Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 184 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:

AgriHubSyd

De gröna näringarna står inför många möjligheter, men också utmaningar där tillgång till kunskap är avgörande för konkurrenskraft och framgång. AgriHub Syd ska underlätta matchningen mellan behov å

Mötesplatser

Seminarier, workshops och exkursioner tillsammans med våra samarbetspartners om aktuella frå gor skapar grogrund för samverkan och att utveckla hållbara lösningar för framtiden.

Examensarbete

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter i samarbete med våra medlemmar och som har en handledare och examinator vid SLU i Alnarp. Medel kan sökas för exempelvis försök,

Odlare av jordgubbar och grönsaker får hjälp att utvärdera sorter

Nu ska svenska yrkesodlare av bär och grönsaker få färska insikter. Projektet ”Sortprovning i hortikulturell frilandsodling” har lämnat startgroparna. Det bedrivs av Elitplantstationen på uppdrag av

Forskningsprojekt

SLU Partnerskap Alnarps partners kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökningar kan göras 15 februari och 15 oktober varje år.

Samverkan

Vi har som syfte att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU i Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling vilket vi gör med

Om SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation med syfte att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra

Framtidens jordbruk

Framtidens jordbruk andrus.kangro@slu.se - en titt in i framtiden Vad kommer att odlas och vad kommer vi att äta? Hur kommer fälten att se ut och hur anpassas jordbruket till klimatförändringarna

Framtidens knöl i fokus för potato thinkers

Hur ser framtiden ut för svensk potatis och hur kan svensk potatisodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Kontakt

Håkan Schroeder Verksamhetsledare E-post: hakan.schroeder@slu.se Telefon: 040 41 51 33, 070 317 69 53 Jan Larsson Programsekretare E-post: jan.larsson@slu.se Telefon: 040 41 50 73 Jeanette Donner

Vägledning ansökan SLU Partnerskap Alnarp

Här får du mer information om hur du går tillväga för att ansöka om ett forsknings- och utvecklingsprojekt hos SLU Partnerskap Alnarp. Vad bör ansökan innehålla? Sökande bör kontakta sin prefekt

SUF Sommarmöte 2022

Sveriges utsädesförenings sommarmöte 2022 camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Sveriges Utsädesförening håller sitt årliga sommarmöte i Crafoordsalen i Alnarp fredagen den 3 juni. Rysslands angreppskrig

Loading…