Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 198 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:

Varmare klimat minskar myggornas blodtörst

Studier från SLU visar att myggor som utsatts för högre temperaturer i större föredrar växternas nektar framför blod, vilket skulle kunna minska spridningen av malaria i ett varmare klimat Myggor

Naturvårdande skötsel i ädellövskog

Jörg Brunet på Sydsvensk skogsvetenskap har tagit fram en bildguide för naturvårdande skötsel i ädellövskog. Många skogsägare i södra Sverige har ädellövskog eller ädellövträd på sina fastigheter.

Nyhetsbrevsarkivet

Nyhetsbrev från SLU Partnerskap Alnarp skickas ut ungefär åtta-nio gånger om året och innehåller information om kommande mötesplatser, aktiviteter och forskningsnyheter. Missa inte att Prenumerera på

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Hållbara byggnadsmaterial i fokus

Byggsektorn står för 22% av Sveriges totala utsläpp av växthusgas. Välbeprövade material, som under lång tid varit förknippade med byggnadsvård, har nu blivit intressanta även för industriellt

Alnarps lamm- och fårdag 2024

Alnarps lamm- och fårdag 2024 johanna.grundstrom@slu.se Endast ca 30 % av lammkött som konsumeras i Sverige är svenskt. Köttpriserna går upp men svensk lammproduktionen står ändå stilla. Det är

Aktuella projekt

Inom SLU Partnerskap Alnarp drivs forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av forskare vid SLU i samarbete med våra partners. Samtliga projekt, seminarier och workshops finns listade i SLU

Examensarbeten

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter med handledare och examinator vid SLU i Alnarp. Examensarbetet ska vara av nytta för den gröna sektorn och partnerskapets medlemmar.

Möte om svensk äppelodling

Möte om svensk äppelodling johanna.grundstrom@slu.se Välkommen till en dag där näring och forskare möts för att diskutera möjligheter och utmaningar för svensk äppelodling. Foto: Johanna

Policy brief om kunskap och innovation

Ny kunskap och innovation har en viktig funktion att bidra till en hållbar och växande jordbruks- och livsmedelsnäring. SLU Future Food har tagit fram en ny policy brief om ämnet tillsammans med

Trögt generationsskifte

Säljare och köpare av åkermark blir allt äldre. Sedan 2014 har genomsnittsköparen blivit fyra år äldre, 51 år. Genomsnittssäljaren har i sin tur blivit två äldre, 66 år. Det går alltså allt trögare

Samarbeten i den skånska myllan

En bok för att bevara allt bra som SLU Partnerskap Alnarp gjort – och i bokform för att vara mer beständig i nutidens föränderliga digitala värld. Så introducerar Agneta Lilliehöök från Tejarps

Loading…