Reell kompetens

Senast ändrad: 11 mars 2024
Närbild på en person som håller i ett dokument och penna, foto.

Att ansöka om bedömning av reell kompetens är ett sätt för dig att bli behörig även om du saknar den formella behörigheten, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet. SLU värderar dina kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker.

En bredare syn på kunskaper

Reell kompetens är din samlade faktiska kompetens oavsett hur, när eller var du har skaffat den. När SLU bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att klara den utbildning du söker. Vi sänker inte kunskapskraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande de kunskaper som krävs fast på annat sätt. Bedömningen utgår från de dokument du skickar in i samband med ansökan till en utbildning. Bedömning av reell kompetens kan omfatta både grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Hur värderas din kompetens?

SLU gör en samlad bedömning av all den kompetens som du har. I en bedömning av reell kompetens väger SLU in kunskaper och erfarenheter från exempelvis arbetsliv, föreningsliv, utlandsstudier eller längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Även utbildning inom det formella utbildningssystemet som kanske i sig inte ger behörighet tas i beaktande, till exempel studier på gymnasiet eller Komvux.

När du ansöker om bedömning av din reella kompetens ska du beskriva dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter och skicka in intyg som styrker dessa. Vi gör sedan en bedömning om din samlade kompetens gör att du kan antas klara den utbildning du har sökt. Vi gör bedömningen genom att jämföra dina kompetenser mot de förkunskapskrav som gäller för utbildningen du söker.

Så här gör du:

 1. Gör din anmälan till kurs och/eller program på antagning.se.

 2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs” Du kan skriva ut blanketten och fylla i för hand eller fylla i direkt i datorn och sedan skriva ut blanketten.

 3. Gör en kompetensbeskrivning där du noggrant beskriver dina kunskaper och färdigheter som ska tas med i bedömningen. Beskriv hur du har skaffat dig kunskaperna och på vilket sätt du tycker att dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att klara den utbildning du söker. 4. Styrk dina uppgifter med intyg, betyg och/eller bedömningar från personer som känner dig väl och som kan intyga din kompetens inom ett visst område, till exempel en lärare eller arbetsgivare. Det kan till exempel vara arbetsintyg, kursintyg eller beskrivning av arbete inom föreningsliv eller andra aktiviteter.
   
 5. Annat du kan behöva skicka in eller ladda upp:
  - Om du har sökt samma utbildning tidigare och beviljats reell kompetens ska du skicka in en kopia på det antagningsbesked du fick då. Om det tidigare beslutet rör en utbildning som inte motsvarar den utbildning du sökt nu, måste du skicka in en ny ansökan om reell kompetens.

 6. Ladda upp dokumenten på antagning.se, senast sista ordinarie anmälningsdag runt 15 april inför höstterminen och runt 15 oktober inför vårterminen. Vi hanterar inte sena ansökningar om bedömning av reell kompetens. Se viktiga datumantagning.se

  Eller skicka blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs" tillsammans med kompetensbeskrivning och intyg med mera till:
  PostNord Strålfors AB
  Att: Antagningsservice
  R 312
  190 81 Rosersberg

Vad händer sen?

Antagningshandläggare bereder ditt ärende och gör en samlad bedömning av dina meriter utifrån de handlingar du skickat in och utifrån meriter som redan finns i antagningssystemet. Vid behov samråder antagningshandläggaren med studie- och karriärvägledare och/eller med berörd institution. Beslut om du kan anses vara behörig fattas av antagningshandläggare på SLU.

Är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas.

Du får beslutet om du har bedömts behörig eller inte i ditt antagningsbesked på antagning.se.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur du överklagar står i ditt antagningsbesked. Mer information om att överklaga finns på antagning.se.

Du kan behöva göra högskoleprovet

Observera att reell kompetens inte ger förtur till sökt utbildning. Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Oftast måste man dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Reell kompetens ger inget meritvärde och har ingen egen urvalsgrupp, därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på grundnivå och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om en utbildningsplats.


Kontaktinformation

Reell kompetens

Har du frågor om reell kompetens? Kontakta oss på: reko@slu.se

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte via vår onlinebokning.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15