Sveriges lantbruksuniversitet

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 8 sidor som är taggade med Agenda 2030:
Camilla-Widmark-©FAOGiulio-Napolitano.jpg

SLU-forskare på FN:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning i Rom

Den 44: e sessionen i FN:s kommitté för livsmedelssäkerhet (CFS43) i Rom, genomförs den här veckan och SLU är medarrangör av ett av sidoeventen som handlar om feminism, skog och tryggad livsmedelsförsörjning. Lär hela artikeln på engelska ...

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena ...

SLU_Global-märke-grön-400px.jpg

Vad är SLU Global? Och vad är

"Restoration for degraded rural landscapes"? - En presentation av SLU Global och ett av SLU Globals teman: Restoration of degraded rural landscapes. Följs av en presentation av Lars Laestadius: Restoration of Landscapes and Livelihoods - The New REDD? ...

Globala-Maalen-logga.jpg

Fördjupat SLU-engagemang för Agenda 2030

År 2030 ska världens länder ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling. Nu har ett femtiotal myndigheter i Sverige gått samman för att bidra till att förverkliga den samhällsomställning som krävs. SLU var det första universitetet ...

SLU bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling

SLU bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling

SLU vill och kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Det svarar SLU i en skrivelse till regeringen under onsdagen. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna ...

selektivt-600HN.jpg

SLU medverkar vid FN:s havskonferens den 5-9 juni i New York

Två yrkesfiskare testar en ny kräfttrål med en rist (sorteringsgaller) som sorterar bort oönskade fångster, exempelvis torsk. Kräfttrålen har tagits fram i ett av SLU:s forskningsprojekt kring selektivt fiske. Foto: Hans Nilsson, SLU. SLU är ...

The 2030 Agenda and Ecosystems 1_low-thumb.jpg

Ny rapport: Agenda 2030 och ekosystemen

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är av avgörande betydelse för att vi ska uppnå målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Torbjörn Ebenhard från CBM beskriver tillsammans med Maria Schultz och Tristan D. Tyrrell SwedBio ...

SDG_LOGO_Horizontal_SE_partner-300x194.png

SLU bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling

SLU vill och kan bidra mer för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling genom vår utbildning, forskning och miljöanalys. Detta svarar SLU i en redovisning till regeringen tidigare i veckan. För SLU är de globala målen i Agenda ...