Bilder från Veterinärmuseet

Senast ändrad: 20 maj 2020

Digitalisering

Museet har idag en stor samling av helt unika föremål från över 200 år utav veterinäryrkets utveckling, men det är bara en bråkdel av alla föremål som finns utställda. För att tillgängliggöra samlingarna kommer Veterinärmuseet att under 2020 börja digitalisera samlingarna.

Digitaliseringen gör inte bara att alla museets föremål blir tillgängliga för allmänheten men genom att digitalisera kulturarvsmaterial försäkrar även museet att informationen om materialet inte går förlorat. Museet hoppas att genom en ökat tillgänglighet möta både den intresserade allmänhetens och forskarvärldens behov och kunna ge svar på framtidens frågeställningar.

Veterinärmuseet kommer använda sig utav databasen Alvin för att digitalisera samlingarna och kommer kontinuerligt göra material tillgängligt på databasens hemsida.

Söker du efter ett föremål eller finns det material du vill se digitaliserat? Hör av dig till vetmus@slu.se

Aude Saphere - våga vara vis. Peter Hernquists sigill finns bevarat. Foto: Vanja Sandgren.
En icke levande men ack så mäktig spindel. Foto: Vanja Sandgren.
En av många illustrationer av hästraser som kan beskådas på museet. Foto: Vanja Sandgren.
En samling förvaringsboxar för veterinära ändamål. Foto: Vanja Sandgren.
Glasburkar från slutet av 1700-talet innehållande medikamenter från Peter Hernquists boskapsapotek. Foto: Vanja Sandgren.
En tvåhövdad kalv, sk Janushuvud. Foto: Veterinärmuseets arkiv.
En sjuk häst framför det som snart ska bli Veterinärinrättningen i Skara. Foto: Veterinärmuseets arkiv.
Veterinärstudenter årgång 1860 i färd med att dissekera en häst. Foto: Veterinärmuseets arkiv.
Interiör från museet. Foto: Veterinärmuseets arkiv.
Poster om Veterinärmuseet.

Kontaktinformation