Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future One Health

SLU Future One Health. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 453 sidor som är taggade med SLU Future One Health:

kamerabevakning slakteri

Regeringen tillsatte i maj 2022 en utredning om möjligheterna till kamerabevakning av slakterier. Uppdraget till utredaren var att analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka

Våtmarker - forskningen ur ett vattenperspektiv

Har du någon gång undrat över våtmarker? Under många år torrlades våtmarker i Sverige delvis för att öka den odlingsbara ytan. Nu vill vi istället ha fler våtmarker eftersom vi ser många fördelar

Världshavsdagen 2023

Världshavsdagen: Skydda havet! ann-katrin.hallin@slu Fira Världshavsdagen 8 juni på Sjöhistoriska museet i Stockholm med föredrag och panelsamtal om skydd av havet för att bevara biologisk mångfald

Vad vet vi om det perenna spannmålet Kernza?

Vad vet vi om det perenna spannmålet Kernza? partnerskapalnarp@slu.se Välkommen på fältvandring och seminarium om det perenna vetegräset Kernza. Kernza. Foto: Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Ny innovativ cellodlingsmetod för immunologiska studier vid parasitinfektion hos häst

Idag utgör resistens mot avmaskningsmedel i kombination med en ökad förekomst av parasiter ett hot mot hästnäringen och god hästvälfärd. För att bättre kunna studera immunreaktioner mot parasiter i

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHECstammar från svenska kalvar

EHEC-infektioner ökar bland Sveriges befolkning och internationellt sker årligen allvarliga utbrott och dödsfall. En vanlig smittkälla är nötkreatur. I denna studie har hela arvsmassan från

Fördjupad analys av nordiska förutsättningar för veterinärmedicinsk klinisk forskning på hund och katt

Hundar och katter spelar en viktig roll i människors liv. De ses ofta som familjemedlemmar och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. Studier visar på positiva effekter av

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta ökar risken för smitta av parasiter, parallellt med att parasiterna utvecklar resistens mot avmaskningsmedel. Diagnostiken är tidskrävande

Komplementär och alternativ veterinärmedicin

Djurhälsa och välfärd är ett angeläget område. När djur visar tecken på sjukdom väljer vissa djurägare komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) för sina djur. Idag saknas information om

Ny metod för resistensundersökning av hästens spolmask

Läkemedelsresistens hos spolmask som infekterar häst är ett ökande problem hos föl i Sverige och resten av världen. Spolmaskinfektion kan ge symptom som näsflöde, hosta, raggig päls och dålig

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Utlysningar

Sista ansökningsdag har passerat. Två post docs Finansiering med 500 000 kr per år och projekt under 2023 och 2024. SLU Future One Health stödjer två nya (inte en förlängning av ett redan befintligt

Loading…