Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1100 sidor som är taggade med Alnarp:

Analys av rotgallnematod i jordprov

Rotgallnematoder är allvarliga skadegörare i morotsodling. Morötter bör odlas på fält som är fria från rotgallnematoder, eftersom de annars lätt blir deformerade. Insamling av jordprover för analys

Analys av rotgallnematod i jordprov

Rotgallnematoder är allvarliga skadegörare i morotsodling. Morötter bör odlas på fält som är fria från rotgallnematoder, eftersom de annars lätt blir deformerade. Insamling av jordprover för analys

Svenska perenner till svenska pollinerare

I bakgrundsbeskrivningen till denna förstudie beskriver projektledarna att behovet av att gynna humlor och bin ökar och att vi människor har blivit allt mer medvetna om miljön och vikten av den

Svenska perenner till svenska pollinerare

I bakgrundsbeskrivningen till denna förstudie beskriver projektledarna att behovet av att gynna humlor och bin ökar och att vi människor har blivit allt mer medvetna om miljön och vikten av den

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2018

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2018

catherine.kihlstrom@slu.se Det har gått tre år sedan första gången SLU Landskapsdagar hölls i oktober 2015 i Ultuna. För att markera detta, kommer höstens 2018 SLU Super Landskapsdagar att öppnas

Livsmedelsproduktion i stadsmiljö

Dagens städer är beroende av stora inflöden av mat, vatten och energi, samtidigt som städernas utflöden består av stora mängder spillprodukter, föroreningar och spillvärme. Sverige har idag en

Kurs i strategisk företagsledning

Kurs i strategisk företagsledning

Ny kurs i toppklass från SLU och Kompetenscentrum företagsledning, KCF, för aktiva företagare i den gröna sektorn! Att skapa hållbara företag som är smart organiserade kräver allt större kunskap inom

Brandhistorien upprepar sig

Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor

Brandhistorien upprepar sig

Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor

Brandhistorien upprepar sig

Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor

Alnarps Grisdag 2018

Alnarps Grisdag 2018

andrus.kangro@slu.se NYHETER KRING DIGITALISERING, SENSORER, AUTOMATISERING OCH BOXHYGIEN! Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat,

Alnarps Mjölkdag 2018

Alnarps Mjölkdag 2018

Alnarps Mjölkdag 2018 andrus.kangro@slu.se Tuffa utmaningar och vägar till framtidens mjölkproduktion! Årets stora utmaning, torkan och effekterna av den, kommer ges utrymme i programmet men