Sveriges lantbruksuniversitet

Plattform växtskydd


Det finns 283 sidor som är taggade med Plattform växtskydd:
Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

SLU Plattform växtskydd är ett nätverk av ca 200 forskare på SLU som arbetar med växthälsa. Nedan hittar du några exempel på aktuella forskningsprojekt. Kontakta gärna forskarna direkt eller kontakta

Växtskydd på SLU

Växtskydd på SLU

Här kan du hitta värdefull information på SLU inom området växtskydd: Kontakt med forskare Fråga en forskare Skogsskada Fokusgrupper inom växtskydd Centrumbildningar eller liknande SLU Riskvärdering

Växtskydd i spannmålsgrödor

Växtskydd i spannmålsgrödor

Fokusgruppens övergripande mål var att samla kompetens och intresse för växtskydd inom SLU och bland intressenter för en grupp grödor som odlas på nästan hälften av den svenska jordbruksmarken. Det

Om oss

Om oss

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. SLU Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

Doktorand biologisk bekämpning

Vi söker en doktrand till ett projekt om biologisk bekämpning av svartpricksjuka på vete. Välkommen med din ansökan senast den 2020-10-16. Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående

Doktorand biologisk bekämpning

Vi söker en doktrand till ett projekt om biologisk bekämpning av svartpricksjuka på vete. Välkommen med din ansökan senast den 2020-10-16. Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående

Evolutionärt perspektiv ger bättre växtskydd

Integrerat växtskydd (IPM) är en metod för att bekämpa skadegörare i odlingar med en kombination av hållbara metoder, inklusive biologisk bekämpning. Nu föreslår forskare från SLU att den här metoden

Evolutionärt perspektiv ger bättre växtskydd

Integrerat växtskydd (IPM) är en metod för att bekämpa skadegörare i odlingar med en kombination av hållbara metoder, inklusive biologisk bekämpning. Nu föreslår forskare från SLU att den här metoden

Hernán Capador

Hernán Capador

How can we use genetics to improve forest health? I am a PhD student working in the genetics of disease resistance in Norway spruce together with Malin Elfstrand (main supervisor), Jan Stenlid and

Nyttiga insekter gynnas av mångfald av grödor i kombination med variation i landskapet

Genom att odla fler grödor kan vi gynna nyttoinsekter, till exempel jordlöpare som håller skadegörare i schack eller bin som pollinerar blommande grödor. Det visar en färsk studie som letts av

Blomsterremsor, men inte häckar, ger ekosystemtjänster

Att plantera blommor och häckar nära jordbruksgrödor är ett sätt att försöka öka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som skadedjursbekämpning och pollinering. I ett syntesarbete fann ett

Loading…