Innovationsdagen 2023

Senast ändrad: 14 september 2023

Tisdagen den 26 september delas SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris ut för andra gången. 

Christer Fuglesang kommer att dela ut priset till någon av följande tre finalister:

För fiske och vattenbruk

Utgångspunkten för forskaren - Albin Gräns, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU, är att bidra till att minska smärta för miljarder fiskar världen över genom att mäta fiskars hjärnaktivitet.

Underlätta stängselunderhåll

Acerni technology är ett ungt startup som drivs av Emma Lönn och Niclas Düring. Företaget utvecklar ett system för digital övervakning för att underlätta inspektion och underhåll av stängsel.

Minska kväveutsläppen

Kristin Persson, Mats Söderström och Henrik Stadig, alla från institutionen för mark och miljö, SLU, vill öka precisionen för att minska kväveanvändningen vid gödsling inom jordbruket.


Kontaktinformation

Mats Wiktorsson, Senior innovations- & affärsrådgivare
SLU Holding
mats.wiktorsson@slu.se, 0511-67 115, 072-209 66 03

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93