Sveriges lantbruksuniversitet

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 145 sidor som är taggade med Agenda 2030:

SLU deltar under FN-toppmöte i New York

SLU och forskningsplattformen SLU Urban Futures är en del av den svenska delegationen som just nu deltar i FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling, 'High Level Political Forum’ (HLPF).

SLU deltar under FN-toppmöte i New York

SLU och forskningsplattformen SLU Urban Futures är en del av den svenska delegationen som just nu deltar i FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling, 'High Level Political Forum’ (HLPF).

SLU deltar under FN-toppmöte i New York

SLU och forskningsplattformen SLU Urban Futures är en del av den svenska delegationen som just nu deltar i FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling, 'High Level Political Forum’ (HLPF).

SLU i Almedalen

SLU i Almedalen

Vårt universitet producerar forskning i världsklass. Under tio seminarier kommer SLU att presentera utmanande vetenskap samt skapa debatt och diskussion kring samhällskritiska frågor. Vi söker

SLU Urban Futures i Almedalen

SLU Urban Futures arrangerar två seminarier om hållbar stadsutveckling under årets Almedalsvecka. Båda seminarier äger rum onsdagen den 4 juli. Plattformen kommer även att delta i två paneler samt

FN:s politiska högnivåforum 2018

FN:s politiska högnivåforum 2018

FN:s politiska högnivåforum 2018 hanna.weiber.post@slu.se SLU Urban Futures har bjudits in att vara en del av den svenska delegationen till 'High Level Political Forum (HLPF), FN:s politiska

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Vi har omfattande forskning, miljöanalys och utbildning om vatten och akvatiska ekosystem. Vi har ca 400 forskare och annan personal som bidrar

FN:s politiska högnivåforum 2018

FN:s politiska högnivåforum 2018

FN:s politiska högnivåforum 2018 hanna.weiber.post@slu.se SLU Urban Futures har bjudits in att vara en del av den svenska delegationen till 'High Level Political Forum (HLPF), FN:s politiska

SLU Urban Futures i Almedalen

SLU Urban Futures arrangerar två seminarier om hållbar stadsutveckling under årets Almedalsvecka. Båda seminarier äger rum onsdagen den 4 juli. Plattformen kommer även att delta i två paneler samt

SLU Urban Futures i Almedalen

SLU Urban Futures arrangerar två seminarier om hållbar stadsutveckling under årets Almedalsvecka. Båda seminarier äger rum onsdagen den 4 juli. Plattformen kommer även att delta i två paneler samt

Världsvattenveckan

Världsvattenveckan

SLU på Världsvattenveckan water.slu.se SLU deltar i Världsvattenveckan som äger rum i Stockholm 26-31 augusti 2018. I år kommer SLU vara värd för ett av de fyra fältbesök som ordnas för

AgriFoSe-Nyaga

Justin M. Nyaga från universitetet i Embu, Kenya, har besökt AgriFoSe2030 programmet och institutionen för mark och miljö på SLU under mars och april. Med sitt besök hoppas han förstå och kommunicera