Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 418 sidor som är taggade med Alnarp:

De vill ta bönan till bordet

Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Handlar det om höga priser, ointresse hos odlaren eller att det är svårt med lagring och packning? I det nya projektet Hur får vi bönan

Disp Axel Rösvik

Finding the right one : Host-plant choice and its transgenerational influence on behaviour and life-history traits in Spodoptera littoralis lotta.malmborg@slu.se Axel Rösvik, institutionen för

Food and Landscape

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Euroforester

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Agroecology

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Disp Sewalem Tsehay Wondim

Nutritional profiling, SNP-based genomic tools development for population genetic analysis and genotype-by-environment interaction in noug (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.) lotta.malmborg@slu.se

Disp Annie Drottberger

Introduction and adoption of innovations in horticultural production systems lotta.malmborg@slu.se Annie Drottberger, institutionen för biosystem och teknologi, försvarar sin avhandling "

Växande möten #8, bevattning

Växande möten: bevattning som framtidsinvestering johanna.grundstrom@slu.se Temat på vårt åttonde Växande Möte är bevattningsdammar - en viktig investering för den framtida vattenförsörjningen! Hur

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. SLU Partnerskap Alnarp Aulan och loftet Alnarp SLU

Samarbete tar växthus till nya höjder

Stadsodling har du säkert redan hört talas om, men har du någonsin sett ett växthus ovanpå ett hustak? Fenomenet är nytt - och hett, enligt en ny studie. Utöver den uppenbara vinsten med färsk och

Dubbel framgång för ung forskare

SLU-forskaren Maria Vilain Rørvang har tilldelats priset New Investigator Award för sina vetenskapligt framstående prestationer. Nyligen beviljas hon även fyra miljoner kronor i forskningsbidrag från

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp 2024

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp johanna.grundstrom@slu.se SLU Partnerskap Alnarps nätverk för medlemmar och verksamma vid SLU i Alnarp träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I

Loading…