Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future One Health

är en strategisk plattform för stimulans av tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. Vi är en av SLU:s fyra framtidsplattformar.

Panelsamtal: Förlust av biologisk mångfald - ett hot mot vår hälsa

Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i arbetet med att öka biodiversiteten för allas vår hälsa.

One Health i framkant av den globala politiska agendan

One Health är nära kopplat till flera av de mål för hållbar utveckling (SDG) som FN har satt upp för 2030. Vid ICA''s senaste möte diskuterade ledare inom akademin hur man kan främja hälsa för människor, djur och vår miljö. SLU:s rektor, Maria Knutson Wedel, som ICA:s president, undertecknade ett åtagande i detta syfte.

The One Health Breakfast Club

Ta chansen att tillsammans med andra SLU:are diskutera tvärvetenskap kopplat till One Health. Vi inleder varje event med ett kort inspirationsföredrag följt av mingelfrukost. Se datum för kommande event!

Kaffe på en skärbräda med kakor och kaffebönor bredvid. Foto.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Håll dig ajour med vad som händer inom One Health vid SLU genom att prenumera på 'One Health Updates'. Löpande information om kommande evenemang, nya publikationer, öppna utlysningar och One Health-projekt med mera.

Ett kollage av ikoner från sociala medier, illustration.

Förlusten av biologisk mångfald hotar vår hälsa

Biologisk mångfald är en förutsättning för motståndskraftiga ekosystem, och är också grunden för ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Denna policy brief lyfter tre rekommendationer för att målen inom ramen för det nya globala ramverket för biologisk mångfald ska uppnås.

Klimatsamtal på SLU

SLU Global och SLU:s Framtidsplattformar tar avstamp i IPCC-rapporterna och anordnar därav en serie vetenskapliga klimatsamtal. Håll utkik efter nya datum och se inspelningar från tidigare events.

Sprucken uttorkad jord och en rapsblomma. Foto.

Vi är en av SLU:s fyra framtidsplattformar

SLU:s fyra framtidsplattformar integrerar olika vetenskapsområden och ökar samverkan mellan forskarna och olika samhällsintressen.

Framtidsplattformarna och tvärvetenskap

Komplexa utmaningar kräver en palett av lösningar. Ett av framtidsplattformarnas viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt vid SLU genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser.

En person som skärmflyger bland vita moln. Foto.
En konceptmodell av one health, illustration.

One Health - samspelet mellan djur-, human- och ekosystemhälsa

För att förstå det komplexa samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt och samarbete mellan flera vetenskapliga discipliner. Vid SLU finns bred kompetens inom One Health-området.  

Publicerad: 21 maj 2024 - Sidansvarig: futureonehealth@slu.se
Loading…