Ny sökning
BI1294

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion

Kursen ger en introduktion till masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion och dess två inriktningar: "Växtskydd och växtförädling" och "Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner". Den ger en grund för studier på masternivå, generella kompetenser och förståelse för biologiska förutsättningar för växtproduktion. Kursens föreläsningar, övningar, studiebesök och exkursioner behandlar grundläggande växtbiologi inklusive växtfysiologi, metabolomik, genetik och molekylär genetik samt förutsättningar för växtproduktion omfattande jordbruk och trädgårdsodling. Dessutom ingår grundläggande statistik med relevans för fortsatta studier inom området. Introduktion till etisk argumentation, hållbar utveckling, vetenskapsfilosofi, vetenskapligt arbetssätt och informationskompetens samt vetenskaplig muntlig och skriftlig presentation. På exkursioner besöks miljöer för att öka kunskapen om växtproduktion. För att ge inblick i möjlig framtida yrkesroll görs också studiebesök. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och vissa övningar.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1294

Läsåret 2023/2024

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10060)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2023/2024

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10061)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10301)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10302)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10093)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10094)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10095)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10039)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10040)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10041)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10116)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10117)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10118)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10004)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10002)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10003)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Literature for the course is:

Plant Physiology and development 7th ed.

Taiz, Zeiger, Möller and Murphy
ISBN: 9780197614204

and

Short Guide to Writing about Biology, A, 9th Edition

Pechenik
9780321984258

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1294 Anmälningskod: SLU-10272 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%