Sveriges lantbruksuniversitet

Agenda 2030

SLU arbetar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt upp i Agenda 2030. Vår utbildning, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling både inom Sverige och internationellt.


Det finns 447 sidor som är taggade med Agenda 2030:
AgriFoSe2030

AgriFoSe2030

Programmet Agriculture for Food Security 2030 (AgriFoSe2030) fortsätter nu in i den andra fasen. Efter framgångsrika år har ett nytt kontrakt nyligen tecknats med Sida för ytterligare fyra år. Läs

Dags för SLU Youth Institute!

SLU har bjudits in av World Food Prize Foundation för att skapa en första, svensk gren inom Global Youth Institute. SLU Youth Institute (SLU YI) har som mål att skapa intresse bland svenska

Dags för SLU Youth Institute!

SLU har bjudits in av World Food Prize Foundation för att skapa en första, svensk gren inom Global Youth Institute. SLU Youth Institute (SLU YI) har som mål att skapa intresse bland svenska

Dags för SLU Youth Institute!

SLU har bjudits in av World Food Prize Foundation för att skapa en första, svensk gren inom Global Youth Institute. SLU Youth Institute (SLU YI) har som mål att skapa intresse bland svenska

Webbinarium: Tvärvetenskaplig metod i praktiken

Webbinarium: Tvärvetenskaplig metod i praktiken

Tvärvetenskaplig metodik i praktiken; erfarenheter från Skåne och vägen framåt Tvärvetenskaplig metod i praktiken hanna.weiber.post@slu.se tvärvetenskap, samskapande, hållbar stadsutveckling,

Webbinarium: Tvärvetenskaplig metod i praktiken

Webbinarium: Tvärvetenskaplig metod i praktiken

Tvärvetenskaplig metodik i praktiken; erfarenheter från Skåne och vägen framåt Tvärvetenskaplig metod i praktiken hanna.weiber.post@slu.se tvärvetenskap, samskapande, hållbar stadsutveckling,

SLU medlem i Agrinatura-EEIG

Agrinatura, där SLU är medlem och har en ledande roll i, är en allians mellan 36 europeiska universitet och organisationer med målet att stötta utvecklingen av ett hållbart jordbruk och därmed

SLU medlem i Agrinatura-EEIG

Agrinatura, där SLU är medlem och har en ledande roll i, är en allians mellan 36 europeiska universitet och organisationer med målet att stötta utvecklingen av ett hållbart jordbruk och därmed

Tema BSSC 2020

Tema BSSC 2020

Hur ser framtidens Östersjö ut? Temadagar på Baltic Sea Science Center ann-katrin.hallin@slu.se Kommer det att gå att bada i Östersjön om 30 år? Kommer vi att kunna äta mat från Östersjön? Vad

SLU uppmärksammar Östersjödagen

Utmaningarna Östersjön står inför är många. I samband med Östersjödagen svarar Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser vid SLU och koordinator för SLU Vattenforum samt Baltic

SLU uppmärksammar Östersjödagen

Utmaningarna Östersjön står inför är många. I samband med Östersjödagen svarar Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser vid SLU och koordinator för SLU Vattenforum samt Baltic

Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

malin.planting@slu.se Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt entreprenörskap ska bidra till samhällsförändring? Vad har

Loading…