Om museet

Senast ändrad: 22 september 2023

Sveriges första veterinärskola grundades i Skara 1775 av Skaradjäknen och Linnélärjungen Peter Hernquist. I samband med firandet av 200-årsjubileet av denna händelse invigdes Veterinärhistoriska museet av kung Carl XVI Gustaf i den byggnad där Hernquist bedrivit sin undervisning.

I museet upplever du veterinäryrkets utveckling under 250 år, du får en inblick i dess olika grenar, till exempel vad som händer i operationsrummet, dit allmänheten sällan får tillträde. I vår ”jukebox” ser du filmsekvenser, bland annat hur man gör kejsarsnitt på sugga eller reparerar ett brutet lårben på hund.

I biosalongen visas film och i utställningarna hittar du spännande föremål som använts av veterinärer i deras yrkesutövande genom tiderna.

Fransiscanerkloster

För den historiskt intresserade kan källarvåningen med sina välbevarade rester av kyrkan vid franciskanerklostret S:ta Katarina vara särskilt lockande.

Hur museet kom till

Tanken på ett veterinärhistoriskt museum hade funnits sedan mitten av 1900-talet och insamling av föremål hade pågått en längre tid, särskilt tack vare professorerna Willy Hallgren vid Veterinärinrättningen i Skara och Nils Lagerlöf vid Veterinärhögskolan i Stockholm. Efter Willy Hallgrens bortgång inrättades en fond, Willy Hallgrens minne, som spelade en stor roll för museets tillkomst.

Driften idag

Museet drivs idag av Stiftelsen Veterinärhistoriska museet i Skara som inrättades 1977 av Sveriges lantbruksuniversitet och Sveriges Veterinärförbund. Samarbete kring det museala arbetet har alltsedan starten skett med Västergötlands Museum.

Lokalerna ägs och vårdas av Sveriges lantbruksuniversitet och ekonomiska anslag kommer från SLU, Sveriges Veterinärförening SVF, Skara kommun och Västra Götalandsregionen VGR. Björkmanska fonden och Ivar Dyrendahls stiftelse liksom Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner lämnar också ekonomiska bidrag.

Stöd Veterinärmuseet med en gåva

Ge en minnesgåva i samband med dödsfall eller en hyllningsgåva vid födelse- och andra bemärkelsedagar.        

Beställ gåvobevis via e-post med adress vetmus@slu.se eller via post under adress Veterinärmuseet, Box 234, 532 23 Skara med användning av nedanstående mall:

Jag/Vi vill ge en penninggåva till Veterinärmuseet till minnet av/ till hyllning av (namn) med följande text (högst 200 nedslag). Datum och underskrift. Gåvan sätts in på bankgiro 5911-5907.

GDPR - behandling av personuppgifter 

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR-The General Data Protection Regulation) inom hela EU. GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter och ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav och fokuserar på personens rättigheter.

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Exempel på personuppgifter är:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

Även annan information som kan kopplas till en viss individ är personuppgifter:

  • E-postadress
  • Bilder
  • Ljudupptagning

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på  https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/

Har du frågor kan du kontakta oss på mail vetmus@slu.se eller ring 0511-672 47

Senast uppdaterad: 2019-02-20