Systemunderhåll och planerade driftstörningar

Senast ändrad: 20 februari 2017

Planerade driftavbrott på SLU

Inga systemuppdateringar är inplanerade.

Planerade avbrott vid Lantmäteriets karttjänst (påverkar vårt kartsök)

Systemuppdateringshelger på Lantmäteriet:

 2017

  • 18-19 februari
  • 20-21 maj
  • 16-17 september
  • 25-26 november

2018

  • 17-18 februari
  • 26-27 maj
  • 15-16 september
  • 24-25 november

För övrigt se Lantmäteriets driftsinformation

Fakta:

Service-fönster kl. 03-05

På SLU har vi ett service-fönster varje natt för mindre uppdateringar, vilket kan orsaka mindre störningar i datatillgången


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se