Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 188 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man

Granens symbios med marklevande svampar – kan den hjälpa trädet mot torka och granbarkborrangrepp?

Torka och högre temperaturer blir vanligare i takt med klimatförändringar, vilket utgör en risk för våra svenska granskogar. Forskare söker därför svar kring förhållanden under mark som skulle kunna

Verksamhetsåret 2023 är nu summerat i en årsberättelse

Nu finns SLU Skogsskadecentrums årsberättelse för 2023 tillgänglig. Den sammanställer verksamhetens arbete, organisation och aktiviteter under året. Här kan du också läsa om hur centret samverkat med

Skrämsel och barriärer

Det finns flera typer av mer eller mindre beprövade skrämselåtgärder på marknaden. De som listas här är sådana som antingen utvärderats vetenskapligt eller som Viltskadecenter och länsstyrelsernas

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

Se vilka seminarier, konferenser och andra event som sker på SLU!

Fler och nöjdare skadegörare i ett varmare Norden

Majoriteten av alla kända skadegörare på den globala livsmedelsproduktionen trivs bättre och förökar sig snabbare i ett varmare klimat. Den sortens generaliseringar är emellertid inte särskilt

Nu är skogsskaderapporten här

Skogsstyrelsen släppte idag den årliga skogsskaderapporten som ska ge en bild av skadorna i Sverige under 2023. Flera forskare har genom SLU Skogsskadecentrum bidragit till skogsstyrelsens rapport. I

Så satsar SLU på livsmedelsforskning

En stor del av SLU:s forskning handlar om att få mat på bordet. Det är en ständigt aktuell fråga i samhället en tid med föränderligt klimat och behov av ökad livsmedelsberedskap. Hur satsar SLU på

Granbarkborrens framfart i en tid av klimatförändring

Var och när angriper granbarkborren? Det och granens försvarsförmåga har Petter Öhrn undersökt i sin doktorsavhandling. ”Det är särskilt viktigt för skogsägare att hitta och ta bort angripna träd i

Svamparnas osynliga med viktiga rike

Den 14:e mars berättade Anders Dahlberg, Karina Engelbrecht Clemmensen, Anna Berlin och Christina Wedén om vad svampar gör och är och vad de har för betydelse för naturen och oss människor på KSLA i

Examensarbetare till projekt om blomsterremsor vid jordgubbar sökes

Nu söker vi examensarbetare till tre olika projekt som alla handlar om betydelsen av blomsterremsor vid jordgubbsodlingar. 1. Betydelse av pollinering för jordgubbar Blomsterremsor kan sås in för att

Kan skadedjur anpassa sig till ekologiskt intensifierat jordbruk?

Ekologiskt intensifierade odlingar i Kenya, där biologisk mångfald sköts noggrant för att minska skadegörare, har visat sig vara hållbara över tid. Det visar en ny forskningsstudie. Idén med

Loading…