Jens Sundström, bioteknik

Senast ändrad: 11 oktober 2019
Jens Sundström, en av våra experter.

Jens Sundström är expert inom bioteknik med fokus på genteknologi.

Jag kan bidra till att SLU behåller sin ledande och aktiva roll i utvecklingen av ett framtida hållbart jord- och skogsbruk.

Min forskning är inriktad på genetiska mekanismer som reglerar reproduktiv utveckling i blommande växter och barrträd.

Mitt arbete inkluderar även riskforskning med avseende på genetiskt modifierade organismer.

Som samverkanslektor med speciellt ansvar för bioteknik kan jag förhoppningsvis bidra till att SLU behåller sin ledande och aktiva roll i utvecklingen av ett framtida hållbart jord- och skogsbruk.

Jag hoppas att i egenskap av samverkanslektor kunna koordinera samverkansprojekt med myndigheter och näringsliv.

En stor del av mitt arbete kommer även i fortsättningen vara ägnad åt folkbildning i projekt riktade mot skolor, myndigheter och allmänhet.


Kontaktinformation

Jens Sundström, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för växtbiologi, SLU
jens.sundstrom@slu.se, 018-67 32 47