Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 532 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:
Ekologiskt lantbruk i tider av extremväder

Ekologiskt lantbruk i tider av extremväder

Ekologiskt lantbruk i tider av extremväder janne.nordlund.othen@slu.se – Föredrag och diskussion kring hur vi kan förbättra det ekologiska lantbrukets resiliens mot torka. (Med webbsändning från

BioBIGG

BioBIGG

Bioeconomy Business Development & Innovation Andrus.Kangro@slu.se What are typical barriers in developing products for the new bioeconomy? What support does your company need in the development

Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare?

Grisproduktionen i Skåne utgör ungefär en tredjedel av Sveriges, nästan 400 000 grisar av totalt 1,3 miljoner. En studie har genomförts på digitaliserad grisproduktion med syfte att ge information

Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare?

Grisproduktionen i Skåne utgör ungefär en tredjedel av Sveriges, nästan 400 000 grisar av totalt 1,3 miljoner. En studie har genomförts på digitaliserad grisproduktion med syfte att ge information

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Odling i tunnlar kan ge flera viktiga fördelar för en odlare. En odlingstunnel är en relativt billig investering som ger höjd odlingssäkerhet och ökad produktionsvolym. Detta ger i sin tur ett större

Markkol- seminarium

Markkol- seminarium

Vad vet vi om markkol idag - Seminarium och fältvandring camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Lantbruket levererar en rad ekosystemtjänster förutom den viktigaste, nämligen att förse oss med säkra

Markkol- seminarium

Markkol- seminarium

Vad vet vi om markkol idag - Seminarium och fältvandring camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Lantbruket levererar en rad ekosystemtjänster förutom den viktigaste, nämligen att förse oss med säkra

Markkol- seminarium

Markkol- seminarium

Vad vet vi om markkol idag - Seminarium och fältvandring camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Lantbruket levererar en rad ekosystemtjänster förutom den viktigaste, nämligen att förse oss med säkra

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag

Regionalt och nationellt i Sverige finns en ökad efterfrågan av produkter baserade på odlade och vilda bär och frukter. En ökad hälsotrend och en ökad efterfrågan på bekväma högkvalitativa produkter

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Odling i tunnlar kan ge flera viktiga fördelar för en odlare. En odlingstunnel är en relativt billig investering som ger höjd odlingssäkerhet och ökad produktionsvolym. Detta ger i sin tur ett större

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag

Regionalt och nationellt i Sverige finns en ökad efterfrågan av produkter baserade på odlade och vilda bär och frukter. En ökad hälsotrend och en ökad efterfrågan på bekväma högkvalitativa produkter

SUFs sommarmöte

SUFs sommarmöte

Praktisk växförädling på SUFs Sommarmöte camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Sveriges Utsädesförening bjuder in till sommarmöte. Årets tema är hur de satsningar som gjorts nu utnyttjas i praktisk