Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 907 sidor som är taggade med SLU Global:
Said Nuhu disp

Said Nuhu disp

“Rethinking land access governance in Global South Cities : understanding the dynamics and contentions of land access processes and governance mechanisms in peri-urban areas of Dar es Salaam,

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute

Syftet med SLU Youth Institute (SLU YI) är att skapa intresse hos svenska gymnasieelever för hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och för att hitta hållbara lösningar på de globala

Disp Tsegaye Ginbo Gatiso

Disp Tsegaye Ginbo Gatiso

Essays on heterogeneity and uncertainty in climate policy and development charlotta.eriksson@slu.se Tsegaye Ginbo Gatiso försvarar sin avhandling " Essays on heterogeneity and uncertainty in

Spikning - Tsegaye Ginbo Gatiso

Spikning - Tsegaye Ginbo Gatiso

Spikning - Tsegaye Ginbo Gatiso mariah.fernkvist@slu.se Välkommen till spikningen av Tsegayes avhandling. Institutionen för ekonomi Zoom Uppsala https://us02web.zoom.us/j/84512852446?pwd=

Disputation-Peter Ruvuga

Disputation-Peter Ruvuga

Disputation: Rangeland and livestock management practices for improved herder livelihoods in miombo woodland fun-vh@slu.se Peter Ruvuga försvarar sin avhandling "Rangeland and livestock management

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut? Vetenskaplig kunskap i beslutsfattande futurefood@slu.se Som forskare frågar men sig ofta varför politiker inte i högre grad följer de forskningsrön som finns i olika

Finalerna!

Finalerna!

Varmt välkommen till SLU Youth Institute, roligt att du kommer att delta i rundabordssamtalen! Under året har 300 elever från Ystad i söder till Sollefteå i norr arbetat med uppsatsen Global

Disputation-Peter Ruvuga

Disputation-Peter Ruvuga

Disputation: Rangeland and livestock management practices for improved herder livelihoods in miombo woodland fun-vh@slu.se Peter Ruvuga försvarar sin avhandling "Rangeland and livestock management

Spikning - Tsegaye Ginbo Gatiso

Spikning - Tsegaye Ginbo Gatiso

Spikning - Tsegaye Ginbo Gatiso mariah.fernkvist@slu.se Välkommen till spikningen av Tsegayes avhandling. Institutionen för ekonomi Zoom Uppsala https://us02web.zoom.us/j/84512852446?pwd=

Said Nuhu disp

Said Nuhu disp

“Rethinking land access governance in Global South Cities : understanding the dynamics and contentions of land access processes and governance mechanisms in peri-urban areas of Dar es Salaam,

Agri4D 2021

Agri4D 2021

Välkommen till konferensen Agri4D 28-30 september 2021. För information om konferensen, vänligen se den engelska sidan.

Biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag: Vi vill vara en del av lösningen - vill du? Inför biologiska mångfaldens dag arrangerar vi ett webbinarium där vi presenterar de senaste forskningsrönen om biologisk

Loading…