Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 327 sidor som är taggade med SLU Global:
SLU i Almedalen

SLU i Almedalen

Vårt universitet producerar forskning i världsklass. Under tio seminarier kommer SLU att presentera utmanande vetenskap samt skapa debatt och diskussion kring samhällskritiska frågor. Vi söker

B3 Africa på SLU

B3 Africa på SLU

B3 Africa , ett EU Horizon2020 projektet mellan EU och Afrika, hölls här på SLU i veckan. Forskare presenterade lösningar för biobanker och bioinformatik. Konferensen avslutades sedan på onsdagen med

B3 Africa på SLU

B3 Africa på SLU

B3 Africa , ett EU Horizon2020 projektet mellan EU och Afrika, hölls här på SLU i veckan. Forskare presenterade lösningar för biobanker och bioinformatik. Konferensen avslutades sedan på onsdagen med

Agenda 2030 i ett globalt perspektiv – hur kan svensk forskning bidra? kl 12:45

Agenda 2030 i ett globalt perspektiv – hur kan svensk forskning bidra? kl 12:45

Agenda 2030 i ett globalt perspektiv - hur kan svensk forskning bidra? kl 12:45 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, SLU Global, Agenda 2030, Sverige lär ligga i täten för FN:s

Ung kenyansk entreprenör får inspiration från SLU

Daniel Nyere, en ung entreprenör från Kenya, drömmer om att bygga ett välmående företag som tillhandahåller billigt djurfoder och skapa nya jobbmöjligheter för lokalbefolkningen. Han träffade

Ung kenyansk entreprenör får inspiration från SLU

Daniel Nyere, en ung entreprenör från Kenya, drömmer om att bygga ett välmående företag som tillhandahåller billigt djurfoder och skapa nya jobbmöjligheter för lokalbefolkningen. Han träffade

AgriFoSe-Nyaga

Justin M. Nyaga från universitetet i Embu, Kenya, har besökt AgriFoSe2030 programmet och institutionen för mark och miljö på SLU under mars och april. Med sitt besök hoppas han förstå och kommunicera

AgriFoSe-Nyaga

Justin M. Nyaga från universitetet i Embu, Kenya, har besökt AgriFoSe2030 programmet och institutionen för mark och miljö på SLU under mars och april. Med sitt besök hoppas han förstå och kommunicera

SLU-student uppmärksammad vid högtidlig ceremoni i Stockholm

Tisdagen 8:e maj uppmärksammades framstående internationella studenter vid en ceremoni i Arvfurstens palats arrangerad av Utrikesdepartementet och Svenska Institutet. Från SLU blev mastersstudenten i

Young Researchers Meeting on Rural Transformation

Young Researchers Meeting on Rural Transformation

We will start our Young Researchers Meeting with an Open Lunch seminar with Mr Lisandro Martin from IFAD (International Fund for Agricultural Development). Open Lunch seminar with Lisandro Martin (

Biobanker

Biobanker

Biobanker är ett viktigt verktyg för att förbättra cancervården i låg- och medelinkomstländer. Dessa arkiv av genetiska data från patienter kan förbättra både förebyggande åtgärder och vård. Men för

SLU-student uppmärksammad vid högtidlig ceremoni i Stockholm

Tisdagen 8:e maj uppmärksammades framstående internationella studenter vid en ceremoni i Arvfurstens palats arrangerad av Utrikesdepartementet och Svenska Institutet. Från SLU blev mastersstudenten i