Tack för din anmälan!

Senast ändrad: 23 januari 2018

Vi har mottagit dina uppgifter som ligger till grund för avtal och faktura. Efter behörighetskontroll skickas avtal till berörd avtalspart. Vi kontaktar också Socialstyrelsen för legitimationskontroll med hjälp av ditt personnummer.

 

Avtal

Kursen är en uppdragsutbildning vilket innebär att det är en juridisk person, d.v.s. företag (AB), myndighet eller organisation, som köper kursen för sin personals kompetensutveckling, till gagn för företaget eller verksamheten. Avtal tecknas mellan juridisk person och SLU. Avtalet reglerar enbart introduktionskursen.

 


Kontaktinformation