Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 243 sidor som är taggade med SLU Global:

SLU Youth Institute

SLU Youth Institute är en unik och inspirerande utmaning för gymnasieelever i samarbete med World Food Prize Foundation. Målet är att skapa intresse för de globala frågorna i världen med ett extra

Klimatsamtal på SLU

SLU Global och SLU:s fyra Framtidsplattformar arbetar för att främja vetenskapliga klimatsamtal vid SLU. Det finns seminarier öppna för alla och vissa evenemang endast för anställda vid SLU. Här

SLU YI Musikhjälpen

De tre gymnasieelever som under oktober representerade SLU under Global Youth Institute i USA har på eget initiativ startat en insamling för årets tema på Musikhjälpen – Ingen ska behöva dö av hunger

Utlysningar

Utlysning för praktikplatser vid företag som är specialiserade på växtförädling eller djuravel SLU Breeding Network välkomnar masterstudenter och doktorander vid SLU att ansöka om medel för att göra

Mombasa

Vi träffar Agnes Olin och Edmond Sacre som nyligen besökt Mombasa i Kenya. Besöket är en del av projektet WIO Symphony – ett webbaserat verktyg som hjälper till att analysera de kumulativa (

Seminar: Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

Seminar: Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production futureonehealth@slu.se Detta seminarium fokuserar på hur vi kan minska användningen av

Flera hållbarhetsvinster i lokalt förvaltade tropiska skogsallmänningar

Hur ska politiska styrmedel vara utformade för att samtidigt främja kolinlagring, biologisk mångfald och lokalbefolkningens välbefinnande i världens tropiska skogar? En ny studie, publicerad i Nature

Disp Chea Eliyan

Estimating qualities and quantities of faecal sludge to determine resource recovery potential A case study in Phnom Penh, Cambodia charlotta.eriksson@slu.se Chea Eliyan försvarar sin avhandling

Disp Sewalem Tsehay Wondim

Nutritional profiling, SNP-based genomic tools development for population genetic analysis and genotype-by-environment interaction in noug (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.) lotta.malmborg@slu.se

WAAW 2023

Antimikrobiell resistens är ett angeläget forskningsområde där Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bidrar med livsviktig kunskap. Vi vill öka medvetenheten om detta globala problem under World

IDA-DesignThinking

Design Thinking for interdisciplinary collaborations and knowledge transfer futurefood@slu.se Metodiken Design Thinking är speciellt lämpad för tvärvetenskapliga forskningsprojekt då den utmanar

Disp Maglan Charles Sang'enoi

Urban Growth Dynamics : Analysis of the Evolution Process of Small Urban Centres in Developing Countries lotta.malmborg@slu.se Maglan Charles Sang'enoi, institutionen för stad och land, försvarar

Loading…