Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1184 sidor som är taggade med Alnarp:

Alumn

Är du före detta student och har läst hortonom- eller trädgårdsingenjörsprogrammet i Alnarp? Under våren 2017 drar alumnverksamheten vid SLU Alnarp igång på allvar. Syftet är att skapa långvarig

Euroforester - Masters programme

Information till dig som läser på Euroforester Master´s programme.

Många fåglar i äldre granskog

En undersökning av fågelbestånden i barrdominerade skogar bjöd på flera överraskande resultat. Nästan lika många arter fanns i 80-åriga granskogar som i reservat. Resultaten ifrågasätter att vissa

Många fåglar i äldre granskog

En undersökning av fågelbestånden i barrdominerade skogar bjöd på flera överraskande resultat. Nästan lika många arter fanns i 80-åriga granskogar som i reservat. Resultaten ifrågasätter att vissa

Många fåglar i äldre granskog

En undersökning av fågelbestånden i barrdominerade skogar bjöd på flera överraskande resultat. Nästan lika många arter fanns i 80-åriga granskogar som i reservat. Resultaten ifrågasätter att vissa

Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning

Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning

Alnarpskonferensen 2019: Klimatsmart företagsledning hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till Alnarpskonferensen 2019! Temat detta år är Klimatsmart företagsledning. Klimatfrågorna seglar upp

Den svenska plantskolekonsumenten

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad

Den svenska plantskolekonsumenten

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad

NoR, Ortsforum och IG Nobel i Alnarp

Nu har medarbetare vid SLU i Alnarp förärats med utdelning av olika utmärkelser. I år var det endast en person som erhöll Nit- och Redlighet i Rikets tjänst, Anders Herlin på institutionen för

Disputation Marta Agostinelli

Disputation Marta Agostinelli

Fungal assemblages in forest trees-influence of internal and external conditions charlotta.bergstrom@slu.se Marta Agostinelli försvarar sin avhandling "Fungal assemblages in forest trees-influence

Alnarps Nötköttsdag 2018

Alnarps Nötköttsdag vände sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen. Inriktningen på årets dag var: Svensk nötköttsproduktions

Alnarps Nötköttsdag 2018

Alnarps Nötköttsdag vände sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen. Inriktningen på årets dag var: Svensk nötköttsproduktions