Kontaktpersoner för donationer och samarbeten

Senast ändrad: 05 juli 2023

Anna Lehrman

Anna Lehrman

Fundraiser

Ledningskansliet
Tel: 018 67 22 32, 070 930 63 90
anna.lehrman@slu.se

 

 

 

Åsa Formo

Åsa Formo 

Fundraiser 

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/Ledningskansliet
Tel: 018 67 25 70, 070 689 30 33 
asa.formo@slu.se

 

 Pär Aronsson

Pär Aronsson

Fakultetsdirektör

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Tel: 018 67 25 67
par.aronsson@slu.se

 

 

 Kristina SanténKristina Santén

Projektledare och chef, Enheten för samverkan och utveckling

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap
Tel: 073 020 90 88
kristina.santen@slu.se

  
Per Olofsson

Fakultetsdirektör

Fakulteten för skogsvetenskap
Tel: 090 786 82 92
per.olofsson@slu.se

 

 


Kontaktinformation