För dig som är arbetsgivare – så funkar uppdragsutbildning

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Uppdragsgivare såsom företag, myndigheter och andra juridiska personer kan beställa och köpa kurser av SLU till sin personal.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kortfattat är det en utbildning på akademisk nivå som företag, myndigheter eller organisationer kan köpa av ett lärosäte. Den som köper utbildningen är uppdragsgivare och utser vilka som ska få delta. Utbildningen kan vara av varierande längd och omfattning, ges med eller utan högskolepoäng.

Eftersom du som uppdragsgivare utser deltagarna så gäller inte förkunskapskrav annat än om du och kursansvarig har kommit överens om ett minimum av förkunskaper som behövs för att din personal ska kunna tillgodogöra sig innehållet.

Olika typer av uppdragsutbildning:

  • Skräddarsydda kurser, i de fall du som arbetsgivare har önskemål om ett specifikt innehåll, studietakt, omfattning och plats.
  • Samläsning, innebär att deltagaren samläser med studenter i en reguljär kurs vid SLU. Sök gärna bland vårt reguljära utbud av kurser
  • Öppna kurser. Innebär att deltagare från flera olika arbetsplatser deltar på en och samma kurs.

Är du intresserad av att samarbeta med SLU i kompetensutveckling för din personal, eller har du bara allmänna frågor om hur det går till? Tveka inte att kontakta oss.

Vem kan köpa en uppdragsutbildning och vilka får delta?

Beställare av en uppdragsutbildning måste vara en juridisk person. Privatpersoner eller enskilda firmor kan inte köpa uppdragsutbildning från ett lärosäte.

Deltagaren ska ha en anställning hos den som beställer utbildningen och chefen ska godkänna deltagandet. En huvudregel är att utbildningen ska ha betydelse för arbetstagarens arbete hos arbetsgivaren.

Ett universitet kan också ge en utbildning på uppdrag av t.ex. Arbetsförmedlingen eller en omställningsorganisation. Deltagarna behöver då inte vara anställda där, utan i dom fallen ges utbildningen oftast av arbetsmarknadsskäl. 

Deltagarna i en uppdragsutbildning är inte studenter. Det gör att de inte har rätt till t.ex. studiemedel från CSN eller stöd från studenthälsan. Deltagarna är försäkrade genom sin arbetsgivare.

Bestämmelser:
Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
Universitet- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:11) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Varför samarbeta med ett lärosäte för kompetensutveckling?

Uppdragsutbildning ska tillgodose kompetensutveckling för yrkesverksamma utifrån de senaste forskningsrönen. Fördelarna med att samarbeta med ett lärosäte är många:

  • Din personal får kompetensutveckling med akademisk kvalitet.
  • Ni får tillgång till universitetets lärare och forskare och därmed den senaste kunskapen inom ämnet.
  • Uppdragsutbildning ska bedrivas så att full kostnadstäckning uppnås.
  • Inga krav på formella behörigheter för deltagande.
  • Möjlighet för deltagarna att få högskolepoäng.

 

Avtal

Ett avtal ska alltid skrivas mellan uppdragsgivaren och lärosätet för att säkerställa att leveransen av kursen blir så som man kommit överens om avseende bl.a. kursinnehåll, längd och omfattning på kursen, om kursen ska ges på distans eller på campus eller en kombination m.m.

Vanliga frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om uppdragsutbildning. Kontakta oss gärna om du har andra frågor!

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning på akademisk nivå som sker på uppdrag av en arbetsgivare och mot en avgift. Uppdragsutbildning syftar till att tillgodose kompetensbehovet i arbetsgivarens verksamhet.

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. Utbildningen ska ha som syfte att stärka personalens kompetens hos arbetsgivaren. En privatperson kan alltså inte köpa en plats på en uppdragsutbildning. En enskild firma kan inte heller vara beställare av uppdragsutbildning.

Vem får delta i en uppdragsutbildning?

De personer som arbetsgivaren/uppdragsgivaren bestämmer ska få gå kursen. Syftet är att uppdragsutbildningen ska stärka personalens yrkeskompetens hos arbetsgivaren.

Kan en privatperson köpa en utbildning?

Nej, endast arbetsgivaren (som ska vara en juridisk person) kan köpa en uppdragsutbildning. Som privatperson kan man istället söka till SLU:s ordinarie kurser och program.

Behöver man ha läst på universitet tidigare för att få gå en uppdragsutbildning?

Det är arbetsgivaren som utser vilka som ska få gå en utbildning och därför görs normalt ingen behörighetskontroll för uppdragsutbildning så som görs i det ordinarie kurs- och programutbudet. Däremot kan det förekomma att vissa förkunskaper rekommenderas för bästa möjlighet att tillgodogöra sig innehållet.

Kan man få akademiska poäng?

Ja, om kursen är poänggivande och om man genomför och klarar av examinationen så kan man få högskolepoäng. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng. Det är ingen skillnad på värdet av akademiska poäng om man gått en uppdragsutbildning eller en av universitetets reguljära kurser. Av kursbeviset kommer det att framgå att kursen är en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning kan också ges utan högskolepoäng.

Hur går det till att köpa en uppdragsutbildning?

Vanligast är att en arbetsgivare kontaktar någon av universitetets kontaktpersoner för uppdragsutbildning för att påbörja en diskussion om arbetsplatsens behov av kompetensutveckling på kort- och lång sikt. Tillsammans för man en dialog om innehåll, upplägg, tid och omfattning. När man är överens så upprättas ett avtal mellan lärosätet och uppdragsgivaren.