Nya professorer vid SLU Umeå - föreläsningar och  installationsceremoni

Senast ändrad: 05 maj 2022

Programmet är förinspelat, och sänds via www.slu.se/professorer. Starttider anges, varje inslag är ca 30 minuter.

Fredag 6 maj

Föreläsningar online

09.00 Forest logistics– smarter solutions for working in the woods

Dag Fjeld, professor i skogsteknologi


09.30 Raffinerade biprodukter för raffinerade bioprodukter

Sylvia Larsson, professor i teknisk biomaterialvetenskap

10.00 The hidden gears that help us understand how forest ecosystems function

Michael Gundale, professor i skoglig vegetationsekologi

10.35 The life and death of xylem cells determines the properties of wood

Hannele Tuominen, professor i skoglig växtfysiologi


11.10 Forskning för en mer faktabaserad miljö- och klimatpolitik

Tommy Lundgren, professor i skoglig naturresursekonomi

Installationsceremoni

18.00 P-O Bäckströms sal. Den som önskar delta är välkommen att kontakta akademiintendenturen på ceremonier@slu.se.

Fakta:

Ingen anmälan krävs till förmiddagens föreläsningar och du kan ansluta när du vill. Programmet för nedladdning och utskrift finns via länken nedan.

Program 6 maj