Ny sökning
BI1272

Växtodling - marken och växterna

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för BI1272

Läsåret 2022/2023

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30053)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30161)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30265)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30065)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30067)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30011)

2018-01-15 - 2018-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Bok: Eriksson J. m. fl. 2011. Marklära. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-06920.

Bok: Fogelfors H. (red) 2015. Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-09280-5.

Larsson T. m. fl. 2013. **Jordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat. (**Kommer att finnas på Canvas)

Nilsson, U. (red) 2014. Växtskyddets grunder. SLU, inst. för växtskyddsbiologi. (E-bok, kommer att vara tillgänglig via Canvas)

Andersson E. m. fl. 2023. Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023. (Kommer att finnas på Canvas )

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1272 Anmälningskod: SLU-30295 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%