Ny sökning
ÖS0002

Kvalificerad praktik för hållbar utveckling

Studenten ska under minst 16 veckor delta i heltidspraktik med en handledare inom praktikplatsens organisation. Arbetet/uppgifterna under praktikperioden ska ha en tydlig koppling till global hållbar utveckling och ska träna studenten i att arbete självständigt och i samarbete med andra. Studenten ska under praktikperioden ha tid att observera, interagera och reflektera kring relevanta aspekter på global hållbarhet, och samtidigt även delta i organisationens verksamhet. Före och under praktikperioden finns ett krav på litteraturstudier. Delar av litteraturen är gemensam för alla kursdeltagare, medan annan litteratur kan vara specifik för den givna situationen och beslutas gemensamt av student, handledare och värdorganisation.


Under och efter praktikperioden sammanfattar studenten sina erfarenheter och rapporterar skriftligt dessa i form av en loggbok, en mittrapport och en slutrapport samt genom regelbundna muntliga eller skriftliga avstämningar med handledaren. Mittrapporten fungerar som lägesrapport avseende litteraturinläsning och reflektioner kring arbetsuppgifter och ansvar inom organisationen. Slutrapporten ska innehålla en presentation av arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och reflektioner kring kursmål och litteratur, samt en analys av den egna rollen inom arbetsplatsen (och eventuell underenhet) med kopplingar till hållbar utveckling. Den mera omfattande slutrapporten och en muntlig presentation avslutar kursen.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

ÖS0002-10300 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för ÖS0002

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad praktik för hållbar utveckling (ÖS0002-30256)

2023-01-16 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 55000 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Övrigt inom samhällsvetenskap
Kurskod: ÖS0002 Anmälningskod: SLU-10300 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%