För dig som deltagare – så funkar uppdragsutbildning

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Uppdragsgivare såsom företag, myndigheter och andra juridiska personer kan beställa och köpa kurser av SLU till sin personal.

Deltagare snarare än student

Som deltagare i uppdragsutbildning är du ur juridisk mening inte student. Det är arbetsgivaren som beslutar om du ska få gå utbildningen, och därför behövs din chefs godkännande. Du går därför inte igenom universitetets antagningsprocess så som en student måste göra som vill bli antagen till en kurs eller ett program.

Som deltagare gäller att du:

  • inte omfattas av Högskoleförordningen
  • inte har rätt till studievägledning
  • inte har rätt till studenthälsan
  • inte kan begära att få studieuppehåll
  • inte har rätt till studiemedel från CSN

Behörighet och högskolepoäng

Det är arbetsgivaren som utser vilka som ska få gå en utbildning och därför görs normalt ingen behörighetskontroll för uppdragsutbildning. Däremot kan det förekomma att vissa förkunskaper rekommenderas för bästa möjlighet att tillgodogöra sig innehållet.

Uppdragsutbildning kan vara med högskolepoäng eller utan. Den som har blivit godkänd på en uppdragsutbildning med högskolepoäng kan ansöka om att få sin rätt till tillgodoräkning prövad.

Bestämmelser:

Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
Universitet- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:11) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Hantering av personuppgifter

Enligt förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor så har SLU rätt att bedriva uppdragsutbildning. För att kunna göra det så blir det nödvändigt att samla in vissa personuppgifter om deltagarna och deras arbetsgivare.

Anmälan till kurs

För att kunna anmäla dig till en kurs så måste du ha en anställning hos ett företag eller en organisation (ej enskild firma). Det innebär att en privatperson eller anställda hos en enskild firma inte kan gå en uppdragsutbildning vid ett universitet. Din chef måste godkänna ditt deltagande och det är till din arbetsgivare som vi skickar fakturan till.

Personuppgifter kan också komma att lämnas till oss av din arbetsgivare när det är den som anmäler dig och dina kollegor till en kurs.

Personuppgifter

För all uppdragsutbildning krävs att lärosätet skriver avtal med uppdragsgivaren, alltså arbetsgivaren. Därför behövs vissa uppgifter om både dig och din arbetsgivare. Uppgifter som vi kan behöva samla in är ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, befattning och arbetsplats. Om det ingår någon typ av förtäring i samband med kursen så kan vi också behöva veta om du har speciella kostkrav.

Läs mer om hur SLU hanterar personuppgifter här.

Vanliga frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om uppdragsutbildning. Kontakta oss gärna om du har andra frågor!

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning på akademisk nivå som sker på uppdrag av en arbetsgivare och mot en avgift. Uppdragsutbildning syftar till att tillgodose kompetensbehovet i arbetsgivarens verksamhet.

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. Utbildningen ska ha som syfte att stärka personalens kompetens hos arbetsgivaren. En privatperson kan alltså inte köpa en plats på en uppdragsutbildning. En enskild firma kan inte heller vara beställare av uppdragsutbildning.

Vem får delta i en uppdragsutbildning?

De personer som arbetsgivaren/uppdragsgivaren bestämmer ska få gå kursen. Syftet är att uppdragsutbildningen ska stärka personalens yrkeskompetens hos arbetsgivaren.

Kan en privatperson köpa en utbildning?

Nej, endast arbetsgivaren (som ska vara en juridisk person) kan köpa en uppdragsutbildning. Som privatperson kan man istället söka till SLU:s ordinarie kurser och program.

Behöver man ha läst på universitet tidigare för att få gå en uppdragsutbildning?

Det är arbetsgivaren som utser vilka som ska få gå en utbildning och därför görs normalt ingen behörighetskontroll för uppdragsutbildning så som görs i det ordinarie kurs- och programutbudet. Däremot kan det förekomma att vissa förkunskaper rekommenderas för bästa möjlighet att tillgodogöra sig innehållet.

Kan man få akademiska poäng?

Ja, om kursen är poänggivande och om man genomför och klarar av examinationen så kan man få högskolepoäng. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng. Det är ingen skillnad på värdet av akademiska poäng om man gått en uppdragsutbildning eller en av universitetets reguljära kurser. Av kursbeviset kommer det att framgå att kursen är en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning kan också ges utan högskolepoäng.

Hur går det till att köpa en uppdragsutbildning?

Vanligast är att en arbetsgivare kontaktar någon av universitetets kontaktpersoner för uppdragsutbildning för att påbörja en diskussion om arbetsplatsens behov av kompetensutveckling på kort- och lång sikt. Tillsammans för man en dialog om innehåll, upplägg, tid och omfattning. När man är överens så upprättas ett avtal mellan lärosätet och uppdragsgivaren.