Ersättningsmöjligheter

Senast ändrad: 11 mars 2024

Saknar du något ämne för att vara behörig till våra program, framförallt när det gäller biologi eller naturkunskap? På den här sidan kan du läsa om hur dessa ämnen kan ersättas av andra kombinationer av ämnen du läst på Komvux till exempel.

Regeringen och Skolverket har beslutat att nya behörighetsregler ska gälla för gymnasieskolan fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11). Därför finns det numera både gamla och nya områdesbehörigheter och därmed olika ersättningsmöjligheter för biologi och naturkunskap beroende på vilka kurser på gymnasiet som du har läst.

Generella ersättningsmöjligheter för Biologi 2

Biologi 2 (BIOBIO002/100)
Biologi B (BI1202/50, BI201/60)

Naturbruksprogrammet (gy2011) med någon av kurserna:
Djurens biologi (BIGDJE0/100)
eller
Marken och växternas biologi (BIGMAN0/100)
eller
Biologi i vattenmiljöer (BILVAT01 eller BILVAT02 eller BILVAT03/100)

Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ekologi (BI1204/50)
Växt- och djurliv (BI1208/50)
Kretslopp (BI1205/50)
Mikrobiologi och genetik (BI1206/50)

Naturbruksprogrammet med kurserna:
Ekologi (NAM200/30)
Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202/40)
Miljö- och naturvård (NAM205/40)
Mikrobiologi och genetik (NAM204/50)
Växt- och djurliv (NAM208/30)

Generella ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B/2

Generella ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B/2

 • Biologi 1 (BIOBIO01), Kemi 1 (KEMKEM01) och Fysik 1a (FYSFYS01) alternativt Fysik 1b1 + 1b2 (FYSFYS01b1 och FYSFYS01b2) eller
 • Fysik A (FY1201/FY201), Kemi A (KE1201/KE200) och Biologi A (BI1201/BI200)
  eller
 • Naturbruksprogrammet (Gy2011) med kurserna:
  Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) och dessutom kurserna:
  Djuren i naturbruket (DJUDJR0/100)
  Djurhållning (DJUDJH0/100)
  eller kurserna
  Djuren i naturbruket (DJUDJR0/100)
  Växtodling 1 (ODLVÄT01/100 eller VAOVAT01/100)
  eller kurserna
  Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01/100)
  Trädgårdsodling (ODLTRÅ0/100 eller TRRTRA0/100)
  eller kurserna
  Djurhållning (DJUDJH0/100)
  Hästkunskap 1 (HÄTHÄS01/100)
  eller kursen
  Mångbruk av skog (SKOMÅN0/100)
  samt någon av kurserna:
  Skogsskötsel 1 (SKGSKO01/100)
  Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01/100)
  Fiske och vattenvård 1 (SKOFIS01/100)
 • Naturbruksprogrammet (Gy2000) med kurserna: Ekologi, (BI1204/50), Kretslopp (BI1205/50) och Växt- och djurliv (BI1208/50)
 • Naturbruksprogrammet (Gy1992/1994) med kurserna Ekologi (NAM200), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), Miljö och naturvård (NAM205), Mikrobiologi och genetik (NAM204) och Växt och djurliv (NAM208) eller
 • Vård- och omsorgsprogrammet (Gy2011) med kurserna Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1), Hälsopedagogik (HÄLHÄL0), Medicin 1 (MEDMED01) och Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) eller
 • Omvårdnadsprogrammet (Gy2000) med kurserna Medicinsk grundkurs (OMV1209), Vård och omsorgsarbete (OMV1215) eller
 • Omvårdnadsprogrammet (Gy1992/1994) Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55), Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90), Omvårdnad A (OKU204/120) och Omvårdnad B (OKU205/180)
 • Teknikprogrammet (Gy2000) med kurserna Ergonomi (IDH1203) och Miljöteknik (MKU1205) eller
 • Svalövs gymnasium yrkesvuxutbildning djurskötare/maskinförare 40-veckor, 1000 gymnasiepoäng.

För vissa utbildningar vid SLU

Agronomprogrammet- husdjur, livsmedel och mark/växt Biologi B kan ersättas av något av följande alternativ:

 • Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje.
 • Jordbruk - grundutbildning 40 v, specialkurs.
 • 2-årig förberedande och grundläggande praktisk-teoretisk yrkeskurs vid lantbruksskola (Berga m fl).
 • Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje.

 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15