Föreningen veterinärhistoriska museets vänner

Senast ändrad: 28 februari 2019
kalv300.jpg

Föreningens syfte är att genom riktade insatser såväl ekonomiskt som på annat sätt främja Veterinärhistoriska museets verksamhet och utveckling. Föreningen är öppen för alla, såväl enskilda som organisationer och företag.

Antalet medlemmar är idag cirka 400. Medlemsavgiften är 200 kronor per år, för studerande är den 100 kronor och  ett familjemedlemskap kostar 300 kr. För ständigt medlemskap är kostnaden 2000 kronor.

Medlemskap erhålles genom insättning av avgiften på föreningens plusgirokonto 50 44 08-6.

Medlemmar har fri entré på museet samt får information om museets verksamhet samt en årlig utgåva från museets meddelandeserie

Styrelse

Ordförande: Bengt Nordblom, Bankeryd. Tel. 073-182 12 55

Sekreterare: Bengt Vilson, Skara. Tel. 076-807 14 69

Kassör: Sarah Stadig, Skara. Tel. 070-256 83 12

Välkommen som medlem! 

Vill Du stödja Veterinärmuseets verksamhet?  

Bli medlem i Vänföreningen. 

Ge en minnesgåva i samband med dödsfall eller en hyllningsgåva vid födelse- och andra bemärkelsedagar.        

Beställ gåvobevis via e-post med adress vetmus@slu.se eller via post under adress Veterinärmuseet, Box 234, 532 23 Skara med användning av nedanstående mall:

Jag/Vi vill ge en penninggåva till Veterinärmuseet till minnet av/ till hyllning av (namn) med följande text (högst 200 nedslag). Datum och underskrift.  Gåvan sätts in på bankgiro  5911-5907.

 

Information till medlemmarna i Föreningen veterinärhistoriska museets vänner om behandling av personuppgifter, GDPR

En ny europeisk dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är till för att skydda individers integritet i samband med att företag och organisationer behandlar enskilda individers personuppgifter. De personuppgifter vi sparar om våra medlemmar är namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD) och adress. Om medlemmen vill sparar vi även telefonnummer och e-postadress.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. 

Vi sparar uppgifterna så länge Du är medlem. 

Vi arkiverar personuppgifterna samt annan personanknuten dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Du har som medlem rätt att begära ut de uppgifter vi har lagrat om dig.

Du kan läsa mer om den nya dataskyddsförordningen hos Datainspektionen.  

 


Kontaktinformation