Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 314 sidor som är taggade med SLU Framtidens djur, natur och hälsa:
Krisseminarium

Krisseminarium

seminarium med fokus på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd josefina.zidar@slu.se Den 4 juni 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium med

SCAW's 10 year anniversary

SCAW's 10 year anniversary

SCAW celebrating 10 years! josefina.zidar@slu.se Welcome to celebrate SCAW's 10 year anniversary! The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, invites you to a seminar to celebrate our 10 year

Antrozoologi

Antrozoologi

Antrozoologi - interaktioner mellan människor och djur eva-stina.lindell@slu.se Seminariet är öppet för alla studenter och anställda på SLU. Om du vill ha kaffe och kaka i pausen måste du anmäla

Antrozoologi

Antrozoologi

Antrozoologi - interaktioner mellan människor och djur eva-stina.lindell@slu.se Seminariet är öppet för alla studenter och anställda på SLU. Om du vill ha kaffe och kaka i pausen måste du anmäla

Antrozoologi

Antrozoologi

Antrozoologi - interaktioner mellan människor och djur eva-stina.lindell@slu.se Seminariet är öppet för alla studenter och anställda på SLU. Om du vill ha kaffe och kaka i pausen måste du anmäla

Antrozoologi

Antrozoologi

Antrozoologi - interaktioner mellan människor och djur eva-stina.lindell@slu.se Seminariet är öppet för alla studenter och anställda på SLU. Om du vill ha kaffe och kaka i pausen måste du anmäla

Värt att veta MJ

Värt att veta MJ

Värt att veta: Landskapet, leken och långsiktigheten: Vad säger barnen? anette.neldestam@slu.se Barnen kan ge tips om landskapets förvaltning! Märit Jansson, universitetslektor vid Institutionen

Barn och unga i Alnarpsparken

Barn och unga i Alnarpsparken

Barn och unga i Alnarpsparken utb-webb@slu.se Den 9 maj är det återigen dags för seminarieserien Värt att veta på SLU campus Alnarp, denna gång med fokus på barn och ungas utemiljö. I samband med

NordCAW seminar Animal welfare for wild animals

NordCAW seminar Animal welfare for wild animals

NordCAW seminar Animal welfare for wild animals josefina.zidar@slu.se Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special

Hälsa Söderåsen maj 2019

Välkommen till ett seminarium om naturvägledning och hälsa som CNV anordnar tillsammans med SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa och Söderåsens nationalpark. Den 20 – 21 maj

CNV-seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur

CNV-seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur

CNV-seminarium: Naturvägledning och hälsa i skyddad natur cnv@slu.se Välkommen till ett seminarium om naturvägledning och hälsa som CNV anordnar tillsammans med SLU:s forskningsplattform Framtidens

Seminarium om djurvälfärd vid upphandling och inköp

Seminarium om djurvälfärd vid upphandling och inköp

Den 2 october 2019, planerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om djurvälfärd vid upphandling och inköp.   Mer infomation kommer inom kort. Uppsala