Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 190 sidor som är taggade med Agenda 2030:

Säkra tillgången till hållbar sjömat

För att sätta fokus på akvatiska livsmedelssystem och de miljontals småskaliga aktörer som är involverade i dessa system har forskare vid SLU och WorldFish tagit fram en sammanfattande rapport. Läs

Klimatsamtal på SLU

SLU Global och de fyra Framtidsplattformarna organiserar en serie klimatsamtal. Webinar öppna för alla intresserade kommer varvas med några för enbart SLU-anställda. Vänligen se aktuella evenemang

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Rapportera naturobservationer

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete

Lärarevent: Östersjödagen den 31 augusti på Skansen

Lärarevent: Östersjödagen den 31 augusti på Skansen ann-katrin.hallin@slu.se Hur väcker vi och stöttar ungdomars engagemang kring havs- och miljöfrågor? Det är temat för årets Östersjödag där vi

THE Impact rank 2023

SLU lyfter sig och är nu bland de 201-300 främsta bland 1591 universitet och lärosäten som utvärderas i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 2 – ingen hunger – hamnar SLU på plats

SLU Youth Institute

Tre givande rundabordssamtal i Uppsala, Alnarp och Umeå fick avsluta årets omgång av SLU Youth Institute. Vi kan nu blicka tillbaka mot ett fantastiskt läsår med uppstart av programmet i Umeå, nya

New tool launched on ocean impact in the Western Indian Ocean

Med ett nyligen lanserat webbaserat verktyg - WIO Symphony - kan vi nu analysera de kumulativa miljöeffekterna av mänskliga aktiviteter och resultatet av olika havsförvaltningsscenarier i västra

Världshavsdagen 2023

Världshavsdagen: Skydda havet! ann-katrin.hallin@slu Fira Världshavsdagen 8 juni på Sjöhistoriska museet i Stockholm med föredrag och panelsamtal om skydd av havet för att bevara biologisk mångfald

SLU i Almedalen: Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

amanda.oberg@slu.se Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder

Fira den biologiska mångfalden

Fira den biologiska mångfalden ann-katrin.hallin@slu.se En rik biologisk mångfald är avgörande för vår planets framtid och de ekosystem vi är del av. I samband med FN:s internationella dag för

Climate conversation: Communicating

SLU Global och SLU Future Forests stod nyligen värdar för ett klimatsamtal om hur man kan kommunicera forskning för klimatåtgärder. Seminariet är en del av en serie klimatsamtal som SLU Global och de

Loading…