Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 156 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Resurssida stora betande fåglar

Här finns material för information om stora betande fåglar i odlingslandskapet. Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar, reviderad upplaga 2023 Riktlinjerna utgör en vägledning för länsstyrelserna

Växtskyddsmaterial

Här finns material att ladda ner som presenterar SLU:s växtskyddsforskning samt rapporter från fokusgrupper som arbetat med olika aspekter av växtskydd. Filmer om växtskydd Hösten 2021 producerades

Forskare undersöker potentialen i diversifierade odlingssystem

Sommarens extremväder med torka i kombination med stora regnmängder har varit en påfrestning för det svenska jordbruket. Trots att försommartorkan just nu känns långt borta är det inte mindre

Debattartikel-UNT-21-dec-2019

"Friska växter krävs för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen", skrev SLU-forskare i en debattartikel som publicerades i UNT 21 dec 2019 i samband med uppstarten av

Cassandra undersöker hur ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna

Cassandra Vogel började sin tvååriga post doc vid SLU i maj 2023. Hon ska undersöka hur motståndskraftiga naturliga fiender och deras ekosystemtjänster är mot störningar. Syftet är att bidra till den

Att bekämpa växtsjukdomar - motståndskraft och resistens

Lunchseminarium: Att bekämpa växtsjukdomar - motståndskraft och resistens katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till ett digitalt lunchseminarium med Erik Andreasson från institutionen för

Växtskyddsforskning i media

Här hittar du ett axplock av poddsändningar, nyhetsartiklar, radioprogram och annat relaterat till SLU:s växtskyddsforskning. Poddar Ett gyllene tillfälle att ställa om Vem funderar inte över

Kommunikatör vill lyfta SLU Skogsskadecentrums arbete

I mitten på augusti påbörjade Theres Svensson sin tjänst som kommunikatör på SLU Skogsskadecentrum. Hon vill nu lyfta centrets viktiga arbete och sprida kunskap om skogsskador. Theres blir den första

Årsmöte SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Årsmöte SLU Skogsskadecentrums forskarskola katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till SLU Skogsskadecentrums forskarskolas första årsmöte Årsmötet äger rum på Fredensborgs Herrgård, Småland och som

Ta chansen att nätverka med andra växtskydds- och skogsskadeforskare!

Är du på jakt efter nya samarbetspartner på SLU med kompletterande kunskaper? Undrar du vilka andra på SLU som arbetar med växtskydd och skogsskador? Nu har du chansen att nätverka den 9–10 oktober i

Ramesh vill använda biologisk bekämpning för motståndskraftigre jordbrukssystem

Ramesh Vetukuri är SLU Centrum för biologisk bekämpnings, CBC:s, senaste tillskott. Hans specialitet är nya och mer hållbara metoder för att förbättra skördarna, samtidigt som utbrott av

Loading…