Ny sökning
BI1278

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi

Kursen omfattar genetik, cellbiologi och mikrobiologi. En viktig del av kursen utgörs av laborativ träning.


Vid föreläsningar, och obligatoriska laborationer och gruppövningar, behandlas följande avsnitt: • struktur, funktion och morfologi hos bakterie, svamp-, växt- och djurceller, samt virus • det genetiska informationsflödet: DNA-replikation, RNA-syntes,
RNA-splitsning och proteinsyntes • biologiska membran, transportmekanismer och kommunikation i och mellan celler • celldelning och bildning av könsceller • mendelsk nedärvningsteori och dess utvidgning • genetisk rekombination och kopplingsanalys • mutationer • populationsgenetik och genresursbevarande • kvantitativ genetik • energimetabolism och energiutbyte (aerob och anaerob respiration, fermentation, metanogenes, syntrofi, litotrofi och fotosyntes) hos bakterier • bakteriegenetik (konjugation, transduktion och transformation) • mikroorganismers odling, substrat och tillväxt • desinfektion och antibiotika • svampar och bakterier, identifiering och klassificering • informationssökning och rapportskrivning av labresultat.
Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1278-10101 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1278

Läsåret 2021/2022

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10152)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10262)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10214)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10139)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi (BI1278-10006)

2017-08-28 - 2017-11-05

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1278 Anmälningskod: SLU-10101 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%