Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 246 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

UF seed funding -- Urban Forestscapes

SLU Urban Futures hubb i Umeå utlyser såddfinansiering för forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urbana landskap kopplat till skog och grön

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Umeå Hub

SLU Urban Futures hub i Umeå är lokaliserad vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) och koordineras av Dimitris Athanassiadis.

Urban Forests - Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande

Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande hanna.weiber.post@s.u.se Vårterminens tredje och sista webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och

Urban Forests - Ett mer variationsrikt skogsbruk

Ett mer variationsrikt skogsbruk hanna.weiber.post@slu.se Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar

Sök till IDA

Interdisciplinary Academy är ett program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön

IDA utlysning 2023-24

Interdisclipinary Academy (IDA) är ett program där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön

Klimatsamtal: Kommunicera forskning för att genomföra klimatåtgärder

viktor.karlsson@slu.se SLU:s framtidsplattformar och SLU Global bjuder in alla intresserade till ett seminarium om hur forskning och forskningsresultat kan kommuniceras på olika sätt. Mer

IDA2 - Inspiration3

Utlysningen från Interdisciplinary Academy vid SLU – matchningar och frågestund futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av en ny omgång av Interdisciplinary Academy (

IDA2 - Inspiration2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy vid SLU – matchningar och frågestund futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av en ny omgång av Interdisciplinary Academy (

The call from the Interdisciplinary Academy at SLU – information and Q&A session

Utlysningen från Interdisciplinary Academy vid SLU – information och frågestund futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av en ny omgång av Interdisciplinary Academy (

Loading…