Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 505 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Sök bidrag från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser såddmedel till forskare vid SLU för ansökningar till Formas utlysning om livsmedelsberedskap. SLU Future Food utlyser såddmedel för att skriva ansökan till Formas utlysning "

Mångfald av grödor ger bättre ekonomi på svenska gårdar

Större variation av grödor på gården förbättrar gårdens ekonomi enligt en studie från SLU. Tidigare forskning har visat att fler grödor i växtföljden ger många fördelar som bättre näringsanvändning,

Mat och klimat

Utsläppen från livsmedelssektorn står för cirka 20–30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Hur kan vi producera och konsumera mat på ett mer klimatsmart sätt?

Äta ute - din digitala utflyktslåda - oväntad mat på oväntad plats

Ät ute - din digitala utflyktslåda Friluftslivets år - äta ute juni månad Laga mat ute - mer inspiration Äta ute - din digitala utflyktslåda 2021 var Friluftslivets år och juni temamånaden ”Äta

Om utflyktslådan

Den digitala utflyktslådan är ett initiativ för att uppmärksamma Friluftslivets år - Luften är fri (månadstema juni Äta ute) i Uppsala län. Intresset för att vistas utomhus i naturen har ökat

Podd-kampanj

Kunskap rakt i örat Feeding your mind Shaping our food Feed: A food system podcast Feeding your mind är en podd från SLU Future Food om hållbar produktion och konsumtion av mat. Här är några av

SLU Grogrund Borgeby Fältdagar

Den 30 juni 2022 klockan 11.00 håller SLU Grogrund ett seminarium på Borgeby Fältdagar, i seminarietältet Vippan. Programchefen för SLU Grogrund, professor Eva Johansson, kommer att berätta om en av

Fullgod mat som ruttnar på fälten

Fullgod mat som inte skördas – outnyttjade resurser kan skapa hållbarhet och jobb futurefood@slu.se Jordbrukets och livsmedelsindustrins sidoströmmar är outnyttjade resurser som kan öka jordbrukets

Slutkonferens i projektet Framtidens åkerböna

SLU Grogrunds projekt om åkerböna tar slut i år. Med anledning av det bjöd forskarna i Alnarp in till en diskussion om förutsättningarna för att odla mer åkerbönor i Sverige, och att i större grad

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Temat är i år En jord där människor och djur mår bra. Programmet uppdateras kontinuerligt. Välkommen till Smedjeveckan 2022! Måndag 26/9

Aquatic foods are superfoods for people and for our planet

SLU Global, SLU Aqua och SLU Akvakultur arrangerade ett webbinarium om hållbar sjömat. Experter från SLU, WorldFish, CGIAR, internationella intressenter och organisationer deltog och diskuterade

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Loading…