Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 883 sidor som är taggade med Alnarp:

Miljöanalysdata till grund för forskning om storskalig förändring av skogsmarksvegetation

Ner för skogens blåbärsris och upp för örter som harsyra och flera ormbunksarter. Vegetationsekologen Per-Ola Hedwall har med hjälp av långa dataserier från Riksskogstaxeringens permanenta ytor

Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt

SLU Växtprotein

SLU Växtprotein är namnet på den hub i Alnarp som nyligen fick tematiska utvecklingspengar i en satsning från LTV-fakulteten. I satsningen ingår en bred forsknings- och utvecklingskompetens med

Tallföryngring på olika sätt – hur påverkas lönsamheten?

Tall föryngras med plantering, sådd och naturlig föryngring. Varje metod har sina för- och nackdelar, och passar olika bra på olika platser. Anläggningskostnaden för ett bestånd (föryngring, fällning

Gran eller tall? – dags att omvärdera läroböckerna

Gran på G24 och bättre, tall på svagare marker. Det är vad läroböckerna säger, men nu omprövas råden. På FRAS webbinarium presenterades nya data som pekar på att tallen har ett försprång även på lite

Framtidens skogsbruk – precist och automatiskt

Precision, automation och variation är här för att stanna, och utvecklingen går blixtsnabbt framåt. När FRAS bjöd in till webbinarium om framtidens skogsskötsel var budskapet tydligt. Datatillgång

Välkomna till höstens FRAS-dagar!

Under hösten kommer vi att arrangera en serie kortare seminarier för att ge en inblick i FRAS-programmets olika projekt. Ni är varmt välkomna att delta och vi hoppas på många frågor och givande

Ämnesgruppsmöte: Trädgård

Ämnesgruppsmöte: Trädgård parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Trädgård inom SLU Partnerskap Alnarp är den 16 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och

Ämnesgruppsmöte: Biobaserade industriråvaror

Ämnesgruppsmöte: Biobaserade industriråvaror parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror inom SLU Partnerskap Alnarp är den 15 november. Mötet är öppet för

Ämnesgruppsmöte: Växtodling

Ämnesgruppsmöte: Växtodling parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Växtodling inom SLU Partnerskap Alnarp är den 8 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och

Ämnesgruppsmöte: Djur

Ämnesgruppsmöte: Djur parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Djur inom SLU Partnerskap Alnarp är den 11 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i

Ämnesgruppsmöte: Skog

Ämnesgruppsmöte: Skog parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Skog inom SLU Partnerskap Alnarp är den 17 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i

Loading…