Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 276 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från SLU Partnerskap Alnarp skickas ut ungefär en gång i månaden och innehåller information om kommande mötesplatser, aktiviteter och forskningsnyheter. Vill du följa det vi gör i

Mentorprogram för studenter i Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och

Förslag till examensarbeten

Är din organisation medlem i SLU Partnerskap Alnarp och har ni utmaningar/frågeställningar som ni skulle vilja att SLU:s studenter undersöker i ett examensarbete?

Examensarbeten

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter i samarbete med våra medlemmar och som har en handledare och examinator vid SLU i Alnarp. Examensarbeten i samarbete med SLU

Medlemmar

3 snabba frågor till våra medlemmar Lär känna SLU Partnerskap Alnarps medlemmar! Här samlar vi en serie av korta intervjuer med nya och gamla medlemmar. Läs mer.

Dokumentation

SLU Partnerskap Alnarps utskickade nyhetsbrev samt dokumentation från tidigare aktiviteter. Nyhetsbrev Seminarier och evenemang 2021 Rapporter från Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens

Faktablad

Projekt inom SLU Partnerskap Alnarp resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter som publiceras här. Faktablad som publiceras inom SLU Partnerskap Alnarp ingår i en gemensam faktaserie.

Kontakt

Håkan Schroeder Tf verksamhetsledare E-post: hakan.schroeder@slu.se Telefon: 040 41 51 33, 070 317 69 53 Jan Larsson Programsekretare E-post: jan.larsson@slu.se Telefon: 040 41 50 73 Jeanette Donner

Mer om SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom områdena jord, skog och trädgård. Syftet är att stärka jord-, skog-

Aktuella projekt

Aktuella projekt som beviljats medel från SLU Partnerskap Alnarp. Ämnesgrupp Trädgård Konkurrera med kvalitet 2: nya äppelsorter för dessert, must och cider Bättre hållbarhet hos frukt genom

Lökkonferens 2022

Lökkonferens 2022 parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till en digital lökkonferens 2022! Vartannat år samlas lökbranschen för att diskutera nutid och framtid. Med nationella och internationella

Seminarier och evenemang 2021

Dokumentation från konferenser, seminarier och evenemang inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp 2021.

Loading…