Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 639 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:
Biogas från urbana gräsytor

Biogas från urbana gräsytor

Biogas från urbana gräsytor camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ som genomförs i ett samarbete mellan

Biogas från urbana gräsytor

Biogas från urbana gräsytor

Biogas från urbana gräsytor camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ som genomförs i ett samarbete mellan

Biogas från urbana gräsytor

Biogas från urbana gräsytor

Biogas från urbana gräsytor camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ som genomförs i ett samarbete mellan

Metoder för ökad precision i växtodlingen

Metoder för ökad precision i växtodlingen

Metoder för ökad precision i växtodlingen camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Vid Precisionsodlingsdagen, som samarrangeras mellan Hemmesdyngesfonden och Partnerskap Alnarp, den 4 mars 2020,

Seminarier och evenemang 2020

Seminarier och evenemang 2020

Dokumentation från konferenser, seminarier och evenemang inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp 2020.

Tågstation till Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong. Kommunfullmäktige i Lomma har nu fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om

Tågstation till Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong. Kommunfullmäktige i Lomma har nu fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om

Tågstation till Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong. Kommunfullmäktige i Lomma har nu fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om

Ämnesgruppsträff Skog

Ämnesgruppsträff Skog

Ämnesgruppsträff Skog camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Skog inom SLU Partnerskap Alnarp är den 13 mars. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i

Ämnesgruppsträff Skog

Ämnesgruppsträff Skog

Ämnesgruppsträff Skog camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Skog inom SLU Partnerskap Alnarp är den 13 mars. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i

Ämnesgruppsträff Animalieproduktion

Ämnesgruppsträff Animalieproduktion

Ämnesgruppsträff Animalieproduktion camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Animalieproduktion inom SLU Partnerskap Alnarp är den 16 mars. Mötet är öppet för representanter för

Ämnesgruppsträff Animalieproduktion

Ämnesgruppsträff Animalieproduktion

Ämnesgruppsträff Animalieproduktion camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Animalieproduktion inom SLU Partnerskap Alnarp är den 16 mars. Mötet är öppet för representanter för

Loading…