Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future One Health

SLU Future One Health. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.


Det finns 606 sidor som är taggade med SLU Future One Health:

Häst-människa

Hästunderstödda insatser kan bidra till folkhälsan både som hälsofrämjande, terapeutiska och lärande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation där hästen och dess miljö är

Potatis- och Hortofältdagen 2024

johanna.grundstrom@slu.se HIR Skåne arrangerar tillsammans med partners: LRF Trädgård, Lyckeby, Hushållningssällskapet och SLU Partnerskap Alnarp en fullspäckad odlingsteknikdag med fokus på potatis

Gränszoner har oanad potential

När tillgången på mark krymper får gränszoner en allt större betydelse som buffertzon mellan väg och bebyggelse. Gränszoner kan rymma naturbaserade lösningar och erbjuda sociala upplevelsevärden och

Bortklippt gen gav friskare potatis

Fyra år på potatisfältet har gett resultat - både ur forskningsperspektiv och meritmässigt för SLU-doktoranden Milla Karlsson, vars studie om potatis som redigerats med gensaxen nyligen publicerades

Fördel lekotoper – En jämförelsestudie av tre lekplatsalternativ

SLU Tankesmedjan Moviums faktablad är ute nu! I detta nummer kommer vi att ta upp en jämförande studie av kostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck mellan tre fiktiva lekplatsförslag.

Climate Conversation för anställda och studenter vid SLU

Hur kan vi producera mat i hela Sverige i skuggan av klimatförändringarna? futurefood@slu.se Vi välkomnar forskare, övrig personal och studenter vid SLU till detta interna webbinarium inom ramen

Vad händer på Sergels torg?

Ett nyligen avslutat Movium Partnerskapsprojekt handlar om att göra en offentlig plats – Sergels torg i Stockholm – attraktiv för unga, framför allt tjejer. Projektledaren Hildegun Nilsson Varhelyi,

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen

Långvarig värme, ihållande uppehållsväder och risk för åsknedslag under sommaren är alltsammans faktorer som påverkar brandrisken i skog och mark. Sommaren 2018 är ett tydligt exempel då

Rådgivardag och studiebesök: Nya växter för utmanande växtmiljöer

parvin.mazandarani@slu.se Välkomna till SLU Tankesmedjan Moviums Rådgivardag 2024 och en dag full av kunskap, inspiration och konkreta verktyg. Växter i städer behövs för att hantera

Mångfald och utbredning av arter i norr påverkas av klimatet

Också avlägsna glesbefolkade platser påverkas av klimatförändringarna som vi människor har orsakat. Pablo de La Peña Aguilera har i sin doktorsavhandling undersökt vad som styr utbredning och

Trafik minskar vägrenars värde för pollinerande insekter

Vägrenar kan vara en bra livsmiljö för pollinatörer, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Skötselmetoder som ger mer blommor resulterar också i fler vilda bin

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier elin.spangenberg@slu.se Den 24 september 2024 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med KRAV den årliga träffen för

Loading…