Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Future One Health

SLU Future One Health. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 726 sidor som är taggade med SLU Future One Health:

Nytt om ytor på skolgårdar och förskolegårdar

Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa

Nytt om ytor på skolgårdar och förskolegårdar

Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa

Succé - Skog&Hälsa

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts

Succé - Skog&Hälsa

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts

Bäverseminarium

Bäverseminarium

Bäverseminarium bo-soren.wiklund@slu.se Välkommen till ett seminarium om bäverns påverkan på skog, vatten och landskap! Kostnads-nytta analys och kvicksilverdynamik i bäverlandskap. Bäver. Foto: ©

FAFSynt

FAFSynt

FAFSynt ‐ Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion i primärproduktionen futurefood@slu.se I projektet FAFSynt har forskare från SLU och RISE undersökt forskningsläget för att

Bärbar teknologi i forskning om utemiljöns inverkan

SLU avsätter mer än sju miljoner kronor till ett projekt i miljöpsykologi och landskapsarkitektur, kopplat till ny, bärbar teknologi. Med hjälp av till exempel en app i mobiltelefonen, pulsklockor

Utlysning-SLU FDNH

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus finns det möjlighet att söka medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa för att göra en litteratursammanställning inom något

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut? Vetenskaplig kunskap i beslutsfattande futurefood@slu.se Som forskare frågar men sig ofta varför politiker inte i högre grad följer de forskningsrön som finns i olika

Bäverseminarium

Bäverseminarium

Bäverseminarium bo-soren.wiklund@slu.se Välkommen till ett seminarium om bäverns påverkan på skog, vatten och landskap! Kostnads-nytta analys och kvicksilverdynamik i bäverlandskap. Bäver. Foto: ©

Kampanjen Stoppa Kvarkan 3-9 maj 2021

Nu samlas flera organisationer i hästsverige och i andra länder bakom kampanjen Stoppa kvarkan. Fokus ligger på kvarka, smittskydd och att kunna prata öppet om sjukdomen för att minska

FAFSynt

FAFSynt

FAFSynt ‐ Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion i primärproduktionen futurefood@slu.se I projektet FAFSynt har forskare från SLU och RISE undersökt forskningsläget för att

Loading…