Odd Höglund, translationell veterinärmedicin

Senast ändrad: 10 mars 2021
Odd Höglund, foto

Odd Höglund är universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan. Han är expert på allmän kirurgi, framförallt hund och katt, med ett särskilt intresse för metodutveckling och biomaterial inom kirurgin.

Min forskning är inriktad på att utveckla och utvärdera nya resorberbara kirurgiska produkter med syfte att skapa snabbare, enklare och säkrare kirurgi. Jag samarbetar med forskare vid Uppsala universitet och KTH. Mycket av utvecklingsarbetet har möjliggjorts genom samverkan med medicinteknisk industri i Uppsala och USA.

Mitt andra forskningsområde är mätning av kirurgisk stress. All kirurgi triggar en stressreaktion hos patienten. Denna stressreaktion kan mätas och användas för att jämföra olika kirurgiska tekniker eller olika anestesiprotokoll.

Jag vill att ny kunskap och nya upptäckter ska komma till nytta i världen utanför akademin. Därför har jag grundat och driver ett företag med syfte att kommersialisera forskningsresultat och bevaka IP-rättigheter.

Min samverkan med medicinteknisk industri sker framförallt med företag i Uppsala och USA. 


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund