Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 1441 sidor som är taggade med SLU Future Food:
Klimatdialog 29 April

Klimatdialog 29 April

Vetenskaplig dialog om klimatförändringar agnes.bondesson@slu.se Välkommen till en intern vetenskaplig dialog om klimatförändringar den 29 april. Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla

Ask the author series

Ask the author series

Considering plant-based meat subsitutes and cell-based meats futurefood@slu.se TABLE presents: Ask the author series Ask the author sessions will be an intimate space for a detailed discussion

Ask the author series

Ask the author series

Considering plant-based meat subsitutes and cell-based meats futurefood@slu.se TABLE presents: Ask the author series Ask the author sessions will be an intimate space for a detailed discussion

Ask the author series

Ask the author series

Considering plant-based meat subsitutes and cell-based meats futurefood@slu.se TABLE presents: Ask the author series Ask the author sessions will be an intimate space for a detailed discussion

Klimatdialoger

KLIMATDIALOG – En intern, vetenskaplig dialog om klimatförändringar 29 april – Boka in i kalendern redan nu! Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla områden vid SLU, med intresse för

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Social hållbarhet i livsmedelssystemet futurefood@slu.se Hur ser den sociala hållbarheten ut i vårt nationella livsmedelssystem? Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om

vetekli

Vetekli är en stor biprodukt vid mjölframställning. Det används idag mestadels som djurfoder och bioenergiproduktion, trots att vetekli innehåller stora mängder näringsämnen. I sitt doktorandprojekt

Intresset för växtförädling ökar bland studenter

Det finns ett tydligt ökat intresse för valbara kurser inom växtförädling bland SLU:s programstudenter. Examensarbeten inom SLU Grogrund bidrar till viktig kunskap om vårvete och åkerböna. - Det är

vetekli

Vetekli är en stor biprodukt vid mjölframställning. Det används idag mestadels som djurfoder och bioenergiproduktion, trots att vetekli innehåller stora mängder näringsämnen. I sitt doktorandprojekt

Tomasz minskar farliga bakterier i kyckling

Tomasz Dzieciolowski undersöker hur vi kan minska antalet campylobacter och andra sjukdomsframkallande bakterier i den konsumentfärdiga kycklingen i sitt doktorandprojekt. Projektet är ett samarbete

Tomasz minskar farliga bakterier i kyckling

Tomasz Dzieciolowski undersöker hur vi kan minska antalet campylobacter och andra sjukdomsframkallande bakterier i den konsumentfärdiga kycklingen i sitt doktorandprojekt. Projektet är ett samarbete

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Loading…