Genetiska trädgården

Senast ändrad: 25 januari 2024
Genetisk trädgården, Ultuna. Karta.

Ultunas genetiska trädgård grundades år 1937 av professor Göte Turesson som botanisk-genetisk trädgård. Mycket av det forskningsmaterial som Turesson samlade i Sverige och Nordamerika planterades i trädgården. Här finns bland annat en stor samling björkar av olika provenienser.

Trädgården har använts för undervisning i växtbiologi då den väl visar den stora variationen i växters form och funktion. Den ligger 4 km söder om Uppsala intill Dag Hammarskjölds väg. 

Nu har det byggts bostäder på stora delar av området.

Björkallén

I trädgården finns en unik samling av björkar längs med Dag Hammarskjölds väg. Dessa björkar är utvalda och insamlade från hela Sverige och planterades runt 1980. De representerar individer från den sydligaste udden till den nordligaste hörnan av Sverige.

Träden fäller fortfarande sina löv på hösten som om de stod kvar på sina ursprungliga platser. Lövfällningen regleras nämligen av nattlängden. Under hösten påminner oss övergången mellan de gröna, gula, och nakna träden om den cirkadiska klockans (dygnsrytmens) inflytande.

Karta över Genetiska trädgården

Så här såg Genetiska trädgården på Ultuna ut med karta och lista över växter och områden i trädgården. Hösten 2015 började det byggas bostäder på stora delar av området.

Karta över Genetiska trädgården.

Kartoriginal: Elisabeth Ärnström

Siffror på kartan

 1. Björkekotyper
 2. Häggekotyper
 3. Hängformer av träd, allåkerbär
 4. Försöksfält
 5. Prydnadsäppelträd och 400 år gamla ekar
 6. Parkrosor, syrener, spireor och lönnar
 7. Bärbuskar, kryddväxter och ekotypfält med perenner
 8. Pelarformer av träd
 9. Mångformighet hos bok
 10. Pioner, nordamerikanska buskar
 11. Fruktsorter, stenparti och damm med sittplats
 12. Förädlade rosor
 13. Klematis
 14. Relikt med orörd flora: ek, hassel, tibast m.fl.
 15. Granar med genetisk variation
 16. Rhododendron och bergtall
 17. Prydnadskörsbär, hägg m.fl.
 18. Slånbacke med hagtorn och häggmispel
 19. Barrväxter: thuja och cypress
 20. Björk

Fakta:

Samlingen i Genetiska trädgården innehöll

 • Björk
 • Hägg
 • Prydnadsäppelträd
 • Syren
 • Spireor
 • Lönn
 • Pioner
 • Rosor
 • Klematis
 • Granar med genetisk variation
 • Rododendron
 • Prydnadskörsbär
 • Tuja
 • Cypress
 • Grå valnöt
 • Bok
 • 400 år gamla ekar
 • m.m.

Kontaktinformation

Jens Sundström, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för växtbiologi, SLU
jens.sundstrom@slu.se, 018-67 32 47