Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1836 sidor som är taggade med Alnarp:

Lantmästarprogrammet

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästarprogrammet (antagna fr.o.m. höstterminen 2021). Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema,

Verksamhet

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med

Kan man mäta skog med mobilapp?

Kan man mäta skog med mobilapp?

Under de senaste decennierna med framsteg inom teknik har även nya tekniker för att inventera skog utvecklats för snabbare och mer kostnadseffektiva resultat. Ett svenskt nystartat företag har

Kan man mäta skog med mobilapp?

Kan man mäta skog med mobilapp?

Under de senaste decennierna med framsteg inom teknik har även nya tekniker för att inventera skog utvecklats för snabbare och mer kostnadseffektiva resultat. Ett svenskt nystartat företag har

Kan man mäta skog med mobilapp?

Kan man mäta skog med mobilapp?

Under de senaste decennierna med framsteg inom teknik har även nya tekniker för att inventera skog utvecklats för snabbare och mer kostnadseffektiva resultat. Ett svenskt nystartat företag har

Årsrapport 2020

I årsrapporten för 2020 kan vi läsa om händelser och utvecklingen på institutionen under året. Förra året präglades förstås av pandemin. Trots utmaningarna blev det ett bra år för verksamheten i

Årsrapport 2020

I årsrapporten för 2020 kan vi läsa om händelser och utvecklingen på institutionen under året. Förra året präglades förstås av pandemin. Trots utmaningarna blev det ett bra år för verksamheten i

Årsrapport 2020

I årsrapporten för 2020 kan vi läsa om händelser och utvecklingen på institutionen under året. Förra året präglades förstås av pandemin. Trots utmaningarna blev det ett bra år för verksamheten i

Basing Silvicultural Decisions on Quantitative Understanding of Forest Ecosystems

Basing Silvicultural Decisions on Quantitative Understanding of Forest Ecosystems

Basing Silvicultural Decisions on Quantitative Understanding of Forest Ecosystems klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med

Lunchföreläsning om Klimatramverket

Lunchföreläsning om Klimatramverket

Varmt välkomna till lunchföreläsning på temat "Klimatramverket för universitet och högskolor - utveckling i Sverige och implementering på SLU och KTH" med Göran Finnveden. Göran är professor i

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures

lena.johnson@slu.se

SSEC

SSEC

SSEC lena.johnson@slu.se SSEC

Loading…