inom livsmedelsrelaterade ämnen. Programmet involverar nio företag och sju avdelningar vid SLU.

Gå med i nätverket

Välkommen att vara med i vårt nätverk om växtskydd och växthälsa! SLU Nätverk växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter

Ny utlysning av såddfinansiering inom området Living Labs

SLU Urban Futures utlyser såddfinansiering till medarbetare vid SLU för att initiera och utveckla forskning kopplad till Living Labs och hållbar stadsutveckling. Sista ansökningsdag är den 12 januari

Publikationer i SLUs databaser

I databaserna nedan finns publikationer av Viltskadecenters medarbetare. Publikationerna hämtas från SLUs publikationsdatabas SLUpub och uppdateras automatiskt. De flesta publikationer från

Loading…