Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU-studenter

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s studentwebb.


Det finns 44 sidor som är taggade med Nyheter för SLU-studenter:

Den unika harren i Bottniska viken är hotad

I Bottniska viken finns unika bestånd av fiskarten harr som anpassat sig till det bräckta vattnet i Östersjön. Men bestånden bedöms i dag som akut hotade. Institutionen för akvatiska resurser vid SLU

Landskapsarkitektsstudenter firar SLU 40 år med installationer

De landskapsarkitektsstudenter på SLU som påbörjade sitt andra år i höstas har haft i uppgift att skapa installationer för att SLU i år fyller 40 år. Platsen Ultuna, där SLU i Uppsala ligger, är

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika

UKÄutvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att

Välkommen till SLU den 30 september!

SLU fyller 40 och vi firar bland annat med att öppna våra campus i Skara, Umeå och Uppsala/Ultuna. Provsmaka potatis, träna med hund, plantera träd eller lyssna på föredrag om vår spännande forskning

Rektorsbloggseptember

När Boel Flodgren blev rektor för Lunds universitet 1992, så var hon den första kvinnliga rektorn vid ett större universitet i Europa. I dag är fördelningen mellan kvinnor och män bland Sveriges

Hög kvalitet på veterinärmedicinsk forskarutbildning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har publicerat resultatet av den första utvärderingen i ett nytt kvalitetssäkringssystem: licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid SLU.

Nytt studentboende i Alnarp

Till hösten invigs ett nyrenoverat hus för studentboende med Alnarpsparken utanför fönstret. Renoveringen av huset är i full gång. Totalt blir det 24 studentrum fördelat på tre våningar. – Det blir

SLU-student uppmärksammad vid högtidlig ceremoni i Stockholm

Mastersstudenten Hernán Dario Capador Barreto har mottagit The Global Swede Award från handelsministern Ann Linde. Den här utmärkelsen är en del av en långsiktig vision för att bygga och stärka

Jägmästare på turné

I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Jägmästarstudenterna om sin Sverigeturné. Den som blir jägmästare får göra en långresa över landet. Lagom till att bokskogen slog ut kom studenterna till

AFEPA summer workshop

Ta chansen att delta i den årliga workshopen som arrangeras i samband med AFEPAS sommarskola. I år har programmet öppnat upp så att tolv studenter utanför programmet kan delta. Läs mer om workshopen

SLUstudentbäst

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit

Loading…