Hoppa till huvudinnehåll

Debattinslag

Här hittar du nyheter med debattinslag i tidningar och andra media där SLU-experter medverkar.


Det finns 5 sidor som är taggade med Debattinslag:

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i

Debattartikel om hur renskötseln påverkas av utbyggnaden av vindkraft

Vindkraft är ett snabbt växande energislag i Sverige som planeras ta stora arealer av höglänta områden med bra vindförhållanden i anspråk. Detta skapar problem, eftersom dessa områden ofta

Prototypa – Bygga platser tillsammans

Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum, som pågår 2 juni–2 september, utkommer antologin "Prototypa! Bygga platser tillsammans" som SLU Tankesmedjan Movium och Göteborgs Stad ger ut tillsammans. Boken

Politisk ignorans kan hindra övergången till biologisk bekämpning

EU-kommissionen har föreslagit en ny Förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel som innebär att biologisk bekämpning i hög grad ska ersätta kemisk bekämpning redan 2030. Förordningen

Debatt - ta klimatkrisen på allvar

Ett initiativ till debattartikel från några SLU-anställda har gett svallvågor i den svenska forskningsvärlden. Underskrifter har haglat in från forskare och anställda vid 45 olika universitet och

Loading…