Ny sökning
BI1143

Odlingssystem i trädgårdsföretag

Kursen är en viktig del av utbildningen för dig som går Trädgårdsingenjör – odling. Du får teoretiska kunskaper inom odling, till exempel inom växtskydd och ogräsbiologi, varvat med praktiska kunskaper om odling.Odling är ett hantverk. De praktiska färdigheterna uppnås genom en odlingslaboration som genomförs under hela kursen. Under odlingslaborationen ska du, tillsammans med dina gruppkamrater, producera en saluduglig kvalitet av växter i växthus. I kursen ingår också exkursioner till odlingsföretag, samt övningar inom växtskydd och ogräsbiologi.På kursmomentet orienterande undersökning får du fundera kring hur problemlösning i ett företag kan se ut. Kursen innefattar också föreläsningar och övningar kopplat till odlingssystem både på friland och i växthus.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1143

Läsåret 2023/2024

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40102)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40144)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40065)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40049)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40132)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40080)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40063)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40052)

2017-03-20 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40143)

2016-03-21 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40126)

2015-03-30 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40114)

2014-03-31 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40115)

2013-04-01 - 2013-06-09

Läsåret 2011/2012

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40124)

2012-03-26 - 2012-06-01

Läsåret 2010/2011

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40149)

2011-03-28 - 2011-06-03

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

2024 Kurslitteratur

**Odlingssystemsavsnittet **

Litteratur från tidigare kurser främst Litteraturguide BI1053.

  • **Tahir, I. *(2014). Fruktodling och efterskördbehandling. *291 sidor. Jordbruksverkets webbutik. Kan laddas ner som PDF: https://pub.epsilon.slu.se/11870/ Sid. 75-89.

*****Alternativt *

  • Korsgaard, M., Lindhard Pedersen, H. (2007). Frugt og Bær. 304 sidor. Landbrugsforlaget. ISBN 978-87-7470-952-7.* *Sid. 50 – 71 och 95 -101.

Ogräsavsnittet** - **omfattar ogräsbiologi, kontrollmetoder och artbestämning

Växtskyddsavsnittet

  • Pettersson, M-L, Åkesson I. (2011). Trädgårdens växtskydd. Natur och kultur. ISBN 978-91-2713-070-8. *- *rekommenderas; nyttig för hemuppgiften

  • Nilsson, U. (red.) (2014). Växtskyddets grunder* https://pub.epsilon.slu.se/11944/7/nilsson_u_red_150225.pdf- användes i Växtskydd, grundkurs; bra som stöd*

  • Andersson, L. (red.) (2020). Bekämpning i yrkesmässig trädgårdsodling. Tillgänglig på www.jordbruksverket.se

  • Andersson, S. (2018). Nematoder som växtskadegörare. Atremi. ISBN 978-91-7527-214-6. Försäljning: Servicecenter, Alnarpsgården

- om du vill lära dig mer om nematoder

För alla avsnitten tillkommer:

  • Utdelat material samt presentationer (PDF) från föreläsningar

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Hortonomprogrammet Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1143 Anmälningskod: SLU-40004 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%