Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 191 sidor som är taggade med Agenda 2030:

SLU:s medverkan i Hack for Sweden

Hack for Sweden är en innovationstävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data. SLU har varit med och medarrangerat Hack for Sweden sedan starten 2013. Målet är att

Innovationspris

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte

PARC förbättrar riskbedömning av kemikalier

Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for

Ecosystem resilience for farm resilience

malin.planting@slu.se As a yearly event the agroecology students organize an agroecology day. Welcome! Alnarp, Sweden Teun Dekker, Researcher at the Department of Plant Protection Biology LTV's

SLU Global

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030. Läs mer om SLU Global på de engelska sidorna

Konferens: Getting our cities right #1

Konferens: Getting our cities right #1: From critical urbanities to sustainable foodscapes hanna.weiber.post@slu.se Varmt välkommen till en konferens anordnad av framtidsplattformen SLU Urban

Rapportera naturobservationer

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete

Statistik, art- och miljödata

SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör information och data om naturresurser, arter och livsmiljöer i landskapet. Här kan du ta del av resultaten och hämta statistik, art- samt

Vilt

Program Vilt utvecklar och kvalitetssäkrar övervakningsmetoder för vilt och viltskador, samt analyserar populationsutvecklingen för viltstammarna.

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Försurning

Program Försurning ger en plattform för arbetet med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar med kunskap för Sveriges åtaganden inom Luftkonventionen.

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Loading…