Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 250 sidor som är taggade med SLU Framtidens djur, natur och hälsa:
Naturbetesdebatt

Naturbetesdebatt

”Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s

Naturbetesdebatt

Naturbetesdebatt

”Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s

CAReNet networking meeting 2019: How to write successful research grant applications

CAReNet networking meeting 2019: How to write successful research grant applications

April 9, CAReNet (www.slu.se/carenet) arranges a fifth networking meeting. We plan for an informal gathering that strengthens our network for clinical research. As previously we meet in the Centre

CAReNet networking meeting 2019: How to write successful research grant applications

CAReNet networking meeting 2019: How to write successful research grant applications

April 9, CAReNet (www.slu.se/carenet) arranges a fifth networking meeting. We plan for an informal gathering that strengthens our network for clinical research. As previously we meet in the Centre

Viltdjurförsök

Viltdjurförsök

Vilda djur används både i forsknings- och förvaltningssyfte. Lagstiftningen skiljer på de två kategorierna, vilket påverkar djurskyddet, men också möjligheten att använda insamlad information,

Viltdjurförsök

Viltdjurförsök

Vilda djur används både i forsknings- och förvaltningssyfte. Lagstiftningen skiljer på de två kategorierna, vilket påverkar djurskyddet, men också möjligheten att använda insamlad information,

15th Triennial IAHAIO Conference

15th Triennial IAHAIO Conference

15th Triennial IAHAIO Conference eva-stina.lindell@slu.se Forskning möter praxis: Skapa hälsosamma miljöer för människor och djur! Välkommen till den 15:e internationella konferensen som

Grisproduktion och forskning –Vad är senaste nytt?

Grisproduktion och forskning –Vad är senaste nytt?

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), på SLU, anordnar ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på senaste rönen inom grisforskning. Vi välkomnar grisproducenter, rådgivare,

Grisproduktion och forskning –Vad är senaste nytt?

Grisproduktion och forskning –Vad är senaste nytt?

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), på SLU, anordnar ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på senaste rönen inom grisforskning. Vi välkomnar grisproducenter, rådgivare,

Uppsala Health Summit 2019

Uppsala Health Summit 2019

Uppsala Health Summit 2019 hanna.weiber.post@slu.se Vid Uppsala Health Summit 2019, Healthy Urban Childhoods, kommer fokus ligga på hur vi stärker barnperspektivet i stadsplaneringen för att skapa

Uppsala Health Summit 2019

Uppsala Health Summit 2019

Uppsala Health Summit 2019 hanna.weiber.post@slu.se Vid Uppsala Health Summit 2019, Healthy Urban Childhoods, kommer fokus ligga på hur vi stärker barnperspektivet i stadsplaneringen för att skapa

15th Triennial IAHAIO Conference

15th Triennial IAHAIO Conference

15th Triennial IAHAIO Conference eva-stina.lindell@slu.se Forskning möter praxis: Skapa hälsosamma miljöer för människor och djur! Välkommen till den 15:e internationella konferensen som