Rekommenderade webbläsare

Senast ändrad: 28 september 2016

Vi försöker i möjligaste mån att testa systemet med flera olika webbläsare, både under Window och MacOS X.

Systemet fungerar bäst med webbläsaren Firefox, men är även testat med Internet ExplorerSafari och Chrome. För närvarande testar vi främst med senaste versionen av Firefox (v49), Safari v9 och v10, samt Microsoft IE10, IE11 och Edge.

Fakta:

Om du har problem av någon form t ex vid utsökningar av data, vid nedladdning etc. så ser vi gärna att du anger vilket operativsystem du har, samt vilken webbläsare och versionsnummer som du har använt. Denna information kan underlätta för oss att förstå och kunna förebygga fel i systemet.


Kontaktinformation