Hoppa till huvudinnehåll

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Herbarieark med svartpoppel.

I blickfånget: svartpoppel

Alla de drygt 2300 sorter av äldre trädgårdsväxter som bevaras i Nationella genbanken har sin egen historia. Under rubriken "I blickfånget" presenteras korta artiklar om någon art eller sort i genbankens samlingar som är lite extra aktuell just nu.

Salva från svartpoppelns knoppar omskrevs redan på 1600-talet av danske botanisten Simoni Paulli och i det äldsta svenska herbariet som finns bevarat, Münchenbergs herbarium sammanställt 1699-1702, finns ett poppelblad pressat med en handskriven text. Beskrivningen är ett citat ur Paullis danska örtabok från 1639: ”Planteras med flit wid siöar, strömar dammar etc. Detta slaget är det bästa til medicin.”

Publicerad: 30 januari 2023 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se

Kontakter vid Nationella genbanken

Verksamhetsledare vid Nationella genbanken: Helena Persson, 0735-32 84 92

Genbankskurator för krukväxter, lökar och knölar: Karin Persson, 0702-64 63 56

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 0703-50 14 19

Genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79

Postadress:

SLU Alnarp, Nationella genbanken, Box 190, 234 22 Lomma

Besöksadress: 

Pomonavägen 4, Alnarp

Följ Nationella genbanken på Instagram 

Loading…