Bilder från Veterinärmuseet

Senast ändrad: 22 september 2023

Digitalisering

Museet har idag en stor samling av helt unika föremål från över 200 år utav veterinäryrkets utveckling, men det är bara en bråkdel av alla föremål som finns utställda. För att tillgängliggöra samlingarna kommer Veterinärmuseet att under 2020 börja digitalisera samlingarna.

Digitaliseringen gör inte bara att alla museets föremål blir tillgängliga för allmänheten men genom att digitalisera kulturarvsmaterial försäkrar även museet att informationen om materialet inte går förlorat. Museet hoppas att genom en ökat tillgänglighet möta både den intresserade allmänhetens och forskarvärldens behov och kunna ge svar på framtidens frågeställningar.

Veterinärmuseet kommer använda sig utav databasen Alvin för att digitalisera samlingarna och kommer kontinuerligt göra material tillgängligt på databasens hemsida.

Söker du efter ett föremål eller finns det material du vill se digitaliserat? Hör av dig till vetmus@slu.se