Hoppa till huvudinnehåll

Euroforester

Det här programmet är ett utmärkt val för dig som är öppen för nya idéer och vill få en djup förståelse för skogsskötsel, ekologi, planering och policy som går utöver vissa nationella skogliga traditioner.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska.  

Skogsbruket genomgår för närvarande en snabb förvandling. Euroforester-programmet är en global utbildningsmiljö där studenter från hela världen möts, utbyter kunskap och diskuterar skillnader i skogsbruk och kultur. Studenter på det här programmet förbereds för att arbeta i en internationell miljö med breda perspektiv på skogsbruk och relaterade områden.

Euroforester är ett mastersprogram som ges på SLU:s campus i Alnarp, och fokus ligger på skog och skogsbruk i Östersjöregionen och Centraleuropa. Programmet har internationell rekrytering och lärargruppen kännetecknas av mångfald. I programmet integreras flera olika ämnen vilket gör att du som student får djupgående och överförbara kunskaper som förbereder dig för en karriär inom den internationella skogssektorn.

Fokus ligger på Östersjöregionen och Centraleuropa, men programmet tar även upp frågor av global betydelse och är därför relevant för studenter även från andra delar av världen. Eftersom skogsbruket genomgått omvälvande förändringar under senare år tar undervisningen ett helhetsgrepp som omfattar mycket mer än bara produktion och vinst.

Euroforester har utvecklats i samarbete mellan skogsfakulteterna vid 14 europeiska universitet. Under ledning av ett internationellt forskar- och lärarteam får studenter på Euroforester-programmet delta i flera studieresor både inom Sverige och utomlands.

Av våra alumnenkäter framgår att studenter med en Euroforester-examen är eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap och färdigheter för ett flertal olika yrken som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner och skogsbolag. Du kan också fortsätta din akademiska karriär som doktorand.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Euroforester - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Application code for international students: 81008

Application code for Swedish students: 81062

 

Degree

Degree of Master of Science (120 Credits) with a major in Forest Science.

 

Requirements

General entry requirements:

A Bachelor´s degree (equivalent to a Swedish kandidatexamen) from an internationally recognised university.

Specific entry requirements:

one of the following specialisations at first-cycle level:

  • 60 credits in Biology or
  • 60 credits in Forest Management or
  • 60 credits in Forest Sciences or
  • 60 credits in Environmental Sciences or
  • 60 credits in Natural Resource Management or
  • 60 credits in Agricultural Science

and

English 6 from Swedish upper secondary school or equivalent.

Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English. An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 120 credits, or a first-cycle degree from another Swedish university comprising 180 credits, automatically fulfils this requirement. The equivalent qualification may also be obtained in other ways, for more information see universityadmissions.se/antagning.se.

Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme.

 

INNEHÅLL

Euroforester fokuserar på hållbart skogsbruk i Östersjöregionen som hyser en betydande del av de europeiska skogsresurserna. Länderna i regionen har jämförbara klimatförhållanden men skiljer sig starkt i skogsbrukets praxis och traditioner. Tillsammans med studenternas och lärarnas internationella profil ger detta utmärkta förutsättningar för internationella jämförelser av skog och skogsbruk. För svenska studenter är Euroforester av särskilt intresse även därför att det erbjuder ingående kunskap om de sydsvenska skogarna och deras brukande.

Programmet börjar med ett ettårigt utbildningspaket med betoning på skogsskötsel, ekologi, planering och skogspolitik.

Det sydsvenska barrskogsbruket är i fokus för den första kursen, där påverkan av skogsskötsel och naturhänsyn på beståndsutveckling undersöks ingående.

I den andra kursen ändras skalan från bestånds- till fastighets- och landskapsnivån. Här får studenterna en översikt av grundläggande koncept för långsiktig skoglig planering inriktad mot hållbar produktion av virke och andra ekosystemtjänster, och utarbetar långsiktiga planer för en stor skogsfastighet.

Den tredje kursen behandlar skogspolitik på nationell och internationell nivå. Mycket uppmärksamhet ägnas åt jämförande skogspolitiska analyser mellan de deltagande studenternas hemländer.

I den fjärde kursen studerar vi nordeuropeiska ädellövskogars ekologi, dynamik, biologiska mångfald, och skötsel. Effekter av det moderna skogsbruket och av globala miljöförändringar diskuteras tillsammans med strategier för att bevara en rik flora och fauna.

Under det andra året arbetar studenterna med sitt examensarbete och deltar i valbara kurser vid en av partnerfakulteterna. Studenter som stannar på Alnarps campus kan läsa kurser om avancerad skogsskötsel i tempererade och tropiska skogar. I många fall genomförs examensarbetet i samarbete med andra fakulteter och handledarna kommer från flera olika länder.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

 

KARRIÄR

Utexaminerade studenter från programmet är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Inom några år efter examen är många redan anställda på viktiga positioner inom en rad olika organisationer. Allt från skogsägarföreningar i Sverige och Greenpeace i Ryssland till multinationella företag som är verksamma över hela världen. Tidigare studenter på programmet upprätthåller aktivt sina internationella nätverk av kamrater genom forskarkonferenser vart tredje år som roterar mellan de deltagande länderna.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…