Ersättningsmöjligheter

Senast ändrad: 19 september 2018

Ibland kan det verka som att du saknar något ämne för att vara behörig till våra program, framförallt när det gäller biologi eller naturkunskap. På den här sidan kan du läsa om hur dessa ämnen kan ersättas av andra kombinationer av ämnen du läst.

Regeringen och Skolverket har beslutat att nya behörighetsregler ska gälla för gymnasieskolan fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11). Därför finns det numera både gamla och nya områdesbehörigheter och därmed olika ersättningsmöjligheter för biologi och naturkunskap beroende på vilka kurser på gymnasiet som du har läst.

Generella ersättningsmöjligheter för Biologi

Generella ersättningsmöjligheter för Biologi A och B

 • Naturbruksprogrammet (Gy2000) med kurserna Ekologi (BI1204), Växt- och djurliv (BI1208), Kretslopp (BI1205) samt Mikrobiologi och genetik (BI1206) eller
 • Naturbruksprogrammet (Gy2000) med kurserna Ekologi (NAM200), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), Miljö- och naturvård (NAM205), Mikrobiologi och genetik (NAM204) samt Växt- och djurliv (NAM208) eller
 • Biologi som utökad studiekurs på 3-årig teknisk linje

Generella ersättningsmöjligheter för Biologi 2

 • Naturbruksprogrammet (Gy2011) med någon av kurserna Djurens biologi, Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer.

Generella ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B/2

Generella ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B/2

 • Biologi 1 (BIOBIO01), Kemi 1 (KEMKEM01) och Fysik 1a (FYSFYS01) alternativt Fysik 1b1 + 1b2 (FYSFYS01b1 och FYSFYS01b2) eller
 • Fysik A (FY1201/FY201), Kemi A (KE1201/KE200) och Biologi A (BI1201/BI200) eller
 • Naturbruksprogrammet (Gy2011) med kurserna:
  Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) och ett av följande alternativ:
 1. Djuren i naturbruket (DJUDJR0) och Djurhållning (DJUDJH0) eller
 2. Djuren i naturbruket DJUDJR0) och Växtodling 1 (ODLVÄT01) eller
 3. Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01) och Trädgårdsodling (ODLTRÅ0) eller
 4. Mångbruk av skog (SKOMÅN0) samt någon av kurserna Skogsskötsel 1 (SKGSKO01), Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01) eller Fiske och vattenvård 1 (SKOFIS01).
 • Naturbruksprogrammet (Gy2000) med kurserna Ekologi (BI1204), Växt och djurliv (BI1208) och Kretslopp (BI1205) eller
 • Naturbruksprogrammet (Gy2000)med kurserna Ekologi (NAM200), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), Miljö och naturvård (NAM205), Mikrobiologi och genetik (NAM204) och Växt och djurliv (NAM208) eller
 • Vård- och omsorgsprogrammet (Gy2011) med kurserna Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1), Hälsopedagogik (HÄLHÄL0), Medicin 1 (MEDMED01) och Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) eller
 • Omvårdnadsprogrammet (Gy2000) med kurserna Medicinsk grundkurs (OMV1209), Vård och omsorgsarbete (OMV1215) eller
 • Omvårdnadsprogrammet (Gy200)med kurserna Medicinsk grundkurs A (MÄNK201), Medicinsk grundkurs B (MÄNK202), Omvårdnad A (OKU204), Omvårdnad B (OKU205) eller
 • Teknikprogrammet (Gy2000) med kurserna Ergonomi (IDH1203) och Miljöteknik (MKU1205) eller
 • Svalövs gymnasium yrkesvuxutbildning djurskötare/maskinförare 40-veckor, 1000 gymnasiepoäng.

För vissa utbildningar vid SLU

Agronomprogrammet- husdjur, livsmedel och mark/växt Biologi B kan ersättas av något av följande alternativ:

 • Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje.
 • Jordbruk - grundutbildning 40 v, specialkurs.
 • 2-årig förberedande och grundläggande praktisk-teoretisk yrkeskurs vid lantbruksskola (Berga m fl).
 • Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje.

 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se