Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 636 sidor som är taggade med SLU Framtidens djur, natur och hälsa:

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

One Health webbinarium #7 - Magnus Åbrink & Bodil Ström Holst

One Health webbinarium #7 - Magnus Åbrink & Bodil Ström Holst

djurnaturhalsa@slus.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

One Health webbinarium #5 - Ann Albihn, Marie Kågström & Andrew Butler

One Health webbinarium #5 - Ann Albihn, Marie Kågström & Andrew Butler

djurnaturhalsa@slu.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

One Health webbinarium #6 - Ulf Magnusson

One Health webbinarium #6 - Ulf Magnusson

djurnaturhalsa@slu.se ad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

One Health webbinarium #3 - Henrik Lerner & Eva Tydén

One Health webbinarium #3 - Henrik Lerner & Eva Tydén

djurnaturhalsa@slu.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

One Health webbinarium #4 - Vektorburna sjukdomar

One Health webbinarium #4 - Vektorburna sjukdomar

djurnaturhalsa@slu.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

One Health webbinarium #2 - Stefan Bertilsson & Gabriela Olmos

One Health webbinarium #2 - Stefan Bertilsson & Gabriela Olmos

djurnaturhalsa@slu.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

Seminarium med vinnaren av CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation

Seminarium med vinnaren av CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation

Seminarium med vinnaren av CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation simon.hallstan@slu.se CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation 2019 har tilldelats Lena-Mari Tamminen, som

Seminarium med vinnaren av CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation

Seminarium med vinnaren av CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation

Seminarium med vinnaren av CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation simon.hallstan@slu.se CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation 2019 har tilldelats Lena-Mari Tamminen, som

One Health webbinarium #7 - Magnus Åbrink & Bodil Ström Holst

One Health webbinarium #7 - Magnus Åbrink & Bodil Ström Holst

djurnaturhalsa@slus.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

One Health webbinarium #7 - Magnus Åbrink & Bodil Ström Holst

One Health webbinarium #7 - Magnus Åbrink & Bodil Ström Holst

djurnaturhalsa@slus.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

One Health webbinarium #5 - Ann Albihn, Marie Kågström & Andrew Butler

One Health webbinarium #5 - Ann Albihn, Marie Kågström & Andrew Butler

djurnaturhalsa@slu.se Vad påverkar användningen av antibiotika och antibiotikaresistens? Vilka zoonoser kan vara relevanta för hundassisterade interventioner? Ökar fästingburna infektioner? Hur

Loading…