Kontaktpersoner för donationer och samarbeten

Senast ändrad: 16 februari 2024

Anna Lehrman

Anna Lehrman

Fundraiser

Ledningskansliet
018-67 22 32, 070-930 63 90
anna.lehrman@slu.se

 

 

 

Åsa Formo

Åsa Formo 

Fundraiser 

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/Ledningskansliet
018-67 25 70, 070-689 30 33 
asa.formo@slu.se

 

 Porträttfoto av en leende kvinna med mörkt hår, foto.Sara Hallin

Pro-dekan

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
018-67 32 09
sara.hallin@slu.se

 

 

 

Kristina SanténKristina Santén

Projektledare och chef, Enheten för samverkan och utveckling

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap
073-020 90 88
kristina.santen@slu.se

  
Per Olofsson

Fakultetsdirektör

Fakulteten för skogsvetenskap
090-786 82 92
per.olofsson@slu.se

 

 


Kontaktinformation