Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 194 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Exkursion bland hotade träd och uråldriga ekar

Bland idylliska ängar, vackra tallskogar och lummiga ekbackar i 30 graders värme sågs 150 personer vandra runt i jakt på kunskap om svenska skogar, kontinuitetsskogsbruk, skadesvampar och svampars

Bortklippt gen gav friskare potatis

Fyra år på potatisfältet har gett resultat - både ur forskningsperspektiv och meritmässigt för SLU-doktoranden Milla Karlsson, vars studie om potatis som redigerats med gensaxen nyligen publicerades

Destruktiv barkborre härjar i Ryssland

En invasiv barkborre har orsakat enorma skador på sibirisk pichtagran. I centrala Sibirien i Rysslands är hela 540 000 hektar är förstörda och 10 miljoner hektar i farozonen. Kan den här barkborren

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtskydd med fokus på SLU. Nyhetsbrevet skickas ut 2-5 gånger per år. Fyll i och skicka in formuläret!

Naga Charan Konakalla får kungligt stipendium för målinriktad leverans av bekämpningsmedel

Naga Charan Konakalla har fått ett stipendium för sin forskning om virusliknande proteiner som bio-nanobärare för målinriktad leverans av bekämpningsmedel. Priset och stipendiet på 100 000 kronor

Vahideh Rafiei får kungligt pris för forskning om biologisk bekämpning av spannmålssjukdomar

Vahideh Rafiei har fått ett stipendium för sin forskning kring biologisk bekämpning av Fusarium-arter som orsakar skador på spannmål från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap,

Kornflugan – en ny skadegörare på vårvete

Kornflugan kom till södra Sverige 2019 och skadar vårvete. Hanna Kollberg har sammanställt information om kornflugans biologi, skadeverkan och bekämpning i Sverige i sitt kandidatarbete. Hanna

Almuppropet 2024: Friska almar sökes!

Nu drar vi igång säsongen 2024 och vill ha in ännu fler tips om friska almar runt om i Sverige. Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i

Sortblandningar kan minska problem med bladlöss i framtiden

Bladlöss är ett problem inom jordbruket världen över och det finns ett stort behov av att hitta alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Sokha Kheam visar i sin avhandling att det kan vara möjligt

Nätverka i Umeå kring växtskydd och skogsskador

Välkommen till ett nätverkssymposium 2–3 oktober, arrangerat av SLU Nätverk växtskydd och SLU Skogsskadecentrum. Symposiet är för dig som arbetar vid SLU och är verksamma inom dessa områden. Mötet

Ny handbok om mykorrhiza

Symbios mellan växter och mykorrhiza-bildande svampar kan bidra med ekosystemtjänster så som förbättrad växtnäringsförsörjning och ökad tolerans mot biotisk och abiotisk stress. Ny handbok om

Jämförande genomik av biokontrollsvampen Clonostachys rosea

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium av Magnus Karlsson från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU. Seminariet ges på engelska och har titeln "Comparative genomics

Loading…