Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 190 sidor som är taggade med Agenda 2030:

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

Perspektiv på hållbarhetsmålen i halvtid

På Agenda 2030: SLU sustainability Day 2023 fick SLU:s personal och studenter möjlighet att lära sig mer om arbetet med de globala hållbarhetsmålen och hur vi ligger till i halvtid. Innehållet spände

Jordhälsopedagogik hett ämne i Madrid

European Mission Soil hade sin första SoilWeek i Madrid och Christina Lundström från SLU RådNu var på plats och berättade om arbetet PREPSOILs tävling för att lyfta goda exempel på jordhälsopedagogik

Den hållbara forskaren

anna-karin.johnson@slu.se Workshopens program Det som visades Det som sas "Samarbete kommer att vara nyckeln" Bildkavalkad Hela programmet har vi sparat här. Dagens alla powerpoints har vi

SLU Urban Futures deltar i Bauhaus of the Seas Sails havsforum i Malmö

Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) är en del av EU:s nya satsning New European Bauhaus (NEB) som ska främja en ny havskultur – en kultur där staden och människan är en del av havet. Visionen för BoSS

SLU YI Musikhjälpen

De tre gymnasieelever som under oktober representerade SLU under Global Youth Institute i USA har på eget initiativ startat en insamling för årets tema på Musikhjälpen – Ingen ska behöva dö av hunger

Klimatsamtal på SLU

SLU Global och SLU:s fyra Framtidsplattformar arbetar för att främja vetenskapliga klimatsamtal vid SLU. Det finns seminarier öppna för alla och vissa evenemang endast för anställda vid SLU. Här

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Globala målen kan inspirera till nya tvärvetenskapliga samarbeten

Under SLU:s Agenda 2030-dag den 14 november arrangerade plattformen SLU Urban Futures en workshop, med fokus på Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, då fem av plattformens senast såddfinansierade

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2023

I nobelveckan kan du lyssna på öppna föreläsningar med två av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister: Mattias Sköld och Mattias Lundblad. Lär dig mer om marint områdesskydd och om arbetet bakom

”Kolinlagring” används ofta felaktigt – kan få oavsiktliga konsekvenser

Begreppet kolinlagring används ofta felaktigt. Det kan leda till missvisande slutsatser och överdrivna förväntningar på dess klimateffekt, enligt en ny studie från forskningsprogrammet EJP SOIL. Utan

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Loading…