Sveriges lantbruksuniversitet

Externa nyheter

Här hittar du externa nyheter från SLU:s nyhetsflöde.


Det finns 191 sidor som är taggade med Externa nyheter:

IUCN congress 2016

Hur Sverige har lyckats engagera medborgare i arbetet med naturvård och vilka erfarenheter som finns av att jobba med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Det är två ämnen som SLU

Avkommor till invandrande vargar är mer framgångsrika

Naturlig invandring av ett fåtal obesläktade individer kan ha mycket stor betydelse för den inavlade skandinaviska vargstammens livskraft. Det visar en studie av fruktsamheten hos avkommor till

SLU får en helt ny webb

Den 1 juni förändras SLU:s webbar i grunden både till utseende och funktionalitet. Förändringen innebär givetvis en mängd förbättringar. En av de största förändringarna är den responsiva designen som

Kungen deltar i Future Forests exkursion

Kungen deltar i Future Forests exkursion

H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar den 1 september i en exkursion i fält i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå

Samodling kan öka odlingssäkerheten hos åkerböna

Odlingssäkerheten hos åkerböna har potential att öka vid odling av olika högavkastande sorter samtidigt. Samodling av åkerböna och vårvete gjorde att större andel biologiskt fixerat kväve utnyttjades

Högstadie-elever från Estland besökte SLU i Umeå

Skoglig fältforskning, biomassahantering och mjölkproduktion var tre saker som vinnarna av den Estniska tävlingen Science Battle fick lära sig mer om när de besökte SLU i Umeå 16-18 augusti.

Per Andersson får Mårten Carlssons pris 2016

Per Andersson, f.d. statskonsulent vid SLU, har tilldelats Rektor Mårten Carlssons pris 2016, som erkänsla för hans exceptionellt stora engagemang för både SLU och dialogen med omgivande samhälle och

SLU:s förtjänstmedaljer 2016 till Danell, von Bothmer och Westin

I samband med årets promotionshögtid den 8 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Kjell Danell (

Seminarium om framtidsforskning i Almedalen

Seminarium om framtidsforskning i Almedalen

Våra förväntningar på framtiden är också med och formar den. Future Forests seminarium under almedalsveckan tog upp hur forskning kan bidra till beredskap för framtiden. Hela seminariet kan ses

IUCN congress 2016

Hur Sverige har lyckats engagera medborgare i arbetet med naturvård och vilka erfarenheter som finns av att jobba med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Det är två ämnen som SLU

Sennerbytorget

Det har blivit tradition att en avgången SLU-rektor ska hedras med att få ge namn åt en plats på campusområdet, och Lisa Sennerby Forsse (rektor 2006–2015) är inget undantag. Den öppna ytan mellan

Sennerbytorget

Det har blivit tradition att en avgången SLU-rektor ska hedras med att få ge namn åt en plats på campusområdet, och Lisa Sennerby Forsse (rektor 2006–2015) är inget undantag. Den öppna ytan mellan

Loading…