Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 884 sidor som är taggade med Samverkan:
Alnarps Mjölkdag 2018

Alnarps Mjölkdag 2018

Alnarps Mjölkdag 2018 andrus.kangro@slu.se Tuffa utmaningar och vägar till framtidens mjölkproduktion! Årets stora utmaning, torkan och effekterna av den, kommer ges utrymme i programmet men

Anmälan

Anmälan

Kursen i strategisk företagsledning startar i januari 2019. Utbildningen är nationell och genomförs under två vinterhalvår 2019-2020. Kursen går på distans med möten förlagda till olika orter i

BUB 2018

BUB 2018

BUB 2018 marianne.persson@slu.se Välkomna till årets BUB-möte på SLU Alnarp! Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och

SLU Urban Futures theme: Urban Labs

SLU Urban Futures arbetar med fyra temaområden inom plattformen. En av dessa teman fokuserar på "Urban Labs" och leds av Nina Vogel. Uppdraget handlar om att bygga ett forskningsnätverk kring varje

Sara Gräslund - ny enhetschef för SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ställde ett par

SLU Urban Futures theme: Urban Labs

SLU Urban Futures arbetar med fyra temaområden inom plattformen. En av dessa teman fokuserar på "Urban Labs" och leds av Nina Vogel. Uppdraget handlar om att bygga ett forskningsnätverk kring varje

Grön Entreprenör - landsbygdens kulturmiljöer - forskningen visar vägen

Detta projekt vänder sig främst till entreprenörer på landsbygden som vill utveckla affärsidéer, men också till rådgivare, naturbrukslärare och personer inom offentlig förvaltning med ansvar för

Sara Gräslund - ny enhetschef för SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ställde ett par

Sara Gräslund - ny enhetschef för SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ställde ett par

Djurskyddskonferens 2018

Djurskyddskonferens 2018

Djurskyddskonferens 2018 maria.lonn@slu.se Den 21 november 2018 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Temat är

SLU Urban Futures rapport från Almedalen 2018

Den som åkte till Almedalen i hopp om att nätverka eller lära sig mer om hållbar stadsutveckling behövde inte åka hem tomhänt. Årets Almedalsvecka bjöd på mer än 4000 seminarier som på olika sätt

SLU Urban Futures rapport från Almedalen 2018

Den som åkte till Almedalen i hopp om att nätverka eller lära sig mer om hållbar stadsutveckling behövde inte åka hem tomhänt. Årets Almedalsvecka bjöd på mer än 4000 seminarier som på olika sätt