Forskare att fråga om afrikansk svinpest

Senast ändrad: 18 september 2023

Afrikansk svinpest har påvisats i prover från döda vildsvin som hittats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Sjukdomen är ytterst smittsam och dödlig för vildsvin och tamgrisar.

Experter att fråga

Jonas Malmsten, veterinär 

Institutionen för vilt, fisk och miljö

E-post: jonas.malmsten@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd, programchef SLU Future One Health

Telefon: +46 18 67 31 92

E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se

Petter Kjellander, professor vid institutionen för ekologi

Telefon:+46 581 69 73 37

E-post: petter.kjellander@slu.se

Fredrik Widemo, samverkanslektor, institutionen för vilt, fisk och miljö

Frågor kopplade till jakt på vildsvin, attityder till vildsvinsjakt m.m.

Telefon: +46 76 139 10 40

E-post: fredrik.widemo@slu.se 

Artiklar i Kunskapsbanken

Mer om afrikansk svinpest i SLU:s kunskapsbank

Mer om vildsvin i SLU:s kunskapsbank