Föreningen veterinärhistoriska museets vänner

Senast ändrad: 11 november 2021

Föreningens syfte är att genom riktade insatser såväl ekonomiskt som på annat sätt främja Veterinärhistoriska museets verksamhet och utveckling. Föreningen är öppen för alla, såväl enskilda som organisationer och företag.

Antalet medlemmar är idag cirka 400. Medlemsavgiften är 200 kronor per år, för studerande är den 100 kronor och  ett familjemedlemskap kostar 300 kr. För ständigt medlemskap är kostnaden 2000 kronor.

Maila namn, adress, mailadress, mobiltelefonnummer, om du är studerande, yrkesaktiv eller pensionär. Uppge också om det är ett årligt medlemskap, ständigt medlemskap eller familjmedlemskap. Mailadress: vetmus@slu.se

Medlemskap erhålles genom insättning av avgiften på föreningens bankgiro: 5392-8404.

Medlemmar har fri entré på museet samt får information om museets verksamhet samt en årlig utgåva från museets meddelandeserie.

Årsmöte med Veterinärhistoriska museets vänförening

Mötet äger rum onsdag 25 november kl 18.00 i Smedjan på SLU campus eller via Zoom.

Zoom
Klicka på länken nedan och anslut.

https://slu-se.zoom.us/j/66190129822

Meeting ID: 661 9012 9822

Passcode: 211125

Kallelse och verksamhetsberättelse

Föredragningslista

Styrelse

Ordförande: Roland Werner
072-545 53 55

Sekreterare: Lotta Ekholm
lotta.ekholm@telia.com

Kassör: Christer Bergsten
070-399 33 29

Välkommen som medlem! 

 

Information till medlemmarna i Föreningen veterinärhistoriska museets vänner om behandling av personuppgifter, GDPR

En ny europeisk dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är till för att skydda individers integritet i samband med att företag och organisationer behandlar enskilda individers personuppgifter. De personuppgifter vi sparar om våra medlemmar är namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD) och adress. Om medlemmen vill sparar vi även telefonnummer och e-postadress.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. 

Vi sparar uppgifterna så länge Du är medlem. 

Vi arkiverar personuppgifterna samt annan personanknuten dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Du har som medlem rätt att begära ut de uppgifter vi har lagrat om dig.

Du kan läsa mer om den nya dataskyddsförordningen hos Integritetsskyddsmyndigheten.

 


Kontaktinformation