Systemunderhåll och planerade driftstörningar

Senast ändrad: 20 september 2022

Planerade driftavbrott på SLU

Inga planerade driftsavbrott på SLU.

Planerade avbrott vid Lantmäteriets karttjänst (påverkar vårt kartsök)

Systemuppdateringshelger på Lantmäteriet:

2022

  • 20 november 

2023

  • 19 februari
  • 21 maj
  • 24 september
  • 26 november 

För övrigt se Lantmäteriets driftsinformation

Fakta:

Service-fönster kl. 03-05

På SLU har vi ett service-fönster varje natt för mindre uppdateringar, vilket kan orsaka mindre störningar i datatillgången


Kontaktinformation