Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Future One Health

är en strategisk plattform för stimulans av tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. Vi är en av SLU:s fyra framtidsplattformar.

Plattformens namn var tidigare SLU Framtidens djur, natur och hälsa.

En konceptmodell av one health, illustration.

One Health - samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa

För att förstå det komplexa samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt och samarbete mellan flera vetenskapliga discipliner. Vid SLU finns bred kompetens inom One Health-området.  

Publicerad: 12 april 2021 - Sidansvarig: futureonehealth@slu.se
Loading…