Info för lärare på SFI

Senast ändrad: 24 november 2023

Tanken med den här plattformen är att underlätta för nyanlända att hitta arbete inom de gröna näringarna. I det här avsnittet finns information för dig som är lärare på SFI och Grundläggande nivå och har elever, som är intresserade av de gröna näringarna.

De gröna näringarna: en framtidsbransch

De gröna näringarna har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det kan till exempel vara mjölk- och nötköttsproduktion, skogsbruk, entreprenad, trädgård, växtodling, turism och häst. De gröna näringarna är en framtidsbransch i Sverige och nyanlända svenskar är en viktig resurs. Det finns en rad olika verksamheter och affärsmöjligheter inom detta område och inom flera av dem finns det goda möjligheter för nyanlända att hitta jobb. Du kan läsa mera om de gröna näringarna på LRF:s hemsida (LRF; Lantbrukarnas Riksförbund).

Det här avsnittet riktar sig till dig som kanske inte själv vet så mycket om de gröna näringarna, men som är lärare på SFI och har elever som är, eller kan bli intresserade av denna bransch. Vi hoppas att detta ska bli ett bra verktyg för er, och underlätta för dig och dina elever att lära känna de gröna näringarna och alla dess möjligheter!

Vägar till utbildning och jobb

I Sverige är de gröna näringarna, dvs jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark, en framtidsbransch och nyanlända svenskar är en viktig resurs för branschen. Detta avsnitt visar olika vägar till utbildning och jobb inom de gröna näringarna.

Arbetsmarknadsutbildning

 • är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal
 • kan man få om man är arbetslös men det är alltid arbetsförmedlaren som avgör om en utbildning är ett bra sätt att öka  möjligheterna att få jobb
 • som görs av Arbetsförmedlingen tillsammans med en specifik arbetsgivare är de som oftast leder till jobb
 • är oftast mellan några veckor upp till 3 månader lång

Så fungerar arbetsmarknadsutbildning:

 • En arbetsmarknadsutbildning garanterar inte att man får ett jobb, men den förbättrar chanserna rejält. De utbildningar som vi skräddarsyr tillsammans med en specifik arbetsgivare är de som oftast leder till jobb.
 • Vilka utbildningar som finns just nu beror på hur arbetsmarknaden ser ut för tillfället.
 • Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör om en utbildning är ett bra sätt att öka möjligheten att få jobb. 

Kan min elev gå en arbetsmarknadsutbildning?

Det är flera saker som påverkar möjligheterna att få gå en arbetsmarknadsutbildning.  Arbetsförmedlaren väger samman bland annat

 • dina tidigare utbildningar och erfarenheter
 • behoven på arbetsmarknaden

Är man ny i Sverige kan du få gå en arbetsmarknadsutbildning om man:

 • har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.
 • har fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.

Ekonomiskt stöd och försäkring:

Man kan få ekonomiskt stöd och försäkring under tiden man går en arbetsmarknadsutbildning. Prata med arbetsförmedlaren om vad som gäller.

Så här gör man för att söka:

Kontakta arbetsförmedlaren, eller kundtjänst för att diskutera möjligheterna att gå en arbetsmarknadsutbildning. Det är Arbetsförmedlaren som bedömer om man kan få en arbetsmarknadsutbildning. Man kan också utgå från en självskattningsenkät (se nedan) inför samtalet med en arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar

Självskattningsenkäter

Arbetsförmedlingen på flera språk

 

Naturbruksgymnasium

För den som är intresserad av djur, lantbruk, trädgård och skog finns naturbruksutbildningar vid fler än 50 naturbruksskolor över hela landet. Här finns naturbruksutbildning för den som ska välja till gymnasiet, och för den som vill plugga som vuxen (mer info nedan). Det finns fyra olika sorters naturbruksgymnasier; djur, skog, lantbruk och trädgård.

 • Djur; möjlighet till jobb med t.ex hundar, djurskötare inom lantbruk, som djurvårdare eller hästskötare.
 • Lantbruk; möjlighet till jobb med t.ex. landsbygdstjänster, lantbruk med maskiner, djur eller växtodling.
 • Skog; möjlighet till jobb med t.ex. jakt och viltvård, skogsmaskinförare eller skogsvårdare.
 • Trädgård; ger möjlighet till jobb med t.ex. att sköta parker, trädgårdar eller växthus.

Efter avslutat program får man en yrkesexamen. Man kan också välja kurser som gör att man kan fortsätta att studera på universitetet. 

 

Vuxenutbildning på naturbruksgymnasium

 • är en yrkesinriktad utbildning till yrken inom jord- och skogsbruk
 • kan vara från ett par månader upp till 2 år beroende på utbildning
 • kan man gå som vuxen när man vill utbilda sig i naturbruk
 • söker man via sin hemkommun som också beslutar om du får gå
 • kan kräva olika förkunskaper beroende på utbildning
 • du kan söka studiestöd och studielån under din utbildning

Här finns info utbildning på naturbruksgymnasium:

 

Yrkeshögskola

 • inom yrkeshögskolan utbildas man för en tydlig yrkesroll
 • utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
 • teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
 • utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
 • de allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiestöd och studielån

Här finns info om yrkeshögskoleprogram:

Folkhögskola

 • en utbildningsform för vuxenutbildning inom folkbildningen.
 • utgår från elevens egna behov, kunskaper och erfarenheter
 • bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner
 • stödjer verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
 • varje folkhögskola ansvarar för antagningen till sin skola och man söker direkt till aktuell skola. 

Här finns info om folkhögskolornas kurser och program:

Universitet och högskola

 • utbildningen är antingen 3- eller 5-årig
 • leder till kandidat- eller mastersexamen och ibland till en yrkesexamen
 • inom jord- och skogsbruk läser man på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • kräver att man har en gymnasieexamen och ett visst antal poäng i engelska och svenska
 • söker man till i konkurrens med andra
 • man kan söka studiestöd och studielån under sin utbildning

Här finns info om universitetsutbildning:

Materialet på den här plattformen

Materialet i Grön utbildning är indelat i fem olika ämnesområden:

 • Skog
 • Livsmedel
 • Djur
 • Växtodling
 • Trädgård

Området Skog är mest omfattande och innehåller en hel kurs om skogen, dess användning och kulturella betydelse.

För övriga områden finns kortare texter (motsvarande ett par A4). Först ges en övergripande beskrivning av området, därefter följer information om möjligheter till utbildning och jobb inom just den sektorn. Texterna kompletteras med filmklipp och länkar. 

På plattformen finns också ett material på mera grundläggande nivå, Grön Start. Detta består av korta lärsekvenser och är baserat på bilder och interaktiviteter. 

Allt material på plattformen är fritt tillgängligt. Inom Grön utbildning finns dessutom hänvisning till korta kurser  och annat fördjupningsmaterial från SLU. En del kurser kräver anmälan och kursavgift.

Gröna Jobb finns information från Arbetsförmedlingen, till stöd för den som vill söka jobb eller praktik, eller få sin yrkeskompetens från hemlandet valierad.

Hur kan man arbeta med materialet?

Tanken med den här portalen är att väcka intresse för de gröna näringarna, och ge inspiration och nya kunskaper. Med stöd av detta material ska man kunna jobba på ett flexibelt sätt, t ex med hjälp av studiebesök och/eller praktik. Målsättningen är att kunna korta vägen till arbete inom de gröna näringarna.

Tips på länkar för praktik


Kontaktinformation