Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 382 sidor som är taggade med Alnarp:

Hur klimatsmart är stadsodling?

Att odla i sin trädgård, på kolonilotten eller balkongen är ett fritidsintresse som engagerar många och stadsodling lyfts ofta som en lösning för att öka tillgången på närproducerad mat. En studie

Nya utbildningar ska öka jämställdheten

Det finns nu två nya utbildningar för att bättra på jämställdheten i skogssektorn. Inte bara i Sverige, utan också internationellt. Under våren har världens första onlinekurs om jämställdhet,

Jordbrukslandskapets miljöanalys vid SLU - Hur kan verksamheten utvecklas?

johanna.grundstrom@slu.se Syftet med denna temadag är att öka kännedomen om SLU:s miljöanalys och diskutera utvecklingsmöjligheter i jordbrukslandskapet. Följ med på fältvandring på SITES Lönnstorp,

Bokskogsexkursion om hyggesfritt

Den 21 maj arrangerade Skogsstyrelsen, Stiftelsen Skånska landskap och SLU en exkursion för yrkesverksamma i ämnet hyggesfritt i bokskog. Under dagen diskuterades hyggesfritt och kontinuitetsskog och

”Lyssna på boende i utsatta områden”

Våra städer växter snabbt, men för att förtätningen ska bli rättvis så måste de boendes röster i socioekonomiskt utsatta områden höras i planeringen. Det är en av slutsatserna i Azadeh Shahrads

Trädgårdsingenjör - design

Alnarp • Behärska och gestalta den ”lilla” skalans trädgårdmiljöer i såväl offentliga som privata omgivningar. • Djupgående växtkunskap och växtanvändning. • Representera och kommunicera med

Kraftsamling av forskning kring Naturbaserade lösningar på SLU Alnarp

På SLU i Alnarp pågår just nu ett tiotal EU-finansierade forskningsprojekt om naturbaserade lösningar (NBS) som handlar om allt från digital modellering och grönplaner till deltagandeprocesser med

Hållbar stadsutveckling

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Sudetisk lärk stärker motståndskraften

Men hjälp av europeisk lärk från Sudeterna kan lärk bli ett ännu vanligare produktionsträdslag i den sydsvenska skogen. Klimatförändringarna med mer torka och storm äventyrar framtiden för svensk

Plant Biology for Sustainable Production

Alnarp Uppsala Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till

Landscape Architecture

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Horticultural Science

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Loading…