Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 450 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Climate conversations

SLU Global och de fyra framtidsplattformarna anordnar en rad klimatkonversationer med start 2021. Några av dem är interna dialoger och andra är seminarier öppna för alla. Bakgrund Under 2021 och 2022

Växer kycklingarna i takt?

Inom slaktkycklinguppfödningen förväntar man sig att kycklingarna i en flock ska växa i ungefär samma takt. De är lika gamla, får samma foder, är av likartat genetiskt ursprung och vistas i samma

Så föder svenska producenter upp grisar utan kupering

Svansbitning är ett vanligt problem inom modern grisproduktion och är en indikator på dålig miljö där grisens beteendebehov inte uppfylls. Svansbitningen orsakar smärta och ibland infektioner, vilket

Almedalen

”Livsmedelsberedskap som håller” var den samlande rubriken för tre programpunkter under Almedalsveckan som anordnades av SLU Future Food och forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Hur hittar vi

Save the date: Nordiska perspektiv på markhälsa - en utforskande tvärvetenskaplig workshop

Save the date: Nordiska perspektiv på markhälsa - en utforskande tvärvetenskaplig workshop markmiljo-webb@slu.se Begreppet markhälsa får allt större genomslag i den vetenskapliga litteraturen, i

SLU YI: Nominerade GYI

Efter tre inspirerande och otroligt intressanta rundabordssamtal i SLU Youth Institute har nu en gymnasieelev från varje campus nominerats och bjudits in till att delta i Global Youth Institute i Des

Larvi 2024

Larvi 2024: 8:e symposiet för larvodling av fisk och skaldjur aquaculture@slu.se Varmt välkomna till Larvi 2024, det 8:e Larviculture Symposium för fisk och skaldjur 9-12 september vid Ghent

Nordisk konferens om samlokalisering av marina näringar

Nordisk konferens om samlokalisering av marina näringar aquaculture@slu.se Jordbruksverket, tillsammans med Nordic Innovation och Landsbygdsnätverket, bjuder in till en nordisk konferens om

Agrivoltaiska system

När vi satsar på att bli mer självförsörjande både på mat och hållbar energi finns en ny skörd att hämta på svensk åkermark – solel. Agrivoltaiska system som sambrukar jorden är en utveckling i tiden

Potatis- och Hortofältdagen 2024

johanna.grundstrom@slu.se HIR Skåne arrangerar tillsammans med partners: LRF Trädgård, Lyckeby, Hushållningssällskapet och SLU Partnerskap Alnarp en fullspäckad odlingsteknikdag med fokus på potatis

MFF konferens

Mistra Food Futures konferens: Future Food – i en orolig tid futurefood@slu.se Våra livsmedelssystem är inte hållbara, men det finns nycklar för att driva samhällstransformation mot hållbarhet. Hur

25 års forskning visar: Så kan vi återställa skadad regnskog

För första gången presenteras nu resultat efter 25 års arbete med att rehabilitera eldhärjad och intensivt avverkad regnskog. Studien fyller ett kunskapsglapp om långsiktiga effekter av restaurering

Loading…