Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, POM

Programmet för odlad mångfald, POM, är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar.


Det finns 251 sidor som är taggade med Programmet för odlad mångfald:
Invigning av det lokala klonarkivet vid Huseby Bruk

Invigning av det lokala klonarkivet vid Huseby Bruk

Linnea.Oskarsson@slu.se Lördagen den 15 juni blir det festlig invigning av det lokala klonarkivet för köks- och prydnadsväxter på Huseby Bruk! Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' är en av de växter

Invigning av det lokala klonarkivet vid Huseby Bruk

Invigning av det lokala klonarkivet vid Huseby Bruk

Linnea.Oskarsson@slu.se Lördagen den 15 juni blir det festlig invigning av det lokala klonarkivet för köks- och prydnadsväxter på Huseby Bruk! Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' är en av de växter

Trädgårdsvandring i det lokala klonarkivet vid Stabergs bergsmansgård

Trädgårdsvandring i det lokala klonarkivet vid Stabergs bergsmansgård

Linnea.Oskarsson@slu.se Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är lokalt klonarkiv för genbanksväxter från Dalarna. Här finns samlingar av frukt, köks- och prydnadsväxter med en lång

Trädgårdsvandring i det lokala klonarkivet vid Stabergs bergsmansgård

Trädgårdsvandring i det lokala klonarkivet vid Stabergs bergsmansgård

Linnea.Oskarsson@slu.se Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är lokalt klonarkiv för genbanksväxter från Dalarna. Här finns samlingar av frukt, köks- och prydnadsväxter med en lång

Trädgårdsvandring i lokala klonarkivet Stabergs bergsmansgård

Trädgårdsvandring i lokala klonarkivet Stabergs bergsmansgård

Linnea.Oskarsson@slu.se Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är lokalt klonarkiv för genbanksväxter från Dalarna. Här finns samlingar av frukt, köks- och prydnadsväxter med en lång

Trädgårdsvandring i lokala klonarkivet Stabergs bergsmansgård

Trädgårdsvandring i lokala klonarkivet Stabergs bergsmansgård

Linnea.Oskarsson@slu.se Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är lokalt klonarkiv för genbanksväxter från Dalarna. Här finns samlingar av frukt, köks- och prydnadsväxter med en lång

Erik De Vahl

Erik De Vahl

erdl0001 Jag arbetar som trädgårdsmästare vid Nationella genbanken och ansvarar för de köks-krydd- och medicinalväxter som samlats in och bevaras inom Pom, Programmet för odlad mångfald.  Jag är

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten"

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten"

Linnea.Oskarsson@slu.se Agneta Magnusson, fröodlande kulturvetare i Leksand, berättar om sin nya bok som ger glimtar från tidigare vardagsliv och från enkel hemmaodling från förr, och som ger en

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten"

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten"

Linnea.Oskarsson@slu.se Agneta Magnusson, fröodlande kulturvetare i Leksand, berättar om sin nya bok som ger glimtar från tidigare vardagsliv och från enkel hemmaodling från förr, och som ger en

Föreläsning: Rosor, användning och skötsel

Föreläsning: Rosor, användning och skötsel

linnea.oskarsson@slu.se Trädgårdstekniker Henrik Morin berättar om äldre kulturrosor i svenska trädgårdar. Damascenerrosen 'Svea', insamlad i Västergötland. Foto: Pom. Henrik Morin är konsulent

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten"

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten"

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten" linnea.oskarsson@slu.se Ta vara på seklers erfarenheter och upptäck den rika mångfalden hos våra lokala köksväxter. Odlar vi dem inte nu är

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten"

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten"

Föreläsning "Gråärter, rovor - och den älskade kålroten" linnea.oskarsson@slu.se Ta vara på seklers erfarenheter och upptäck den rika mångfalden hos våra lokala köksväxter. Odlar vi dem inte nu är