Ny sökning
BI1313

Animalieproduktion I

Kursen bygger främst på föreläsningar och inläsning av litteratur. Studenten får också göra övningar, laborationer och medverka i seminarier.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom externa föreläsningar och studiebesök samt genom seminarier gemensamma med branschen. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier. I kursen ingår obligatoriska studiebesök och temadagar.


I kursen behandlas: • djurproduktion i Sverige och världen,

 • produktionens påverkan på produktkvalitet,

 • djur- och näringsfysiologi,

 • djurens beteende,

 • tillämpad avelslära,

 • fodermedelskännedom, foderstatsberäkningar och foderstyrning,

 • förebyggande hälsovård och djursjukdomar,

 • nyckeltal och produktionsuppföljning,

 • studenterna ges möjlighet att diskutera genus- och jämställdhetsperspektiv som en del av livsmedelsproduktionens hållbarhet.


Följande moment är obligatoriska:

övningar och laborationer, studiebesök och medverkande i seminarier.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1313-10346 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1313

Läsåret 2022/2023

Animalieproduktion I (BI1313-10048)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Animalieproduktion I (BI1313-10183)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Animalieproduktion I (BI1313-10287)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Animalieproduktion I (BI1313-10063)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Animalieproduktion I (BI1313-10078)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur presenteras nedan. Litteraturen består av böcker, kompendier och rapporter. Utöver givna litteraturen nedan tillkommer material som tillhandahålls via Canvas. Under referenslitteratur finns användbara länkar samt litteratur till fördjupning inom respektive område.

Böcker

 • Jamiesson, A. & Hessle, A. (2020). Nötkött. (244 s) **ISBN : **9789151957302
 • Nilsson, M. (2017). Mjölkkor. 2 uppl. Stockholm: BMM Förlag. (232 s)

**Kompendier **

Finns tillgängliga som pdf-filer på canvas.

Grisproduktion

 • Kompendium I, Om inhysning och boxsystem
 • Kompendium II, Om grisraser & grisavel
 • Kompendium III, Om grisutfodring
 • Kompendium IV, Om hälsa & sjukdom

Fjäderfä

 • Kompendium I, Äggproduktion, Inhysningssystem och stallklimat. (56 s)
 • Kompendium II, Äggproduktion, Hönan. (56 s)
 • Kompendium III, Äggproduktion, Smittskydd och sjukdomar. (30 s)
 • Kompendium IV, Slaktfågelproduktion, Slaktfågel och sjukdomar. (66 s)

Mikrobiologi

 • Bruslind, L. *General Microbiology. *Tillgänglig: https://open.oregonstate.education/generalmicrobiology/ [2023-07-05]

***Referenslitteratur: ***

Mer littertur presenteras på Canvas

**ÖVERGRIPANDE **

***Böcker ***

 • Lärn-Nilsson, J., Jansson, D. S. & Strandberg, L. (2005). Naturbruk Husdjur Del 1. Stockholm: Natur och Kultur.
 • Lärn-Nilsson, J. (2006). Naturbruk Husdjur Del 2. Stockholm: Natur och Kultur.
 • Nielsen, D. & Permin, B. (2007). *Naturbrukets mikrobiologi. *88 pp., Tvååker: Munkagårdsgymnasiet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Zoologi (djurbiologi) Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1313 Anmälningskod: SLU-10346 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%