Tänk utanför boxen. Har du en idé som gynnar häst och bransch, hur tar du den vidare?

Senast ändrad: 27 september 2023

Få inspiration till hur vi tillsammans kan få en hållbar hästnäring. Hur ser det ut i andra branscher, kan vi sammanföra goda idéer, kan ny teknik tas tillvara? Och vad händer vid den nya anläggningen på Axevalla? Träffa innovationsrådgivare, forskare, designer och inköpare.

Program torsdag 28 september

13.00 – 13.05

Samling vid stora entrén till Axevalla travbana. Roger Moström, vd vid Axevalla travbana hälsar välkommen.

13.05 – 13.30

Skara Hästland – vad vi gör och framtiden, Malin Fahlesson, projektledare

Axevallas Hästcentrums arbete med den nya anläggningen – för en hållbar näring, arbetsmiljö och hästvälfärd – Erik Brodin och Niklas Dahlqvist, Naturbruksförvaltningen.

13.30 – 14.00

Framtid och inspiration: Hur idéer kan bli verklighet och exempel på nya företag inom hästverksamhet, Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare vid SLU.

14.00 – 16.00

Tyck till – hur samlas vi framåt kring kunskap, utveckling och innovation gällande hästfrågor i Skaraborg.

Diskussion med innovationspanelen:

  • Anna Jonsson, Science Park Skövde - inkubatorspår för grön näring.
  • Tomas Johansson, Research Institute of Sweden, Rise.
  • Ann-Therese Helgesson, designer och Helena Stibbing, hållbarhetsansvarig, – HÖÖKS Hästsport.
  • Anna Lundberg, forskare SLU – hållbar hästhållning.
  • Mats Wiktorsson, founder Awaresome.
  • Paula Bäckman, områdeschef Naturbruksförvaltningen utveckling och innovation.

Moderatorer: Malin Fahlesson, Skara Hästland och Vanja Sandgren, SLU.

Skara Hästland bjuder på fika

Tid: 28 september 13-16

Plats: Axevalla travbana

Anmälan senast måndag 25 september till: malin@horsesupport@se

Arrangör: Evenemanget är en del av Smedjeveckan, populärvetenskap vid SLU i Skara. Smedjeveckans hästdag 2023. Samverkar gör Skara Hästland, SLU och VGR

Fakta:

Deltagare i panelen

Anna Jonsson – Science Park Skövde 

Business coach och operativ chef som stöttar nya entreprenörer i ett tidigt skede att förverkliga sin idé, till exempel inom digitalteknik och IT. Nu finns även ett startup-program för bolag med teknikinnovationer inom de gröna näringarna. Anna brinner för hållbarhet och lite extra för de gröna näringarna. 

Tomas Johansson – Research Institute of Sweden, Rise

Projektledare och teknikagronom med en lång erfarenhet inom lantbruksnäringarna. Han har drivit eget bolag och jobbat på ett antal lantbruksbolag. Idag driver han projekt med fokus på teknikutveckling och innovation inom lantbruk. 

Ann-Therese Helgesson, designer och Helena Stibbing, hållbarhetsansvarig - HÖÖKS Hästsport 

Båda är intresserade av produktutveckling, AI-teknik och innovationer som hjälper hästägaren att hålla sin häst frisk och skadefri.

Anna Lundberg - forskare och etolog vid SLU

Speciellt intresserad av hur hästar kan hålla sig friska och hur de kan tillgodose sina behov, positiv välfärd, att förebygga istället för att behandla symptom. Och hur vi kan veta att hästar mår bra.

Mats Wiktorsson - innovationsrådgivare vid SLU

Hjälper till med att utveckla forskningsresultat till tjänster eller produkter inom gröna näringar. Har erfarenheter från det egna bolaget Awaresome.

Smart Agri

Anna Jonsson och Tomas Johansson samarbetar i projektet SmartAgri, en digital innovationshub för västsvenskt lantbruk som grundats av Agroväst, Skövde Science Park och RISE. Samverkan och att förstå behov och förutsättningar inom svenskt lantbruk gör att de kan erbjuda företag kompetenser inom teknik- och affärsutveckling samt finansieringsstöd.

Paula Bäckman - områdeschef Naturbruksförvaltningen utveckling och innovation.

 

 

 


Kontaktinformation

Vanja Sandgren, SLU, vanja.sandgren@slu.se

Malin Fahlesson, Skara Hästland, malin@horsesupport.se