Ny sökning
BI1302

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

Syftet med kursen är att studenten skall lära sig planera, tillämpa de viktigaste inventeringsmetoderna för vilt och fisk, lära sig analysera och tolka resultaten från sådana undersökningar, samt förstå etiska aspekter vid insamling och märkning av djur. Genom lärarstödd träning ges studenterna möjlighet att planera, genomföra, sammanställa och redovisa resultaten för ett urval av inventeringsmetoder. Under kursen ges en översikt av svensk och europeisk djurförsökslagstiftning, samt organisation med avseende på hantering av vilda djur i forsknings- och förvaltningssyfte. Etiska aspekter av försöksdjurens stress, oro, smärta och lidande belyses också under kursen. Metoder för provtagning, bedövning och sövning liksom olika injiceringsmetoder demonstreras.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1302-10170 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1302

Läsåret 2022/2023

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10227)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10102)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10024)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10050)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10087)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1302 Anmälningskod: SLU-10170 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%