Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 339 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:

Vår Hubb-koordinator i Alnarp

SLU Urban Futures regionala hubb i Alnarp koordineras av Amanda Gabriel. Hon arbetar med att utveckla och stärka området urban hälsa på SLU, samt vara kontaktperson för plattformens regionala

Climate conversations

SLU Global och de fyra framtidsplattformarna anordnar en rad klimatkonversationer med start 2021. Några av dem är interna dialoger och andra är seminarier öppna för alla. Bakgrund Under 2021 och 2022

Följ oss!

Håll dig à jour med urbana händelser på SLU genom att följa plattformen på LinkedIn eller Instagram och prenumererar på nyhetsbrevet, vilket skickas ut 6 gånger per år.

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Ultunahubben

SLU Urban Futures Ultunahubb är placerad vid Institutionen för Stad och Land (SOL) och koordineras av Andrew Gallagher.

Umeåhubben

SLU Urban Futures hubb i Umeå är lokaliserad vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) och koordineras av Dimitris Athanassiadis.

Alnarphubben

Vår Alnarphubb är lokaliserad vid Enheten för Samverkan och Utveckling (SoU) och koordineras av Amanda Gabriel.

Labb

SLU Urban Futures stödjer miljöer för samskapande av ny kunskap i relation till rådande forskningskriterier och komplexa samhällsutmaningar. För att stärka kunskapsutvecklingen har ett antal '

Getting Our Cities Right #4

Getting Our Cities Right #4 – shaping our future urbanscapes urbanfutures@slu.se Save the date! Den 18-19 november 2024 kommer den fjärde konferensen i serien 'Getting our Cities Right' att

Gränszoner har oanad potential

När tillgången på mark krymper får gränszoner en allt större betydelse som buffertzon mellan väg och bebyggelse. Gränszoner kan rymma naturbaserade lösningar och erbjuda sociala upplevelsevärden och

Fördel lekotoper – En jämförelsestudie av tre lekplatsalternativ

SLU Tankesmedjan Moviums faktablad är ute nu! I detta nummer kommer vi att ta upp en jämförande studie av kostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck mellan tre fiktiva lekplatsförslag.

Climate Conversation för anställda och studenter vid SLU

Hur kan vi producera mat i hela Sverige i skuggan av klimatförändringarna? futurefood@slu.se Vi välkomnar forskare, övrig personal och studenter vid SLU till detta interna webbinarium inom ramen

Loading…