Sveriges lantbruksuniversitet

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 133 sidor som är taggade med Agenda 2030:
Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future water@slu.se With climate change, there are shifts in precipitation patterns, more unpredictable precipitation, more extreme weather

Kolsänka i jordbruket genom biokol - affärsmöjligheter

Sju lantmästarstudenter på SLU Alnarp arbetar tillsammans med aktörer från näringslivet i ett unikt pilotprojekt med fokus på biokol. Studenterna ska tillsammans med hamburgerkedjan MAX samt

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Kolsänka i jordbruket genom biokol - affärsmöjligheter

Sju lantmästarstudenter på SLU Alnarp arbetar tillsammans med aktörer från näringslivet i ett unikt pilotprojekt med fokus på biokol. Studenterna ska tillsammans med hamburgerkedjan MAX samt

Nu etableras SLU Vattenforum

Nu etableras SLU Vattenforum

För att stärka SLU:s vattenprofil bildas nu ett vattenforum på SLU med bas på NJ-fakulteten. Det ska främja vattenfrågor på hela universitetet och underlätta samarbeten och samverkan, inklusive

Vinnare Hack for Sweden 2018

Ett Pokémon Go för naturen. Så beskrivs mobilappen Biologg som i helgen vann priset för bästa datavisualisering på innovationstävlingen Hack for Sweden 2018. I appen kombineras spelifiering,

Vinnare Hack for Sweden 2018

Ett Pokémon Go för naturen. Så beskrivs mobilappen Biologg som i helgen vann priset för bästa datavisualisering på innovationstävlingen Hack for Sweden 2018. I appen kombineras spelifiering,

Nu etableras SLU Vattenforum

Nu etableras SLU Vattenforum

För att stärka SLU:s vattenprofil bildas nu ett vattenforum på SLU med bas på NJ-fakulteten. Det ska främja vattenfrågor på hela universitetet och underlätta samarbeten och samverkan, inklusive

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future water@slu.se With climate change, there are shifts in precipitation patterns, more unpredictable precipitation, more extreme weather

Hack for Sweden 2018

Hack for Sweden 2018

Hack for Sweden 13-15 april 2018 ann-katrin.hallin@slu.se För femte året är SLU engagerad i innovationstävlingen Hack for Sweden. Hack for Sweden 2018 logo. Hack for Sweden vänder sig till

SLU Urban Talk Uppsala - Felicitas zu Dohna

SLU Urban Talk Uppsala - Felicitas zu Dohna

SLU Urban Talk - Designing for urban childhoods hanna.weiber.post@slu.se Föreläsningsserien SLU Urban Talks (tidigare FUSE Talks) har arrangerats i Skåne under flera år. Från och med 2018 kommer