Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 508 sidor som är taggade med SLU Framtidens djur, natur och hälsa:

Djur-människa

Samspelet mellan människor och djur är positivt för både människors och djurs trivsel och välfärd och sällskapsdjur såväl som lantbruksdjur har i internationell forskning visat ge bland annat bättre

Häst-människa

Hästen kan bidra till folkhälsan både som friskvård för alla dem som rider, kör och arbetar med hästar och som specifik djurunderstödd insats eftersom den kan öka den mentala hälsan och hjälpa till

FANH-Ny utlysning!

FANH-Ny utlysning!

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus inom våra tre fokusområden finns det nu möjlighet att söka pengar. Upp till sex ansökningar beviljas med max 200 000 kronor

Utlysningar

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Framtidens djur, natur och hälsa medel för aktiviteter som stödjer

Ökar smittspridningen med fästingar till djur och människa i norra Sverige?

Ett förändrat klimat innebär förändrade utbredningsområden för smittsamma sjukdomar, speciellt de som sprids med insekter och fästingar. Fästingar insamlade i Norrland med hjälp av allmänheten,

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHECstammar från svenska kalvar

EHEC ökar bland Sveriges befolkning och även internationellt sker årligen allvarliga utbrott och dödsfall. 2018 inträffade det hittills näst största utbrottet i Sveriges historia. En vanlig

Välbefinnande och landskap – bortom natur

Naturens positiva inflytande på hälsan är allmänt känd. Forskning har tenderat att främst fokusera på den direkta påverkan omgivningen har för människors hälsa, i linje med idén ”

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Hästar exponeras för parasiter i hagen när de betar och alla hästar bär på en större eller mindre mängd inälvsmask. Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta gör att risken för

Effekter av virtuell skog hos personer med diabetes vid multimodal livsstilsförändring

Forskning visar att skogen är återhämtande och bidrar till bättre självinsikt och reflektion. Vi tror därför att skogen kan vara ett bra komplement vid livsstilsförändring. Det kan ibland vara svårt

Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att behandling ska kunna riktas korrekt. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens

Test av ny biomarkör för att särskilja tarmsjukdom från cancer hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har

Gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande

Idag råder det konsensus kring att gröna utomhusmiljöer är bra för vår hälsa. Samtidigt minskar möjligheterna att använda gröna stadsmiljöer som en resurs för återhämtning, stressreducering och

Loading…