Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 634 sidor som är taggade med SLU Future Food:
Idisslarreplik

Idisslarreplik

Att odla mer baljväxter på svensk åkermark behöver inte stå i konflikt med odling av vall eller bevarande av naturbetesmarker. En del av den areal som i dag används för att odla spannmål till

Idisslarreplik

Idisslarreplik

Att odla mer baljväxter på svensk åkermark behöver inte stå i konflikt med odling av vall eller bevarande av naturbetesmarker. En del av den areal som i dag används för att odla spannmål till

Integration of agri- and quaculture

Integration of agri- and quaculture

Integrering av odling på land och i vatten – ett framgångskoncept för matproduktion i framtiden? eva-stina.lindell@slu.se SLU Future Food och SLU Aquaculture bjuder in till ett intressant

SCAW's 10 year anniversary

SCAW's 10 year anniversary

SCAW celebrating 10 years! josefina.zidar@slu.se Welcome to celebrate SCAW's 10 year anniversary! The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, invites you to a seminar to celebrate our 10 year

Food Safety UppDate–9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

Food Safety UppDate–9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

gunnar.carlsson@slu.se Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt. Flera medarbetare från SLU deltar Vår livsmedelskedja är i ständig

Mat och Stad – ett nytt projekt vid SLU som korsar disciplin- och fakultetsgränser

Akvaponisk odling, multifunktionella takträdgårdar, matsvinn, cirkulär ekonomi, vertikal odling… Frågorna kring framtidens hållbara livsmedelssystem är många och ofta knutna till stadsmiljöer. Under

Gården och klimatet

Gården och klimatet

Konferens: Gården och klimatet gunilla.leffler@slu.se Välkommen till en konferens med tema vatten, extremväder och klimatanpassning. Ämnen som kommer beröras är klimatanpassningsåtgärder av

SvDidisslare

Kött- och mejeriprodukter från idisslare framstår i livscykelanalyser ofta som mer klimatbelastande än andra livsmedel. Men sådana analyser tar varken hänsyn till livsmedlens näringsvärde eller till

SvDidisslare

Kött- och mejeriprodukter från idisslare framstår i livscykelanalyser ofta som mer klimatbelastande än andra livsmedel. Men sådana analyser tar varken hänsyn till livsmedlens näringsvärde eller till

Gården och klimatet

Gården och klimatet

Konferens: Gården och klimatet gunilla.leffler@slu.se Välkommen till en konferens med tema vatten, extremväder och klimatanpassning. Ämnen som kommer beröras är klimatanpassningsåtgärder av

Food Safety UppDate–9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

Food Safety UppDate–9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

gunnar.carlsson@slu.se Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt. Flera medarbetare från SLU deltar Vår livsmedelskedja är i ständig

Hur smakar framtidens mat?

Mat ska vara kul, och mat ska vara gott! Mat är status och en markör av vem du är. I smakavsnittet av SLU Future Foods podcast Feeding your mind konstateras att när maten förändras och utvecklas