Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1498 sidor som är taggade med Alnarp:
Utbildningskonferens LTV 2019

Utbildningskonferens LTV 2019

Utbildningskonferens på Kulturen i Lund boel.sandskar@slu.se Traditionen med Utbildningskonferens fortsätter men flyttar i år till Kulturen i Lund. Temat för konferensen är distansundervisning,

Grovfoderkurs träff 2

Grovfoderkurs träff 2

Grovfoderkurs träff 2 johanna.wallsten@slu.se Välkommen till den andra träffen för vår distanskurs i Grovfoder Helsäd av majs är ett vanligt grovfoder i Skåne Träffen erbjuds på tre olika orter

Grovfoderkurs träff 2

Grovfoderkurs träff 2

Grovfoderkurs träff 2 johanna.wallsten@slu.se Välkommen till den andra träffen för vår distanskurs i Grovfoder Helsäd av majs är ett vanligt grovfoder i Skåne Träffen erbjuds på tre olika orter

Grovfoderkurs träff 2

Grovfoderkurs träff 2

Grovfoderkurs träff 2 johanna.wallsten@slu.se Välkommen till den andra träffen för vår distanskurs i Grovfoder Helsäd av majs är ett vanligt grovfoder i Skåne Träffen erbjuds på tre olika orter

Workshop on legumes in agriculture and food systems

Workshop on legumes in agriculture and food systems

andrus.kangro@slu.se Anyone who is interested is welcome, and you can chose to attend the whole workshop or a part of it. Grodden, Agricum Alnarp 10.30  Keynote lecture by Dr Mark Peoples:

Workshop on legumes in agriculture and food systems

Workshop on legumes in agriculture and food systems

andrus.kangro@slu.se Anyone who is interested is welcome, and you can chose to attend the whole workshop or a part of it. Grodden, Agricum Alnarp 10.30  Keynote lecture by Dr Mark Peoples:

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Kurs i strategisk företagsledning

Kurs i strategisk företagsledning

Ny kurs i toppklass från SLU och SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, för aktiva företagare i den gröna sektorn! Att skapa hållbara företag som är smart organiserade kräver allt större kunskap

Utbildningskonferens LTV

Utbildningskonferens LTV

Utbildningskonferens på Kulturen i Lund boel.sandskar@slu.se Traditionen med utbildningskonferens fortsätter men flyttar i år till Kulturen i Lund. Temat för konferensen är distansundervisning,

Här växer framtidens spannmål – klimatsmart och arbetssnålt

Kernza, ett vetegräs från USA, kommer att revolutionera lantbruket spår Lennart Olsson, professor vid Lunds universitet och Linda-Maria Dimitrova Mårtensson, docent i växtodling på Sveriges

Mistra Biotech slutkonferens

Mistra Biotech slutkonferens

anna.lehrman@slu.se I maj 2020 sammanfattar vi åtta års forskning om användning av bioteknik i växtförädling och djuravel på en konferens i Malmö, boka in 6-7 maj redan nu! Mistra Biotech startade

Mistra Biotech slutkonferens

Mistra Biotech slutkonferens

anna.lehrman@slu.se I maj 2020 sammanfattar vi åtta års forskning om användning av bioteknik i växtförädling och djuravel på en konferens i Malmö, boka in 6-7 maj redan nu! Mistra Biotech startade

Loading…