Om museet

Senast ändrad: 22 december 2018
Vetmus konferensrum300.jpg

Sveriges första veterinärskola grundades i Skara 1775 av Skaradjäknen och Linnélärjungen Peter Hernquist. I samband med firandet av 200-årsjubileet av denna händelse invigdes Veterinärhistoriska museet av kung Carl XVI Gustaf i den byggnad där Hernquist bedrivit sin undervisning.

I museet upplever du veterinäryrkets utveckling under 250 år, du får en inblick i dess olika grenar, till exempel vad som händer i operationsrummet, dit allmänheten sällan får tillträde. I vår ”jukebox” ser du filmsekvenser, bland annat hur man gör kejsarsnitt på sugga eller reparerar ett brutet lårben på hund.

I biosalongen visas film och i utställningarna hittar du spännande föremål som använts av veterinärer i deras yrkesutövande genom tiderna.

Fransiscanerkloster

För den historiskt intresserade kan källarvåningen med sina välbevarade rester av kyrkan vid franciskanerklostret S:ta Katarina vara särskilt lockande.

Hur museet kom till

Tanken på ett veterinärhistoriskt museum hade funnits sedan mitten av 1900-talet och insamling av föremål hade pågått en längre tid, särskilt tack vare professorerna Willy Hallgren vid Veterinärinrättningen i Skara och Nils Lagerlöf vid Veterinärhögskolan i Stockholm. Efter Willy Hallgrens bortgång inrättades en fond, Willy Hallgrens minne, som spelade en stor roll för museets tillkomst.

Driften idag

Museet drivs idag av Stiftelsen Veterinärhistoriska museet i Skara som inrättades 1977 av Sveriges lantbruksuniversitet och Sveriges Veterinärförbund. Samarbete kring det museala arbetet har alltsedan starten skett med Västergötlands Museum.

Lokalerna ägs och vårdas av Sveriges lantbruksuniversitet och ekonomiska anslag kommer från SLU, Sveriges Veterinärförening SVF, Skara kommun och Västra Götalandsregionen VGR. Björkmanska fonden och Ivar Dyrendahls stiftelse liksom Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner lämnar också ekonomiska bidrag.


Kontaktinformation