Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 434 sidor som är taggade med Samverkan:

Lärarevent: Östersjödagen den 31 augusti på Skansen

Lärarevent: Östersjödagen den 31 augusti på Skansen ann-katrin.hallin@slu.se Hur väcker vi och stöttar ungdomars engagemang kring havs- och miljöfrågor? Det är temat för årets Östersjödag där vi

SLU Youth Institute

Tre givande rundabordssamtal i Uppsala, Alnarp och Umeå fick avsluta årets omgång av SLU Youth Institute. Vi kan nu blicka tillbaka mot ett fantastiskt läsår med uppstart av programmet i Umeå, nya

Institutionen för skogsekonomi

Naturresurser generellt och skog specifikt är centralt inom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid institutionen inom områdena nationalekonomi, skogsekonomi, skogsindustriell ekonomi

SLU:s alumnnätverk

SLU:s alumnnätverk ger dig möjligheten att hålla kontakten med studiekamrater och SLU, samt utöka ditt professionella och sociala nätverk. Vi är i process att byta system för alumnnätverket och

Samverkan

Institutionen är delaktig i olika samarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Här berättar vi kort om några, läs mer om dem genom att följa länkarna. Stora delar av personalen är knutna

Barents Forest Forum 2019

The Barents region in a biobased future 15-17 oktober, 2019 Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Vi samlar all uppdaterad information som program, registrering och resa hit på den engelska sidan,

Årets designtävling avgjord!

Pristagarna är nu klara i studentdesigntävlingen 2023. I samband med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds SKKF Rikskonferensen 22–23 maj, röstade deltagarna fram vinnarna i årets tävling.

Skogligt samarbete i Västsverige

SLU tecknar samarbetsavtal för att stärka hållbart skogägande och konkurrenskraft bland skogsföretag i Västsverige Genom en satsning på 16 miljoner kronor i ett treårigt samverkansprojekt, Arena Skog

Ny innovativ cellodlingsmetod för immunologiska studier vid parasitinfektion hos häst

Idag utgör resistens mot avmaskningsmedel i kombination med en ökad förekomst av parasiter ett hot mot hästnäringen och god hästvälfärd. För att bättre kunna studera immunreaktioner mot parasiter i

Komplementär och alternativ veterinärmedicin

Djurhälsa och välfärd är ett angeläget område. När djur visar tecken på sjukdom väljer vissa djurägare komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) för sina djur. Idag saknas information om

Utlysningar

Sista ansökningsdag har passerat. Två post docs Finansiering med 500 000 kr per år och projekt under 2023 och 2024. SLU Future One Health stödjer två nya (inte en förlängning av ett redan befintligt

Excellenscentrum för djurvälfärd

Innehållet finns endast publicerat på engelska. Byt språk här.

Loading…