Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 468 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Prisökningar på lantbrukets insatsvaror

Prisökningar på lantbrukets insatsvaror– utmaningar och åtgärder futurefood@slu.se LRF anordnar ett lunchwebbinarium med Per Hansson från SLU Kompetenscentrum företagsledning. Per Hansson från SLU

Utmaningar och möjligheter inom växtskydd diskuterades i Uppsala

Det finns ett stort intresse för växtskyddsfrågor, inte minst med anledning av EU-kommissionens förslag till en förordning vars syfte är att halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel inom EU

De arbetar för att hitta lösningar på brännande hållbarhetsutmaningar i jordbruket

Forskarna Tino Colombi och Katharina Meurer undersöker funktioner i marken som har betydelse för jordbrukets möjligheter att bli mer hållbart. I rollen som nya docenter vid SLU bidrar de med sin

Forskning för framtidens ekologiska produktion

Forskning för framtidens ekologiska produktion janne.nordlund.othen@slu.se SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och Formas bjuder in till en heldag om ny och framtida ekoforskning. Dagen

IDA

Interdisciplinary Academy är en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU.

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

Om IDA

Interdisciplinary Academy är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som ges första gången 2022-2023. Under åtta månaders tid får forskare med olika akademisk bakgrund möjlighet att tillsammans och i en

Ny artikel beskriver jordgubbarna i Nationella genbanken

För de jordgubbsintresserade kan vi tipsa om att det senaste numret av “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences” innehåller en artikel om genbankens jordgubbar. Artikeln, som finns att läsa på

Hållbarhet och lönsamhet måste följas åt i mjölkproduktionen

Det allra viktigaste för mjölkens framtid är att få den unga generationen att våga satsa. Så gick diskussionerna under SLU:s Mjölkvecka 17–21 oktober, med deltagare från lantbruk, rådgivning,

Elsmart mat

Klimatsmart mat har vi pratat om länge. Men i dagens verklighet, med elpriser som oroar de flesta för det mesta, funderar nog många också på vilken mat som är elsmart. Är klimatsmart mat och elsmart

Grogrundworkshop cerealier

Hur ser framtiden ut för svenska cerealier och hur kan de stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett fyrtiotal personer från akademi och

Hälsa och livsmedel i fokus på Uppsala Health Summit

Årets toppmöte Uppsala Health Summit 25-26 oktober tar sig an utmaningarna kring våra livsmedelssystem och hur de kan göras mer hälsosamma, inkluderande, rättvisa och hållbara. Uppsala Health Summit

Loading…