Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, POM

Programmet för odlad mångfald, POM, är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar.


Det finns 287 sidor som är taggade med Programmet för odlad mångfald:

Artiklar med pomologiskt tema i senaste numret av Biodiverse

Biodiverse är en tidskrift som ges ut av Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid SLU. I senaste numret, som har tema ”Mat och biologisk mångfald”, finns två artiklar med anknytning till Pom och

Artiklar med pomologiskt tema i senaste numret av Biodiverse

Biodiverse är en tidskrift som ges ut av Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid SLU. I senaste numret, som har tema ”Mat och biologisk mångfald”, finns två artiklar med anknytning till Pom och

Kulturväxter i köket

Kulturväxter i köket

Kulturväxter i köket linnea.oskarsson@slu.se Den 24 oktober bjuder Länsstyrelsen i Kalmar in till en kursdag om kulturväxternas betydelse för människan, artrikedomen, odlingslandskapet, ögat och

Föreläsning: från gård till grav - om äldre växter på kyrkogårdar

Föreläsning: från gård till grav - om äldre växter på kyrkogårdar

linnea.oskarsson@slu.se På sommaren röda isbegonior, på vintern ljung. Så ser de flesta kyrkogårdar ut idag. När höstmörkret faller är det många som beger sig till kyrkogården för att tända ett ljus

Föreläsning: från gård till grav - om äldre växter på kyrkogårdar

Föreläsning: från gård till grav - om äldre växter på kyrkogårdar

linnea.oskarsson@slu.se På sommaren röda isbegonior, på vintern ljung. Så ser de flesta kyrkogårdar ut idag. När höstmörkret faller är det många som beger sig till kyrkogården för att tända ett ljus

Kulturväxter i köket

Kulturväxter i köket

Kulturväxter i köket linnea.oskarsson@slu.se Den 24 oktober bjuder Länsstyrelsen i Kalmar in till en kursdag om kulturväxternas betydelse för människan, artrikedomen, odlingslandskapet, ögat och

Plommonkväll i Alnarp

Plommonkväll i Alnarp

Plommonkväll i Alnarp linnea.oskarsson@slu.se Varje höst bjuder Sällskapet Alnarpsparkens vänner och Skåneländska gastronomiska akademins vänförening in till ett samarrangemang. Temat varierar

Plommonkväll i Alnarp

Plommonkväll i Alnarp

Plommonkväll i Alnarp linnea.oskarsson@slu.se Varje höst bjuder Sällskapet Alnarpsparkens vänner och Skåneländska gastronomiska akademins vänförening in till ett samarrangemang. Temat varierar

Grönt kulturarv® utökas med sex sorter

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Poms (Programmet för odlad mångfald) inventeringar av äldre

Grönt kulturarv® utökas med sex sorter

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Poms (Programmet för odlad mångfald) inventeringar av äldre

Presentation av nya Grönt kulturarv-sorter på Elmia Park

Presentation av nya Grönt kulturarv-sorter på Elmia Park

Linnea Oskarsson@slu.se Träffa Pom och Nationella genbanken på den stora branschmässan Elmia Park i Jönköping. För åttonde året i rad finns Pom och Nationella genbanken på plats på Elmia-mässan.

Föreläsning: Vad berättar köksväxterna från Poms upprop?

Föreläsning: Vad berättar köksväxterna från Poms upprop?

linnea.oskarsson@slu.se Erik de Vahl är trädgårdsmästare och genbankskurator vid Nationella genbanken i Alnarp, där han arbetar med bevarande av köksväxterna. Erik berättar om minnen om

Loading…