Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 236 sidor som är taggade med SLU Global:

SASUFstudent

SLU är medlem i South Africa Sweden University Forum (SASUF) som samlar forskare, lärare, studenter och universitetsledare från 38 universitet över hela Sverige och Sydafrika. Studentengagemang är en

Snacking for a healthy planet

Snacking for a healthy planet malin.planting@slu.se Join SIANI, WWF Sweden Youth and the Government of Sweden at the World Food Forum. How can young people establish businesses which focus on

Mänskliga rättigheter

agnes.bondesson@slu.se FN:s globala mål nr 5 - Jämställdhet Mänskliga rättigheter i Sverige FN:s övervakning av mänskliga rättigheter FN:s arbete med mänskliga rättigheter white Mänskliga

Infektionssjukdomar

agnes.bondesson@slu.se Faktablad från FN om mål 3 Världshälsoorganisationen WHO Läkare utan gränser white Infektionssjukdomar Till infektionssjukdomarna räknas de sjukdomar in som man får genom

Hållbart jordbruk

Agroekologi - odla mer hållbart! Agroekologi beskrivs som ett lokalt förankrat, ofta småskaligt sätt att bedriva lantbruk, i samklang och i samarbete med själva naturen, med kretsloppstänkande,

Växter SLU YI

Hållbara skördar i ett förändrat klimat Jorden, varför är den viktig? Att odla växter på ett hållbart sätt är jätteviktigt för att kunna minska mängden bekämpningsmedel, konstgödsel och fossilfria

Spill och svinn SLU YI

Matsvinn – ett stor resursslöseri FAO uppskattar att ca 1/3 av all mat som produceras för mänsklig konsumtion kastas eller förloras. Att minska svinn och förluster i livsmedelskedjan är en av de tre

Vattenbrist SLU YI

agnes.bondesson@slu.se Vad är vattenbrist? Skogsvatten, varför är det viktigt? white Vattenbrist i Sverige och globalt Vattenbrist kan exempelvis uppstå när det är torka i landet, då behovet av

Animal agriculture

agnes.bondesson@slu.se Vad säger Livsmedelsverket om djurproduktion? Köttguiden white Djurproduktion Kött är det livsmedel som påverkar miljön inklusive klimatet mest. Samtidigt är det en viktig

Instabilt klimat

Vad säger SMHI om framtidens klimat? Just nu pågår en snabb klimatförändring som huvudsakligen beror på att vi människor genom våra aktiviteter släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. Här kan

Undernäring

agnes.bondesson@slu.se Hur kan skolmaten hjälpa till? Faktablad om mål 2 Vad är undernäring? Mål 2 - Ingen hunger white Undernäring Att få i sig tillräckligt med mat är nog de flesta medvetna

Livsstilssjukdomar

Vad är livsstilssjukdomar? Många av de vanligaste sjukdomarna i Sverige idag är så kallade livsstilssjukdomar. Hur stor risken att bli sjuk är påverkas av till exempel våra matvanor, av rökning och

Loading…