Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 425 sidor som är taggade med Alnarp:

Export för små livsmedelsproducenter

Export för små livsmedelsproducenter johanna.grundstrom@slu.se Carl Norsten från Business Sweden föreläser om att lyckas med export. Export är en viktig men eftersatt ingrediens i svensk

Strategi för mervärdeskapande på svenskt fågelkött

Strategi för mervärdeskapande av svenskt fågelkött johanna.grundstrom@slu.se Maria Donis, Svensk Fågel, föreläser om Svensk Fågels strategiska arbete med syftet att höja mervärdet på svenskt

Produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild

I det här projektet utgår vi från erfarenheter från tidigare samarbeten mellan landsbygdsföretagare och universitet där det lett till nya livsmedel på marknaden. Vi arbetar med att inspirera till nya

Kompetensutv yrkesverksamma

Vi utgår ifrån SLU:s forsknings- och utvecklingsområden för att kunna erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vi arbetar med utveckling av kurser och kurskoncept för yrkesverksamma. Vi

Presentation av resultat och avslutning i projektet

SLU:s integrationsprojekt SLU Alnarp Mentor avslutades den 14:e december med intervjuer och intygsutdelning. De elva deltagarna har nu goda, personliga kontakter inom trädgårdsnäringen, ett utökat

SLU Alnarp Mentor – grön möjlighet för nyanlända

I ett samarbete mellan SLU i Alnarp och Arbetsförmedlingen i nordvästra Skåne får nyanlända en chans att närma sig den svenska trädgårdsbranschen. Avsikten med pilotprojektet var att skapa

Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet

SLU i Alnarp har på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning. Utbildningsprogrammet ökade deltagarnas kunskap om

Grön Entreprenör - landsbygdens kulturmiljöer - forskningen visar vägen

Inom det här projektet har vi tagit fram ca 40 innehållsrika och inspirerande filmer för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Filmerna finns på Youtube och visar på föreläsningar av

Kurser och kurskoncept

I vårt arbete med kompetensutveckling för yrkesverksamma ingår det att utveckla hela eller delar av kurser och kurskoncept som sedan kan komma till användning i andra sammanhang och/eller genomföras

Broadening your funding opportunities – unlocking the potential of excellence grants

Seminarie: Broadening your funding opportunities – unlocking the potential of excellence grants klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Caroline Grabbe, Forskningskoordinator vid Ledningskansliet. "

examination and support to student with disabilities

Seminarie: examination and support to student with disabilities klas.pernebratt@slu.se Seminarium organiserat av Karin Hjelm, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Examination and support to

Hållbar stadsutveckling

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Loading…