Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken

I den nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter bevaras de äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom POM och valts ut för långsiktigt bevarande.


Det finns 177 sidor som är taggade med Nationella genbanken:
Invigning av det lokala klonarkivet vid Huseby Bruk

Invigning av det lokala klonarkivet vid Huseby Bruk

Linnea.Oskarsson@slu.se Lördagen den 15 juni blir det festlig invigning av det lokala klonarkivet för köks- och prydnadsväxter på Huseby Bruk! Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' är en av de växter

Invigning av det lokala klonarkivet vid Huseby Bruk

Invigning av det lokala klonarkivet vid Huseby Bruk

Linnea.Oskarsson@slu.se Lördagen den 15 juni blir det festlig invigning av det lokala klonarkivet för köks- och prydnadsväxter på Huseby Bruk! Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' är en av de växter

Trädgårdsvandring i det lokala klonarkivet vid Stabergs bergsmansgård

Trädgårdsvandring i det lokala klonarkivet vid Stabergs bergsmansgård

Linnea.Oskarsson@slu.se Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är lokalt klonarkiv för genbanksväxter från Dalarna. Här finns samlingar av frukt, köks- och prydnadsväxter med en lång

Trädgårdsvandring i det lokala klonarkivet vid Stabergs bergsmansgård

Trädgårdsvandring i det lokala klonarkivet vid Stabergs bergsmansgård

Linnea.Oskarsson@slu.se Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är lokalt klonarkiv för genbanksväxter från Dalarna. Här finns samlingar av frukt, köks- och prydnadsväxter med en lång

Trädgårdsvandring i lokala klonarkivet Stabergs bergsmansgård

Trädgårdsvandring i lokala klonarkivet Stabergs bergsmansgård

Linnea.Oskarsson@slu.se Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är lokalt klonarkiv för genbanksväxter från Dalarna. Här finns samlingar av frukt, köks- och prydnadsväxter med en lång

Trädgårdsvandring i lokala klonarkivet Stabergs bergsmansgård

Trädgårdsvandring i lokala klonarkivet Stabergs bergsmansgård

Linnea.Oskarsson@slu.se Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är lokalt klonarkiv för genbanksväxter från Dalarna. Här finns samlingar av frukt, köks- och prydnadsväxter med en lång

Erik De Vahl

Erik De Vahl

erdl0001 Jag arbetar som trädgårdsmästare vid Nationella genbanken och ansvarar för de köks-krydd- och medicinalväxter som samlats in och bevaras inom Pom, Programmet för odlad mångfald.  Jag är

Föreläsning: Rosor, användning och skötsel

Föreläsning: Rosor, användning och skötsel

linnea.oskarsson@slu.se Trädgårdstekniker Henrik Morin berättar om äldre kulturrosor i svenska trädgårdar. Damascenerrosen 'Svea', insamlad i Västergötland. Foto: Pom. Henrik Morin är konsulent

Föreläsning: Växterna från förr – en levande skatt för vår tids trädgårdar

Föreläsning: Växterna från förr – en levande skatt för vår tids trädgårdar

linnea.oskarsson@slu.se Henrik Morin från Programmet för odlad mångfald, Pom, berättar om arbetet med att inventera och bevara växter från äldre tiders trädgårdar. Bourbonrosen 'Blomsterhult' från

Föreläsning: Rällsjö Brita är mitt namn

Föreläsning: Rällsjö Brita är mitt namn

Linnea.Oskarsson@slu.se En berättelse om äldre växter och livet som bonde på 1900-talet. Lena Nygårds föreläsning tar utgångspunkt i sin bok Rällsjö Brita är mitt namn. Det är kring livet på

Seminarium "Ansvar för främmande arter - hur hanteras de?" under Artdatabankens Flora- och faunavårdskonferens 2019

Seminarium "Ansvar för främmande arter - hur hanteras de?" under Artdatabankens Flora- och faunavårdskonferens 2019

linnea.oskarsson@slu.se Henrik Morin, konsulent inom Pom och ansvarig för rosor, träd och buskar i Nationella genbanken, deltar i seminariet "Ansvar för främmande arter - hur hanteras de?" under

Seminarium "Ansvar för främmande arter - hur hanteras de?" under Artdatabankens Flora- och faunavårdskonferens 2019

Seminarium "Ansvar för främmande arter - hur hanteras de?" under Artdatabankens Flora- och faunavårdskonferens 2019

linnea.oskarsson@slu.se Henrik Morin, konsulent inom Pom och ansvarig för rosor, träd och buskar i Nationella genbanken, deltar i seminariet "Ansvar för främmande arter - hur hanteras de?" under