Hoppa till huvudinnehåll

Debattinslag

Här hittar du nyheter med debattinslag i tidningar och andra media där SLU-experter medverkar.


Det finns 136 sidor som är taggade med Debattinslag:

Världsledare om tillståndet för biodiversitet

Förberedelsearbetet för ett nytt avtal inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är i full gång. På ett så kallat högnivåsegment inom de globala förhandlingarna för nytt ramverk för

Biologiska mångfaldens dag 2021: samtal om vägen framåt

Fredag den 21 maj medverkar Torbjörn Ebenhard och Tuija Hilding-Rydevik, SLU Centrum för biologisk mångfald, i ett direktsänt seminarium för att diskutera tillståndet för biologisk mångfald i Sverige

Tre vinnare utsedda bland en mångfald av dikter

Nu är dikttävlingen Skogens mångfald avgjord! Av totalt trettiofem bidrag har en jury valt ut två vinnardikter och en dikt som får ett hedersomnämnande. Läs vinnardikterna och juryns omdömen. De tre

Nya frågor väcks när Urban Readings påbörjar ett nytt tema

Våren 2020 startade SLU Urban Futures projektet ’Urban Readings’, då krönikörer, forskare, skribenter och praktiker, från olika världsdelar bjöds in att skriva om hållbar stadsutveckling i ljuset av

Omställning och omvandling

I Agenda 2030 för hållbar utveckling så konstateras det att utmaningarna som världen möter kring hälsa, segregation, klimat, miljö med mera är så komplexa att enskilda aktörer inte kan lösa dem. Det

BiomångfaldUNTdebatt

Människans nyttjande av naturresurser innebär ett hot mot ekosystemen och en oåterkallelig förlust av arter. För en förändring krävs att ord omsätts i verkliga åtgärder. Därför tecknar viktiga

DebattLantbrukNyteknik

Lantbruket är på väg in i en ny era, med satelliter och sensorer som styr vår matproduktion. Men Sverige riskerar att halka efter. Flera faktorer hämmar teknikspridningen och etiken kring data är

GensaxdebattSvD

Gensaxen kan bidra till enorma framsteg i växtförädlingen och därmed det framtida hållbara jordbruket. Dessa framsteg kommer dock inte samhället till nytta så länge den restriktiva lagstiftningen i

Webbsänd lansering av WWF:s "Living Planet Report"

Den 10 september presenteras WWF:s Living Planet Report med en webbsänt seminarium, där bland annat två SLU-medarbetare medverkar. Rapporten publiceras vartannat år, och tar tempen på den biologiska

Debattartikel: "Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat"

Våra ekosystem står inför en stor kris. Trots det intar Sveriges regering en hållning kring biologisk mångfald som är svagare än den som föreslås inom EU. Det är djupt oroande att Sveriges röst

RektorAltinget

Vi vill lyfta fram fem skäl till att pandemin ökat behovet av en generellt kraftfull statlig forsknings- och innovationssatsning, med tunga satsningar redan från och med hösten 2020. Det skriver tolv

Disneyfiera inte naturen!

Experter på mykorrhizasymbiosen vid SLU, Örebro och Lunds universitet är starkt kritiska till en artikel i tidningen Forskning och Framsteg (FoF) om mykorrhizasvampars roll i skogen. Vatten, socker,

Loading…