Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 1069 sidor som är taggade med SLU Future Food:
Öppen lunchföreläsning: Four futures for the Swedish energy system

Öppen lunchföreläsning: Four futures for the Swedish energy system

Öppen lunchföreläsning: Four futures for the Swedish energy system hanna.weiber.post@slu.se Ta med din egen lunch till denna öppna föreläsning om framtidsstudier och forskning som ges av Tobias

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till

Så föder svenska producenter upp grisar utan kupering

Svansbitning är ett vanligt problem inom modern grisproduktion och är en indikator på dålig miljö där grisens beteendebehov inte uppfylls. Svansbitningen orsakar smärta och ibland infektioner, vilket

EHEC tar landsvägen eller liftar med betesdjuren

EHEC är en bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom bland människor. Den sprids av nötkreatur, som själva inte påverkas av den. Bakterien kan spridas över långa sträckor genom handel med djur, men i

Växer kycklingarna i takt?

Inom slaktkycklinguppfödningen förväntar man sig att kycklingarna i en flock ska växa i ungefär samma takt. De är lika gamla, får samma foder, är av likartat genetiskt ursprung och vistas i samma

Nystartat framtidslabb

En gråmulen dag i mitten av januari träffades de för första gången. Sju forskare, alla från SLU, men med olika disciplinära bakgrunder och erfarenheter, som tillsammans utgör kärnan av det nystartade

Nåntunaskolan vann odlingstävling

I augusti-september besökte 12 skolklasser demonstrationsodlingen på SLU för att lära sig mer om odling och vad SLU forskar om. Med sig hem fick de topphemliga frön – de skulle lista ut vad det var

NordCAW seminarium: Antibiotikaresistens, djurvälfärd och hållbarhet

NordCAW seminarium: Antibiotikaresistens, djurvälfärd och hållbarhet

NordCAW seminarium: Antibiotikaresistens, djurvälfärd och hållbarhet josefina.zidar@slu.se Mat som produceras av djur med dålig välfärd utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa. Syftet med

Fettisdagen

Semmelpizza, semmelwrap, tacosemla, prinsesstårtesemla, baklavasemla eller en helt vanlig semla? Eller en fastlagsbulle? Vad väljer du på fettisdagen? Fastlagssemlan är något av en ständig innovation

Fettisdagen

Semmelpizza, semmelwrap, tacosemla, prinsesstårtesemla, baklavasemla eller en helt vanlig semla? Eller en fastlagsbulle? Vad väljer du på fettisdagen? Fastlagssemlan är något av en ständig innovation

Climate resilient food production in 2050

On September 24th 2019, SLU Future Food and SLU Global arranged a workshop with the aim to discuss and identify future challenges for resilient food production in 2050 and to identify strategic

Metoder för ökad precision i växtodlingen

Metoder för ökad precision i växtodlingen

Metoder för ökad precision i växtodlingen camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Vid Precisionsodlingsdagen, som samarrangeras mellan Hemmesdyngesfonden och Partnerskap Alnarp, den 4 mars 2020,

Loading…