Ny sökning
BI1354

Växt-mikrobinteraktioner

I kursen behandlas interaktionerna mellan växter och mikrober på översiktlig och detaljerad nivå för både patogena och symbiotiska interaktioner. Infektionsmekanismer, växternas försvar, stressresponser och ett stort antal viktiga problem inom jord-, trädgårds- och skogsbruk berörs. Exempel hämtas från pågående forskning vid SLU och presenteras av forskarna själva. Ämnesområden som behandlas är:  • infektionsmekanismer; vidhäftning; patogeneffektorer; toxiners och andra ämnens roll; invasion av växtvävnad; subversion av värdcellens biologi  • upprättande av symbiotiska relationer (mykorrhiza, rhizobium)  • växters samspel med mikrobiomet och dess effekt på växters tillväxt och hälsa  • resistensreaktioner mot angrepp av växtpatogener (inkl. nematoder) och insekter; gen-för-geninteraktioner; igenkänning av patogener; inducerad resistens; icke-värdväxtresistens  • ekologiska konsekvenser av resistens mot och mottaglighet för patogener och skadeinsekter på populationsnivå  • likheter och skillnader mellan försvarsresponser till abiotiska och biotiska stimuli
Kursen består av föreläsningar, laborationer (obligatoriskt), seminarier (obligatoriskt), projektarbete (obligatoriskt), övningsuppgifter, självstudier, examination och utvärdering


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1354

Läsåret 2023/2024

Växt-mikrobinteraktioner (BI1354-20019)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Växt-mikrobinteraktioner (BI1354-20184)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Växt-mikrobinteraktioner (BI1354-20037)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växt-mikrobinteraktioner (BI1354-20020)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växt-mikrobinteraktioner (BI1354-20063)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Course literature
There is no specific book covering all the topics of the course. Each lecturer will recommend 1-2 articles or book chapters as literature. The articles will be available through the SLU library or the CANVAS course homepage.

2) **Preparatory reading **
If you have not studied plant pathology previously, we would suggest having a look into the introductory chapters in the book of G.N. Agrios: Plant Pathology, 5th edition, Academic Press, 2005 (pages 1-353). Also, for those lacking a background in molecular genetics, we recommend a general text book such as “Essentials of Genetics” by Klug, Cummings and Spencer, Palladino, 9th edition 2016.

3) Literature project
The project work will be a literature study on selected topics that are otherwise not sufficiently covered during the course. You will have the possibility to suggest and select the topic.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1354 Anmälningskod: SLU-20051 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%