Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 197 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:

Snabbväxande lövträd samlade skogssektorn

Vilken potential har snabbväxande lövträd och hur ser forskningen, industrin och skogsägarna på användningen av trädslagen i skogsbruket? Frågan lyftes när den Nationella kommissionen för

SLU Grogrund årsrapport 2022

Nu har vi publicerat årsrapporten 2022 för SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor. Passa även på att läsa Jordbruksverkets uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Lantbruksdjuren och tekniken: Var står vi? Vart går vi?

johanna.grundstrom@slu.se Tekniken inom lantbruket utvecklas i snabb takt just nu. Nya sensorer, AI, smarta robotar och annat gör att man blir stum av beundran inför vad människor åstadkommer inom

Dokumentation

Dokumentation från utvalda aktiviteter inom SLU Partnerskap Alnarps aktiviteter delas på den här sidan. Letar du efter något särskilt? Kontakta oss! Mer att läsa finns i våra nyhetsbrev.

Alnarps lamm- och fårdag 2023

Alnarps lamm- och fårdag 2023 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för webbinariet Alnarps lamm- och fårdag. Mer information kommer. Får. Foto: Julio Gonzalez SLU Partnerskap Alnarp Digitalt

Pilotprojekt Kunskapsnav

Jordbruksverket avsätter 12 miljoner kronor till SLU Kompetenscentrum företagsledning för ett pilotprojekt under två år. Uppdraget är att testa upplägget av ett kunskapsnav inom företagsledning och

Växande möten: Gårdsbaserad biogas & bioenergi som framtida energikälla

Växande möten: Gårdsbaserad biogas & bioenergi som framtida energikälla johanna.grundstrom@slu.se Hur kan jag säkra min egen energiförsörjning? Låt din rest bli din nya resurs! Växande möten är för

Disputation Vera Sadovska

Disputation Vera Sadovska marianne.persson@slu.se Vera Sadovska försvarar sin avhandling: Change for sustainability in the agrifood sector. Addressing value creation in business models and learning

Disputation Lisa Germundsson

Disputation Lisa Blix Germundsson marianne.persson@slu.se Lisa Blix Germundsson försvarar sin avhandling: Knowledge and innovation systems in Swedish horticulture. A study of multi-actor

Mynak

Den psykiska ohälsan är generellt högre bland lantbrukare än i andra yrkesgrupper. Arbetsbelastning, ekonomi, klimatförändringar och ensamhet är några av de arbetsmiljörisker som identifierats i

Hur ser framtidens hållbara energilandskap ut?

En kurs på Masternivå för blivande landskapsarkitekter berör stora globala samhällsfrågor, såsom hållbar energiframställning, ekonomisk tillväxt och vad våra val får för konsekvenser i framtidens

Baljväxtens dag 2023

Idag uppmärksammar vi baljväxterna. Det finns flera anledningar till att dessa är bra för den odlade marken och de är en viktig komponent för hållbara matsystem. Vid SLU pågår många olika aktiviteter

Loading…