Urval och platsfördelning

Senast ändrad: 11 mars 2024
Studenter engagerade i grupparbete med dator, pärm, anteckningsblock och kaffekopp på bordet. Foto.

Om det finns fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser måste ett urval bland de sökande göras. Urval baseras t ex på betyg eller omdöme från folkhögskola, högskoleprov och akademiska poäng och det är möjligt att tillhöra flera grupper.

Du får i urvalet räkna med akademiska poäng som du avslutat fram till sista anmälningsdag. Ditt meritvärde kan vara gymnasiebetyg, högskoleprovsresultat eller antal akademiska poäng. Om två eller flera sökande till ett visst sökalternativ har samma meritvärde, fördelas platserna med hjälp av lottning. För kurser och program på nybörjarnivå, dvs. kurser och program som enbart har gymnasiala förkunskapskrav, sker urvalet enbart genom gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat.

Om kursen ges både inom program och som fristående kurs reserveras minst 10 procent av platserna för sökande till fristående kurs.

Sen anmälan till kurs eller program sker på samma sätt som anmälan i tid. Om du har gjort en sen anmälan placeras du efter alla som anmält sig i tid. Din anmälan rangordnas då efter det datum då anmälan kom in.

Du kan läsa mer om platsfördelning och urval på antagning.se och i SLU:s antagningsordning.

Urval till utbildning på grundnivå

Gäller det här mig? Det här riktar sig till studenter på kurser och program som inte kräver tidigare akademiska studier, exempelvis kandidatprogram eller kurser med enbart gymnasiala betyg som förkunskapskrav.

Vid antagning fördelas platserna så att minst en tredjedel går till sökande med bäst högskoleprovsresultat och en tredjedel till sökande med bäst gymnasiebetyg. Den sista tredjedelen bestämmer SLU själv hur platserna fördelas.

För program fördelar SLU platserna genom en tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg.

För fristående kurser fördelar SLU platserna genom 35 % högskoleprov, 45 % betyg och 20 % antal högskolepoäng.

Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till andra än nybörjare

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som redan har akademiska meriter så som högskolepoäng och vill läsa ett program på grundläggande nivå som kräver en särskild behörighet utöver områdesbehörighet.

Är det fler behöriga studenter som söker programmet än vad det finns platser gör SLU ett urval som baserar sig på:
- tidigare utbildning.

Hur fungerar det med tidigare utbildning? Som sökande rangordnas du efter hur många högskolepoäng du läst, från 7,5 hp upp till maximalt 225 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.

SLU fördelar platserna till program på grundnivå genom en tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg.

Urval till fristående kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som redan har akademiska meriter så som högskolepoäng och vill läsa ett på grundläggande nivå som kräver en särskild behörighet utöver områdesbehörighet.

Är det fler behöriga studenter som söker en kurs på grundnivå än vad det finns platser gör SLU ett urval som baserar sig på:
- tidigare utbildning.

Hur fungerar det med tidigare utbildning? Som sökande rangordnas du efter hur många högskolepoäng du läst, från 7,5 hp upp till maximalt 225 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.

Urval till fortsatta studier inom ett program på grundnivå

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som redan går ett program på grundnivå på SLU.

Är det fler behöriga studenter som söker kurser inom ett program baseras urvalet på:
- tidigare utbildning inom programmet.

Hur fungerar det med tidigare utbildning? Som sökande rangordnas du efter hur många högskolepoäng du läst inom programmet, från 7,5 hp upp till maximalt 225 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.

Urval till utbildningsprogram på avancerad nivå

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som vill studera program på avancerad nivå på SLU.

Som sökande rangordnas du efter det totala antal högskolepoäng som finns registrerade upp till maximalt 285 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.

Urval till fristående kurser på avancerad nivå

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som vill studera fristående kurs på avancerad nivå på SLU.

Är det fler behöriga studenter som söker en fristående kurs på avancerad nivå än vad det finns platser gör SLU ett urval som baserar sig på tidigare meriter.

Hur fungerar det med tidigare meriter? Som sökande rangordnas du efter det totala antal högskolepoäng som finns registrerade upp till maximalt 285 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15