Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken

I den nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter bevaras de äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom POM och valts ut för långsiktigt bevarande.


Det finns 211 sidor som är taggade med Nationella genbanken:

Artiklar med pomologiskt tema i senaste numret av Biodiverse

Biodiverse är en tidskrift som ges ut av Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid SLU. I senaste numret, som har tema ”Mat och biologisk mångfald”, finns två artiklar med anknytning till Pom och

Artiklar med pomologiskt tema i senaste numret av Biodiverse

Biodiverse är en tidskrift som ges ut av Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid SLU. I senaste numret, som har tema ”Mat och biologisk mångfald”, finns två artiklar med anknytning till Pom och

Kulturväxter i köket

Kulturväxter i köket

Kulturväxter i köket linnea.oskarsson@slu.se Den 24 oktober bjuder Länsstyrelsen i Kalmar in till en kursdag om kulturväxternas betydelse för människan, artrikedomen, odlingslandskapet, ögat och

Föreläsning: från gård till grav - om äldre växter på kyrkogårdar

Föreläsning: från gård till grav - om äldre växter på kyrkogårdar

linnea.oskarsson@slu.se På sommaren röda isbegonior, på vintern ljung. Så ser de flesta kyrkogårdar ut idag. När höstmörkret faller är det många som beger sig till kyrkogården för att tända ett ljus

Föreläsning: från gård till grav - om äldre växter på kyrkogårdar

Föreläsning: från gård till grav - om äldre växter på kyrkogårdar

linnea.oskarsson@slu.se På sommaren röda isbegonior, på vintern ljung. Så ser de flesta kyrkogårdar ut idag. När höstmörkret faller är det många som beger sig till kyrkogården för att tända ett ljus

Kulturväxter i köket

Kulturväxter i köket

Kulturväxter i köket linnea.oskarsson@slu.se Den 24 oktober bjuder Länsstyrelsen i Kalmar in till en kursdag om kulturväxternas betydelse för människan, artrikedomen, odlingslandskapet, ögat och

Plommonkväll i Alnarp

Plommonkväll i Alnarp

Plommonkväll i Alnarp linnea.oskarsson@slu.se Varje höst bjuder Sällskapet Alnarpsparkens vänner och Skåneländska gastronomiska akademins vänförening in till ett samarrangemang. Temat varierar

Plommonkväll i Alnarp

Plommonkväll i Alnarp

Plommonkväll i Alnarp linnea.oskarsson@slu.se Varje höst bjuder Sällskapet Alnarpsparkens vänner och Skåneländska gastronomiska akademins vänförening in till ett samarrangemang. Temat varierar

Grönt kulturarv® utökas med sex sorter

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Poms (Programmet för odlad mångfald) inventeringar av äldre

Grönt kulturarv® utökas med sex sorter

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Poms (Programmet för odlad mångfald) inventeringar av äldre

Presentation av nya Grönt kulturarv-sorter på Elmia Park

Presentation av nya Grönt kulturarv-sorter på Elmia Park

Linnea Oskarsson@slu.se Träffa Pom och Nationella genbanken på den stora branschmässan Elmia Park i Jönköping. För åttonde året i rad finns Pom och Nationella genbanken på plats på Elmia-mässan.

Föreläsning: Vad berättar köksväxterna från Poms upprop?

Föreläsning: Vad berättar köksväxterna från Poms upprop?

linnea.oskarsson@slu.se Erik de Vahl är trädgårdsmästare och genbankskurator vid Nationella genbanken i Alnarp, där han arbetar med bevarande av köksväxterna. Erik berättar om minnen om

Loading…