Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Blomställningen hos blodalunroten 'Smedsberget'. Färgfoto.

I blickfånget: blodalunrot

Under rubriken "I blickfånget" presenteras korta artiklar om någon art eller sort i genbankens samlingar som är lite extra aktuell just nu. Blodalunroten, Heuchera sanguinea, nådde Sverige i slutet av 1800-talet och blev en omtyckt stenparti- och kantväxt, men användes också som snittblomma. Arten har släktets rödaste blommor och ett äldre svenskt namn på blodalunrot är rödklocka. 

 

Publicerad: 08 februari 2021 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se
Loading…