Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 240 sidor som är taggade med SLU Global:

Utmaningar och möjligheter

Som det ser ut idag så går utvecklingen i livsmedelssystemet i flera allvarligt ohållbara riktningar med stora negativa effekter både på människors hälsa och ekosystemen. Men i utmaningarna ligger

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute är en unik och inspirerande utmaning för gymnasieelever i samarbete med World Food Prize Foundation. Målet är att skapa intresse för de globala frågorna i världen med ett extra

THE Impact rank 2023

SLU lyfter sig och är nu bland de 201-300 främsta bland 1591 universitet och lärosäten som utvärderas i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 2 – ingen hunger – hamnar SLU på plats

SLU Youth Institute

Tre givande rundabordssamtal i Uppsala, Alnarp och Umeå fick avsluta årets omgång av SLU Youth Institute. Vi kan nu blicka tillbaka mot ett fantastiskt läsår med uppstart av programmet i Umeå, nya

New tool launched on ocean impact in the Western Indian Ocean

Med ett nyligen lanserat webbaserat verktyg - WIO Symphony - kan vi nu analysera de kumulativa miljöeffekterna av mänskliga aktiviteter och resultatet av olika havsförvaltningsscenarier i västra

SLU YI Rebecka artikel

År 2020 gick Rebecka sitt andra år på Lundellska gymnasiet i Uppsala när hennes lärare i geografi introducerade SLU Youth Institute för klassen. 2021 tog hon studenten och nu läser hon andra året på

Tre-forskare-fran-Egypten-besoker-ET

Institutionen för energi och teknik och gruppen Jordbruksteknik och system vid SLU tar emot tre gästforskare från Heliopolis University for Sustainable Development (HU), Egypten denna vecka (v. 20

Climate conversation: Communicating

SLU Global och SLU Future Forests stod nyligen värdar för ett klimatsamtal om hur man kan kommunicera forskning för klimatåtgärder. Seminariet är en del av en serie klimatsamtal som SLU Global och de

Table-samarbetet

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen, ska TABLE driva och utveckla diskussioner om hur livsmedelssystemet kan bli hållbart, robust,

Hur åstadkommer vi omställningen

För att det globala livsmedelssystemet ska kunna bli hållbart och ge mat till alla behöver det transformeras. Det krävs stora samhällsförändringar och en stor omställning i produktion och konsumtion

Vad menar vi med hållbara livsmedelssystem

Världens livsmedelssystem är en komplex väv av alla element – som miljö, människor, insatsvaror, processer, infrastruktur, institutioner med mera – och aktiviteter som berör produktion, bearbetning,

Food Systems

På den här temasidan finns aktuell information från SLU som rör forskning, kunskap, samarbeten och dialoger kring hur vi uppnår ett hållbart globalt livsmedelssystem.

Loading…