Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1292 sidor som är taggade med Alnarp:
Öppet hus 2019, SLU Alnarp

Öppet hus 2019, SLU Alnarp

Öppet hus på SLU Alnarp, 2019 Onsdag 13 mars 2019 bjuder SLU Alnarp in till Öppet hus. Vi välkomnar gymnasieskolor och andra som är nyfikna på SLU:s utbildningar till Campus Alnarp, som ligger i en

Utveckling på Campus Alnarp

Campusvision för Alnarp, en tågstation till Alnarp? Om- och nybyggnation som planeras. Vad händer inom Green Innovation Park i Alnarp? Här presenteras det som är på gång inom olika projekt.

För lärare i Alnarp

Sidan är till för dig som undervisar i kurser och program vid LTV-fakulteten eller på campus Alnarp. Här publiceras även tips om utveckling, kurser m.m. när det gäller pedagogik. Mer info på

Räcker pengarna?

En viktig dag om lantbrukets lönsamhet och finansiering 2019. Torkans ekonomiska konsekvenser diskuteras - banker och finansiärer presenterar sina lösningar. Vi tar även upp kreditprocessen samt gör

Räcker pengarna?

Räcker pengarna?

Räcker pengarna? marianne.persson@slu.se En viktig dag om lantbrukets lönsamhet och finansiering 2019. Torkans ekonomiska konsekvenser diskuteras - banker och finansiärer presenterar sina lösningar

International Day of Women and Girls in Science

International Day of Women and Girls in Science

Gender gaps and stereotypes. How to encourage Girls in Science, Technology, Engineering and Math (STEM) Desiree.Mattsson@slu.se "We need to encourage and support girls and women achieve their full

Ägarskifte i företaget

Plötsligt är det dags för generationsskifte i företaget eller så är en ny ägare på väg in. Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Tisdagen den 5 februari höll Kompetenscentrum företagsledning och

Ägarskifte i företaget

Är det dags för generationsskifte i företaget eller en ny ägare? Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Välkommen till en inspirerande heldag om förändring, SLU Alnarp den 5 februari kl 9.00 -

Ägarskifte i företaget

Plötsligt är det dags för generationsskifte i företaget eller så är en ny ägare på väg in. Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Tisdagen den 5 februari höll Kompetenscentrum företagsledning och

Framtidens Städer - På Landet?

Framtidens Städer - På Landet?

Framtidens Städer - På Landet? hanna.weiber.post@slu.se Nu är VentureLab's InspirationsLunch tillbaka! Den 26/2 välkomnar vi Mats Eliasson från Regen Villages till Alnarpsgården för att berätta om

Framtidens Städer - På Landet?

Framtidens Städer - På Landet?

Framtidens Städer - På Landet? hanna.weiber.post@slu.se Nu är VentureLab's InspirationsLunch tillbaka! Den 26/2 välkomnar vi Mats Eliasson från Regen Villages till Alnarpsgården för att berätta om