Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 280 sidor som är taggade med Agenda 2030:

Kontaktpersoner SLU klimat

Vid Sveriges lantbruksuniversitet finns många forskare som arbetar med frågor som rör klimat och klimatförändringar. Här listar vi några av dem ämnesvis. Mat och klimat Hållbar matproduktion/

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att

Vinnare Hack for Sweden 2021

I helgen avgjordes årets Hack for Sweden med temat digital inkludering. Bland fyra finalister vann lag Nivå 11 med en app för väl uppdaterad information om den skog och natur som finns där användaren

Vilt

Program Vilt utvecklar och kvalitetssäkrar övervakningsmetoder för vilt och viltskador, samt analyserar populationsutvecklingen för viltstammarna.

Climate Conversation series

Climate Conversations - internal dialogue futureonehealth@slu.se Välkommen till vårt andra, interna dialogmöte i Climate Conversations. Serien arrangeras gemensamt av SLU Global och SLU's fyra

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

Signera klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt klimatavtal mellan organisationer, företag och offentliga verksamheter i Uppsala kommun som syftar till att samverka för att öka takten i klimatomställningen.

Bebyggd miljö

Vi samlar kunskap om det urbana landskapet i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor samt universitet. Målet är att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god

Statistik, art- och miljödata

SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör information och data om naturresurser, arter och livsmiljöer i landskapet. Här kan du ta del av resultaten och hämta statistik, art- samt

AgriFoSe2030

AgriFoSe2030 är ett tvärvetenskapligt program som arbetar för att ingen ska gå hungrig, för ökad matsäkerhet och ett hållbart jordbruk.

Klimatdialog 29 April

Vetenskaplig dialog om klimatförändringar agnes.bondesson@slu.se Välkommen till en intern vetenskaplig dialog om klimatförändringar den 29 april. Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla

Agroforestry and transition to gender equal sustainable food systems – a nature-based solution to meet global challenges

Agroforestry and transition to gender equal sustainable food systems – a nature-based solution to meet global challenges malin.planting@slu.se Interested in learning more about nature-based

Loading…