Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 392 sidor som är taggade med SLU Framtidens djur, natur och hälsa:
NordCAW seminar Animal welfare for wild animals

NordCAW seminar Animal welfare for wild animals

NordCAW seminar Animal welfare for wild animals josefina.zidar@slu.se Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special

Seminar on the Welfare of dogs used within Animal Assisted Interventions (AAI)

Seminar on the Welfare of dogs used within Animal Assisted Interventions (AAI)

Seminar on the Welfare of dogs used within Animal Assisted Interventions (AAI) josefina.zidar@slu.se Background and aim To learn more about the welfare of dogs used in therapy, as activity, in

Seminar on the Welfare of dogs used within Animal Assisted Interventions (AAI)

Seminar on the Welfare of dogs used within Animal Assisted Interventions (AAI)

Seminar on the Welfare of dogs used within Animal Assisted Interventions (AAI) josefina.zidar@slu.se Background and aim To learn more about the welfare of dogs used in therapy, as activity, in

Mer än bara ägg och spermier - om djurs och människors fortplantning i ett brett perspektiv

Mer än bara ägg och spermier - om djurs och människors fortplantning i ett brett perspektiv

Vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet bedrivs forskning om djurs och människors fortplantning med många spännande vinklingar. Den 16 november bjuder universiteten tillsammans in

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren josefina.zidar@slu.se   Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och

Referensgrupp

Temaområdet ”Djur och naturs betydelse för människans hälsa” har en brett sammansatt referensgrupp bestående av representanter från skogsnäringen, hushållningssällskapet, friluftslivet, hälso- och

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Nu är anmälan öppen till seminariet: Handla med gott samvete – mat som är bra för både hälsan och djuren. Den 24 oktober 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW ett seminarium om

Mer än bara ägg och spermier - om djurs och människors fortplantning i ett brett perspektiv

Mer än bara ägg och spermier - om djurs och människors fortplantning i ett brett perspektiv

Vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet bedrivs forskning om djurs och människors fortplantning med många spännande vinklingar. Den 16 november bjuder universiteten tillsammans in

HealthSummit2019

HealthSummit2019

Dagens förtätning av städer leder till ökad trafik och minskat utrymme för lekplatser, skolgårdar och spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Trots att barnkonventionen blir

HealthSummit2019

HealthSummit2019

Dagens förtätning av städer leder till ökad trafik och minskat utrymme för lekplatser, skolgårdar och spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Trots att barnkonventionen blir

EAAP 2019

BT var starkt representerade på Europas största konferens för husdjursforskning, EAAP som i år hölls i Gent i Belgien. Anne-Charlott Olsson, Maria Rörvang, Sarah-Lina Schild och Anders Herlins

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Nu är anmälan öppen till seminariet: Handla med gott samvete – mat som är bra för både hälsan och djuren. Den 24 oktober 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW ett seminarium om

Loading…