Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Blommande plantor av kinesisk kärleksört 'Granlunda'. Färgfoto.

I blickfånget: kinesisk kärleksört

Under rubriken "I blickfånget" presenteras korta artiklar om någon art eller sort i genbankens samlingar som är lite extra aktuell just nu. Den kinesiska kärleksörten blommar som vackrast i september och oktober. Kärleksörten är en älskad rabatt- och stenpartiväxt, men också fin som snittblomma. Vid förra sekelskiftet hade den ytterligare ett användningsområde: då kunde de avskurna blommorna från kinesisk kärleksört stickas ner på tomma platser i tapetgrupperna för att ersätta sommarblomsplantor som gått ut under hösten.

Publicerad: 12 oktober 2020 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se
Loading…