Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 389 sidor som är taggade med SLU Future Food:
Mat och städer

Mat och städer

gunilla.leffler@slu.se Städernas matförsörjning är en stor och problematisk fråga. Matförsörjningens ekologiska fotavtryck är stort och en möjlighet för att minska det är att öka produktionen av mat

Tvärvetenskap för ett hållbart livsmedelssystem - What's in it for me?

Tvärvetenskap för ett hållbart livsmedelssystem - What's in it for me?

Tvärvetenskap för ett hållbart livsmedelssystem - What's in it for me? Pernilla.Johnsson@slu.se Ett tillfälle att lära sig mer om tvärvetenskap. Vad är tvärvetenskap? Varför ska vi forska

Lansering av SLU Future Foods:s nya podd "Feeding your mind"

Lansering av SLU Future Foods:s nya podd "Feeding your mind"

gunilla.leffler@slu.se Välkommen till lanseringen av SLU Future Foods nya podd kl 16:30-18.00 med efterföljande mingel! SLU Future Food Audhumbla (VHC) Uppsala SLU Future Food futurefood@slu.se,

Lansering av SLU Future Foods:s nya podd "Feeding your mind"

Lansering av SLU Future Foods:s nya podd "Feeding your mind"

gunilla.leffler@slu.se Välkommen till lanseringen av SLU Future Foods nya podd kl 16:30-18.00 med efterföljande mingel! SLU Future Food Audhumbla (VHC) Uppsala SLU Future Food futurefood@slu.se,

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till

Kräftor kräva nya kunskaper

Kräfttiden är här. Även om kräftor numera får ätas året runt håller många på traditionen med kräftpremiär i augusti, för att längtan och säsongsätande gör mat så mycket godare. Något att inspireras

Matologi

Matologi

Matologi rebecca.rikner@slu.se matologi, hållbart matval För fjärde året i rad är Matologi tillbaka den 25 augusti 2018 mellan kl 10 och 16 på Norra Bantorget i Stockholm. Matologi är ett

Lösningar mot torkan

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, ger här sina förslag på hur svenskt jordbruk kan

CRISPR

CRISPR

EU-domstolens beslut i veckan angående genetiskt modifierade växter är ytterligare ett exempel på att jordbruksforskningens inriktning och tillämpningar alltmer styrs av idéer som omhuldas av

Matologi

Matologi

Matologi rebecca.rikner@slu.se matologi, hållbart matval För fjärde året i rad är Matologi tillbaka den 25 augusti 2018 mellan kl 10 och 16 på Norra Bantorget i Stockholm. Matologi är ett

Kräftor kräva nya kunskaper

Kräfttiden är här. Även om kräftor numera får ätas året runt håller många på traditionen med kräftpremiär i augusti, för att längtan och säsongsätande gör mat så mycket godare. Något att inspireras

En möjlighet eller bara extra arbete? En diskussion om tvärvetenskapligt arbete

Nu ger SLU Future Food sin tredje workshop i en serie om tvärvetenskaplig forskning för att lösa stora samhällsutmaningar. Den här gången diskuterar vi vad tvärvetenskap är, vilka utmaningar finns