Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 343 sidor som är taggade med SLU Future Food:
Fake eller fakta om mat? Kl 16

Fake eller fakta om mat? Kl 16

Fake eller fakta om mat? Kl 16 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, SLU Future Food, Vi zoomar in diskussionen om fake news, matmyter och ifrågasättande av etablerad kunskap på

Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art

Flodkräftan har stort kulturellt och ekonomiskt värde i Sverige men den är också en akut hotad art. De senaste hundra åren räknar man med att så mycket som 97 % av bestånden slagits ut, numera främst

Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art

Flodkräftan har stort kulturellt och ekonomiskt värde i Sverige men den är också en akut hotad art. De senaste hundra åren räknar man med att så mycket som 97 % av bestånden slagits ut, numera främst

Musselprojekt

Under de senaste åren har utbredningen av blåmussel- och ostronbankar minskat i Europa. Hur det ser ut i Sverige är dåligt känt. I ett projekt ska SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka

Musselprojekt

Under de senaste åren har utbredningen av blåmussel- och ostronbankar minskat i Europa. Hur det ser ut i Sverige är dåligt känt. I ett projekt ska SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka

Seminarium om den smarta animalieproduktionen

Seminarium om den smarta animalieproduktionen

Välkommen till seminarium vid SLU i Uppsala 19 juni klockan 13–17. För er som vill öka er kännedom om aktuell forskning vid SLU om de nya smarta teknologierna i animalieproduktionen, det som kallas

THE_unga_rankning

THE_unga_rankning

Med en 36:e plats på världslistan rankas SLU som Sveriges bästa ”unga universitet” i Times Higher Educations rankning. Listan omfattar 250 lärosäten i 55 länder, alla under 50 år gamla. – Det är

Höga temperaturer gör vissa musslor tåligare för värmestress

Genom fartygstrafik kan främmande, invasiva arter transporteras långa distanser. En nyligen publicerad studie pekar på att prövningar under ”resan” också kan göra främmande arter mer robusta och

Kinesiskt besök på Ultuna

SLU Ultuna och institutionen för molekylära vetenskaper besöktes på tisdagen av två representanter för det kinesiska Rural Technology Development Center, som hör till det kinesiska vetenskaps- och

Lyckad invigning av Lövsta fältforskningsstation

SLU har nu invigt Lövsta fältforskningsstation öster om Uppsala med både bandklippning och lunch i det allra vackraste väder. Lövsta fältforskningsstation är en stor och långsiktig satsning av

Nytt poddavsnitt: Proteinerna tar oss närmare sanningen

Det pratas mycket om proteiner nuförtiden. Då handlar det ofta om mat och foder. Men proteiner kan också användas för att förstå och kartlägga gener. I det åttonde avsnittet får vi veta hur just

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, Institutionen för kliniska vetenskaper,