Sveriges lantbruksuniversitet

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 190 sidor som är taggade med Agenda 2030:

Livsmedelsproduktion i stadsmiljö

Dagens städer är beroende av stora inflöden av mat, vatten och energi, samtidigt som städernas utflöden består av stora mängder spillprodukter, föroreningar och spillvärme. Sverige har idag en

World Food Day 2018

World Food Day 2018

malin.planting@slu.se Världshungerdagen (World Food Day) uppmärksammar varje år den 16 oktober arbetet med att utrota den globala hungern. I linje med FN:s agenda 2030 skall mål 2 för hållbar

World Food Day 2018

World Food Day 2018

malin.planting@slu.se Världshungerdagen (World Food Day) uppmärksammar varje år den 16 oktober arbetet med att utrota den globala hungern. I linje med FN:s agenda 2030 skall mål 2 för hållbar

Sara Gräslund - ny enhetschef för SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ställde ett par

Sara Gräslund - ny enhetschef för SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ställde ett par

Sara Gräslund - ny enhetschef för SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ställde ett par

High-Level-Political-Forum-rapport

SLU Urban Futures bjöds in att vara en del av den svenska delegationen till 'High Level Political Forum (HLPF), FN:s politiska högnivåforum i New York, den 10-18 juli i år. Lisa Diedrich,

High-Level-Political-Forum-rapport

SLU Urban Futures bjöds in att vara en del av den svenska delegationen till 'High Level Political Forum (HLPF), FN:s politiska högnivåforum i New York, den 10-18 juli i år. Lisa Diedrich,

High-Level-Political-Forum-rapport

SLU Urban Futures bjöds in att vara en del av den svenska delegationen till 'High Level Political Forum (HLPF), FN:s politiska högnivåforum i New York, den 10-18 juli i år. Lisa Diedrich,

SLU Urban Futures rapport från Almedalen 2018

Den som åkte till Almedalen i hopp om att nätverka eller lära sig mer om hållbar stadsutveckling behövde inte åka hem tomhänt. Årets Almedalsvecka bjöd på mer än 4000 seminarier som på olika sätt

SLU Urban Futures rapport från Almedalen 2018

Den som åkte till Almedalen i hopp om att nätverka eller lära sig mer om hållbar stadsutveckling behövde inte åka hem tomhänt. Årets Almedalsvecka bjöd på mer än 4000 seminarier som på olika sätt

SLU Urban Futures rapport från Almedalen 2018

Den som åkte till Almedalen i hopp om att nätverka eller lära sig mer om hållbar stadsutveckling behövde inte åka hem tomhänt. Årets Almedalsvecka bjöd på mer än 4000 seminarier som på olika sätt