Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1002 sidor som är taggade med Alnarp:
Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

SLU bedriver forskning om skogsbränder och hur dessa påverkar skogen och skogsbruket. Nedan finns forskare som är experter på skogsbränder och andra skogsbrandsrelaterade ämnen. Listan uppdateras

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

SLU bedriver forskning om skogsbränder och hur dessa påverkar skogen och skogsbruket. Nedan finns forskare som är experter på skogsbränder och andra skogsbrandsrelaterade ämnen. Listan uppdateras

Kurs i strategisk företagsledning

Kurs i strategisk företagsledning

Ny kurs i toppklass från SLU och Kompetenscentrum företagsledning, KCF, för aktiva företagare i den gröna sektorn! Att skapa hållbara företag som är smart organiserade kräver allt större kunskap inom

Seminarium “Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework”

Seminarium “Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework”

Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework Desiree.Mattsson@slu.se Welcome to attend a Seminar with Svetlana Saarela, Docent in Forest Biometrics,

Seminarium “Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework”

Seminarium “Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework”

Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework Desiree.Mattsson@slu.se Welcome to attend a Seminar with Svetlana Saarela, Docent in Forest Biometrics,

Seminarium “Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework”

Seminarium “Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework”

Two-superpopulation approach for biomass assessment within model-based inferential framework Desiree.Mattsson@slu.se Welcome to attend a Seminar with Svetlana Saarela, Docent in Forest Biometrics,

Kontakt

Kontakt

Utdrag ur kursplanen: Förkunskapskrav: Uppdragsgivare utser deltagare till kursen. Uppdragsgivare är lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag. Även personal från rådgivnings- och

Seminarium “Statistics@SLU at Alnarp”

Seminarium “Statistics@SLU at Alnarp”

“Statistics@SLU at Alnarp” Desiree.Mattsson@slu.se Välkomna till ett Seminarium med Jan-Eric Englund och Adam Flöhr från Centrum för statistik i Alnarp. Statistics@SLU (före detta Biostokastikum)

Seminarium “Statistics@SLU at Alnarp”

Seminarium “Statistics@SLU at Alnarp”

“Statistics@SLU at Alnarp” Desiree.Mattsson@slu.se Välkomna till ett Seminarium med Jan-Eric Englund och Adam Flöhr från Centrum för statistik i Alnarp. Statistics@SLU (före detta Biostokastikum)

Seminarium “Statistics@SLU at Alnarp”

Seminarium “Statistics@SLU at Alnarp”

“Statistics@SLU at Alnarp” Desiree.Mattsson@slu.se Välkomna till ett Seminarium med Jan-Eric Englund och Adam Flöhr från Centrum för statistik i Alnarp. Statistics@SLU (före detta Biostokastikum)

USAbidrag

USAbidrag

SLU-forskaren Henrik Sjöman vid Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp har tillsammans med den engelska forskaren Andrew Hirons fått ett stort forskningsbidrag från den