Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 323 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:

SLU Landskapsdagar

catherine.kihlstrom@slu.se Välkomna till vårens landskapsdagar i Ultuna! Mer information och program kommer. SLU Landskap Uppsala Om SLU Landskapsdagar SLU Landskap SLU Landskap är en

Sök finansiering till samverkansprojekt

Den 15 mars är deadline för ansökningar till Movium Partnerskaps samverkansprojekt. Finansiering kan sökas av forskare vid LTV-fakulteten med minst en partner för forskningsprojekt har som mål att

Climate conversations 21-22

SLU Global och de fyra framtidsplattformarna anordnar en rad klimatkonversationer under 2021 och 2022. Några av dem är interna dialoger och andra är seminarier öppna för alla. Använd länkarna nedan

Urban Forum - Designing in/the common

Urban Forum - Designing in/the common parvin.mazandarani@slu.se Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för sjunde gången den uppskattade

Forskare vid SLU Landskap utvecklar utomhusarbetsplatser

Nu drar det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet Innovationsarenor Markaryd igång. Det handlar om samskapande utprovning av prototyper för arbete och studier utomhus. Projektet är ett samarbete

Framtidslabbet

Framtidslabbet på SLU är ett gemensamt projekt mellan framtidsplattformarna SLU Future Food och SLU Urban Futures. Syftet med Framtidslabbet är att stärka deltagarnas och i förlängningen SLU:s

Mat och stad mini-symposium

Mat och stad mini-symposium futurefood@slu.se Jobbar du med STAD eller LAND – eller båda delarna? Kanske din forskning i första hand handlar om livsmedelsproduktion, men kan bidra till

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Ways Forward for Land Use futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte rapport

50-årsjubileum av utbildning firades

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Den 16 november firades det med rundabordssamtal, genomgång av programmets dynamiska utveckling, filmpremiär och mingel både i Alnarp, Ultuna

Urban Forum

Urban Forum är ett samarbete mellan de två forskningsplattformarna SLU Urban Futures och Urban Arena vid Lunds universitet. Under ett Urban Forum samlas praktiker och forskare för att tillsammans

Aktiviteter

Här samlar vi information om och dokumentation från aktiviteter som SLU Urban Futures arrangerar, stödjer eller medverkar i - alla med syfte att stimulera forskning, utbildning och samverkan för

Ett nytt SLU-samarbete tar form

SLU Urban Futures och Tankesmedjan Movium vid SLU har startat ett nytt samarbete för att ytterligare förstärka SLU:s engagemang i urbana frågor utifrån ett landskapsperspektiv. Genom att arbeta

Loading…