Ny sökning
BI1388

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

Syftet med kursen är att ge en övergripande kunskap om djurhållning, djurhälsa och smittskydd hos djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur samt sport- och sällskapsdjur.

Information från kursledaren

Uppdatering: Vi har fått till oss att den korta infon nedan om praktiken oroar- vi kommer se till att ni får ut mer info inom kort!

Hej!

Preliminärt schema för kursen finns här till höger. Vi vill poängtera att det är just ett preliminärt schema och att vissa moment kan behövas flyttas innan kursen drar igång. Vi försöker dock hålla det till ett minimum. :) Det som inte kommer flyttas är tisdageftermiddagar som PBL-tid, försöksdjursveckan och praktikveckan. Det mesta av kursen hålls på campus med vissa moment via Zoom.

Extra viktigt inför vårterminen är att vi har en vecka med försöksdjursvetenskap som ligger v.6 där det mesta är obligatoriskt hela veckan. Vi har också lagt vecka 10 som praktikvecka. Mer information om praktiken kommer ni få i ett välkomstbrev som skickas ut i januari. Praktiken ska i första hand göras med någon typ av produktionsdjur och ni ska själva hitta praktikplats. Börja gärna fundera redan nu över vilka kontakter ni har för olika typer av djurhållning. Ett tips är att prata med studenter som tidigare gått kursen och höra om deras praktikplatser. Ni får göra praktiken var ni vill i Sverige, så ett tips är också att kolla runt er hemstad om ni inte kommer från Uppsala.

Har ni frågor om kursen kan ni höra av er till oss via mail.

//Lisa och Lena

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1388-30011 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1388

Läsåret 2022/2023

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (BI1388-30143)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (BI1388-30004)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Vi har ingen obligatorisk litteratur som måste köpas in på kursen. Under kursen kommer ni istället jobba mycket med att hitta den information ni behöver själva och vi kommer även jobba vidare med vetenskapliga artiklar som litteratur, både sådana ni får från oss och fortsätta träna på att hitta egna. Vi rekommenderar även att man har, eller har tillgång till, böckerna The ethology of domestic animals och Animal Welfare. Ni kommer också behöva använda er av svensk djurskyddslagstiftning.

Rekommenderad litteratur:

The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition. Författare: Per Jensen ISBN: 9781786391650 [The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition. ] (https://primo.slu.se/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma990019068820605121)

Animal Welfare, 3nd Edition Författare: Appleby, Olsson & Galindo ISBN: 9781786390202 [Animal Welfare, 3nd Edition] (https://slu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990019068930605121&context=L&vid=46SLUB_INST:SLUB_V1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=sv)

Djurskyddslagstiftning https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/veterinara-forfattningshandboken

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1388 Anmälningskod: SLU-30011 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%