Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 206 sidor som är taggade med SLU Global:

Ecosystem resilience for farm resilience

malin.planting@slu.se As a yearly event the agroecology students organize an agroecology day. Welcome! Alnarp, Sweden Teun Dekker, Researcher at the Department of Plant Protection Biology LTV's

Uppsala Health Summit 2022

Uppsala Health Summit 2022 malin.planting@.slu.se Tema: Healthy lives from sustainable food systems Gå till Uppsala Health Summit för mer information. Uppsala, Sweden

SLU Global

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030. Läs mer om SLU Global på de engelska sidorna

Four cs of a crisis: climate, covid, conflict & costs

Food insecurity and food markets in disarray marianne.persson@slu.se Covid, climate, conflict and costs - four challenges give rise to a number of important questions, which this webinar will

THE Impact rank 2022

SLU är bland de 301-400 främsta universiteten i världen när The Times Higher Education rankar världens lärosäten utifrån de globala målen för hållbar utveckling. För enskilda hållbarhetsmål ligger

Crossing the line

Idag, på Världshälsodagen, uppmärksammar vi forskning om hur gränsöverskridande sjukdomar hos får och getter kan utgöra ett hot mot hälsa, försörjning och samhälle i Zambia och Tanzania. I en nyligen

Food Systems

Under 2021 initierade FN en global kraftansträngning kring hållbara livsmedelssystem. I september hölls FN-konferensen Food Systems Summit i New York och Sverige liksom många andra länder arrangerade

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar teresia.borgman@slu.se Tätortsnära skogar i Indien står i fokus för det här webbinariet om Mumbais Aarey-skogar. Webbinariet är en del i en

Climate conversations 21-22

SLU Global och de fyra framtidsplattformarna anordnar en rad klimatkonversationer under 2021 och 2022. Några av dem är interna dialoger och andra är seminarier öppna för alla. Använd länkarna nedan

Klimatsamtal: Begränsning - utmaningar, möjligheter och vägar framåt

Klimatsamtal: Begränsning - utmaningar, möjligheter och vägar framåt futureonehealth@slu.se SLU:s framtidsplattformar och SLU Global bjuder in till ännu ett klimatsamtal, denna gång på temat "

Drylands Transform sv

Drylands Transform 2020-2024 Introduktion till projektet Ungefär 1/3 av jordens landyta är torrområden och 2 miljarder människor lever och är beroende av de naturresurser som finns där. Ca 90% av

Trippel L

Land Livestock Livelihoods Landskap Boskap Försörjning

Loading…