Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 201 sidor som är taggade med Agenda 2030:

SLU Global

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030. Läs mer om SLU Global på de engelska sidorna.

Workshop

Lärosätenas klimatnätverk arrangerade en workshop den 7 oktober på Stockholms universitet. Hur kan FN:s globala mål användas för att beskriva forskningsprojektets bidrag till en hållbar utveckling?

Sammanfattning Den hållbara forskaren

Presentationerna Sammanfattning av vad talarna delade med sig av under workshopen. anna-karin.johnson@slu.se

Rapportera naturobservationer

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete

Våra nyhetsbrev

SLU Vattenforum skickar ut nyhetsbrev två gånger per år. Här nedan hittar du våra tidigare utskick. Det första kom på hösten 2020. SLU Vattenforums nyhetsbrev hösten 2022 . Här berättar vi om nya

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center (BSSC)

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlag.

SLU:s medverkan i Hack for Sweden

Hack for Sweden är en innovationstävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data. SLU har varit med och medarrangerat Hack for Sweden sedan starten 2013. Målet är att

Industridoktorander tar fram hållbara livsmedel

Under hösten 2018 startade en satsning på industridoktorander inom livsmedel med elva doktorandprojekt och nio företag. Nu är den första doktoranden färdig och under ett par dagar i slutet av 2022

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

Miljöanalys

Använder vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag

Loading…