Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 1261 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Växtförädling för svenska ärter och nya hälsosamma produkter i butiken

Svenskodlade ärter har framtiden för sig, menar forskare och näringslivsaktörer som nu drar igång ett växtförädlingsprogram för ärt med moderna växtförädlingsverktyg. Målet är nya, stabila ärtsorter

Växtförädling för svenska ärter och nya hälsosamma produkter i butiken

Svenskodlade ärter har framtiden för sig, menar forskare och näringslivsaktörer som nu drar igång ett växtförädlingsprogram för ärt med moderna växtförädlingsverktyg. Målet är nya, stabila ärtsorter

SLU Future Food i Almedalen 2019

Politiker är viktiga i arbetet för ett hållbart livsmedelssystem. Ett av SLU Future Foods uppdrag är att arbeta med science for policy, att verka för att de har vetenskapligt korrekta underlag när de

Seminarium: Hur påverkas ekologiska livsmedelsaktörer av pandemin?

Seminarium: Hur påverkas ekologiska livsmedelsaktörer av pandemin?

Seminarium: Hur påverkas ekologiska livsmedelsaktörer av pandemin? janne.nordlund.othen@slu.se Hur resilient är det ekologiska lantbruket? Vilka för- och nackdelar jämfört med det konventionella

Metodbeskrivningar för matsvinn

Metodbeskrivningar för matsvinn

Hur mäter och räknar man på matsvinn? På uppdrag av Jordbruksverket har åtta SLU-forskare levererat metodbeskrivningar för uppföljning av matsvinn inom både primärproduktion och förädlingsled.

En DNA-profil säger mer om en kvigas potential som mjölkko än traditionella härstamningsindex

Intresset för genomiska test, dvs. analyser av djurs hela arvsmassa, har ökat snabbt inom aveln på mjölkkor. Det är numera billigt att ta fram DNA-profiler på enskilda individer och enligt en ny

Stöd för tvärvetenskapliga ansökningar inom livsmedel, foder och skogsprodukter

SLU Future Food och Grants Office erbjuder till mitten av mars 2021 stöd till SLU:s forskare för ansökningar till utlysningen Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter från

Samarbete kring Biodiverse

Tidningen Biodiverse som ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald har i sitt senaste nummer (#4 2020) tema Den gröna given och har producerats i samarbete med SLU Future Food. Biodiverse nr 4 år

Vad åt du Corona-julen 2020?

Julfirandet kommer för många svenskar att bli väldigt annorlunda i år, när släkt och vänner inte kan samlas på samma sätt som vanligt. Kommer det även att påverka vad som ställs fram på julbordet?

Nytt masterprogram Food and Landscape

Just nu pågår arbetet med att planera de första kurserna på det nya masterprogrammet ”Food and Landscape” som startar hösten 2021. Det nya programmet har en för SLU unik inriktning och blir även

Kurs om matsvinn gavs för första gången

Hur och varför matsvinn uppstår, hur det kan motverkas och hur matavfall kan utnyttjas för större hållbarhet är ett angeläget ämne för framtidens hållbara livsmedelssystem. Vid SLU anordnades första

SLU är en del av matinitiativet Blå mat

För några veckor sedan meddelade Formas att ett av de nya livsmedelscentren de kommer att investera i har fokus på sjömat. Blå mat - Centrum för framtidens sjömat är namnet på denna satsning. Arbetet

Loading…