Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 464 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Svensk växthälsa - en förutsättning för ökad produktion

katja.fedrowitz@slu.se Håller växthälsan för en ökad produktion i Sverige? Välkommen till ett webbinarium om växthälsa i jordbruk, skogsbruk och trädgård! Webbinariet arrangeras av SLU och

SLU Grogrund årsrapport 2022

Nu har vi publicerat årsrapporten 2022 för SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor. Passa även på att läsa Jordbruksverkets uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

SLU and KI at the table

Exploring research opportunities on sustainable eating: SLU and KI at the table futurefood@slu.se Globally, a systematic transformation into more sustainable diets is urgently required.

Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

De snabbt ökande matpriserna slår hårt mot konsumenterna och eldar på inflationen. Är situationen värre i Sverige än i andra EU-länder? Svaret beror delvis på vilket tidsperspektiv vi har. Det visar

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Mjölkbönders syn på jordbruksstöd till gräsmarker

Jordbruksstöd till gräsmarker påverkar mjölkböndernas markförvaltning till viss del, men vissa avstår att söka eftersom kriterierna är krångliga. Det är slutsatsen av Agnes Lindbergs mastersarbete

Crop protection futures in agriculture

Crop protection futures in agriculture futurefood@slu.se Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och

Världsvattendagen 2023: Mat- och vattensäkerhet för alla

markmiljo-webb@slu.se På världsvattendagen den 22 mars genomför Sveriges ordförandeksap i EU tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) kontor i Bryssel ett seminarium för att

Framtidens mjölkproduktion diskuterades i Stockholm

Forskare, rådgivare, myndigheter och representanter från näringen diskuterade framtidens mjölkproduktion i Stockholm den 15 mars. Målet var att fånga upp intressenters och myndigheters syn på

Tre SLU-projekt beviljas medel från Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat bidrag om totalt 8,1 miljoner kronor till SLU-projekt inom kretsloppsteknik, minskat klimatavtryck i mejeriproduktion, och förändringsprocesser för hållbar

Om IDA

Interdisciplinary Academy är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som startade 2022. Kärnan i IDA är tvärvetenskapliga forskargrupper som under åtta månaders tid får möjlighet att tillsammans och i

Sök till IDA

Interdisciplinary Academy är ett program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön

Loading…