Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 454 sidor som är taggade med Alnarp:

FRAS - dubbel kraftsamling

Ett forskningsprojekt har både gett kunskap om skogsskötel och stärkt forskningen i södra Sverige genom ett gränsöverskridande samarbete. Förkortningen FRAS står för Framtidens skogsskötsel i södra

Iceland trip

Seminarie: Iceland Trip klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Nora Sophie Pohl et al, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, "Iceland trip". Välkomna till Institutionen för Sydsvensk

Guldäpplet 2022

Guldäpplet är ett pris som tilldelas någon som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld. 2022 års pristagare är Larisa Gustavsson, biolog och genetiker från Ukraina, som under många år

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Här bedrivs världsledande forskning inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktion, och det erbjuds flera framgångsrika utbildningsprogram inom dessa områden. Fakulteten har en stor

Programme BUB2022

Welcome to BUB-meeting 21 oktober 2022! 21 October 9.00-12.00 Alnarp, SLU – and on Zoom Theme: Youth Attendance is free and open for everyone, both for the event on the place and for the event on

Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, unga och byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt

Program BUB2020(2)

Välkomna till BUB-mötet den 25 november 2020. Mötet hålls på Zoom, kl 10.00 -15.00. Ett arrangemang inom nätverket Barn, Unga och Byggd miljö. Temat för mötet är som alltid barns utemiljöer men i år

BT seminarium

andrus.kangro@slu.se Biosensor, based on canopy-level chlorophyll fluorescence, for improving lamp light use efficiency, growth control and stress detection in controlled environment agriculture –

BT seminarium

andrus.kangro@slu.se Solar Fruit Drying in Developing Countries A seminar by Ricardo Bernardo, Lund University, Division of Energy and Building Design Enough food is grown in many low-income

Presentation/education regarding the recruitment process

Presentation/education regarding the recruitment process fredrik.reslow@slu.se Anna Tengstam and Annette Svensson from HR Alnarp ramesh sjsa0001

Improving food security by enhancing sesame production in Sudan

fredrik.reslow@slu.se Mohammed Elsafy, Dept. of Plant Breeding, SLU   Venue: The seminar will be held in Triticum and on Zoom https://slu-se.zoom.us/j/63326966904 (Passcode 129162). We will have new

Frukostseminarium

Frukostseminarium med Anna och Daniel Bertland parvin.mazandarani@slu.se I början av 2019 köpte entreprenörerna Anna och Daniel Bertland företaget Classicum Växthus AB. Under sommaren 2020

Loading…