Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 942 sidor som är taggade med SLU Global:

Insekterna som inte är kräsna med maten kan hjälpa oss att skydda våra grödor

En del insekter äter både växter och andra insekter. Dessa omnivorer kan komma att spela en viktig roll i framtidens växtskydd genom att äta skadegörare i våra odlingar. Problemet är att de också

Agri4D 2021

Agri4D 2021

Agri4D 2021 malin.planting@slu.se To progress towards sustainable and just food systems, Agri4D will bring together researchers, policy makers and practitioners to engage actively with the

Insekterna som inte är kräsna med maten kan hjälpa oss att skydda våra grödor

En del insekter äter både växter och andra insekter. Dessa omnivorer kan komma att spela en viktig roll i framtidens växtskydd genom att äta skadegörare i våra odlingar. Problemet är att de också

SLU på World Urban Forum

Den 8 -13 februari 2020 anordnar UN Habitat för tionde gången World Urban Forum (WUF10) – världens största konferens för hållbar stadsutveckling. I år kommer SLU att delta genom att arrangera ett

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Cross-Disciplinary Ways Forward futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte

Miriam Frida Karlsson

Miriam Frida Karlsson

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:Miriam.Karlsson@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=iot_card&format=cv

Registrera dig som SLU YI-alumn!

Har du deltagit i någon av SLU Youth Institutes omgångar under läsåret? Då är du varmt välkommen att anmäla dig som SLU YI-alumn! Som alumn får du information och tips om aktiviteter och events och

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Cross-Disciplinary Ways Forward futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Cross-Disciplinary Ways Forward futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte

Seminarium i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

Seminarium i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

SLU i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö Seminarium i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute

Syftet med SLU Youth Institute (SLU YI) är att skapa intresse hos svenska gymnasieelever för hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och för att hitta hållbara lösningar på de globala

Informella bosättningar och hållbar stadsutveckling

Informella bosättningar och hållbar stadsutveckling

Informella bosättningar och hållbar stadsutveckling: mot en mer inkluderande urban agenda hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Global.

Loading…