Ny sökning
BI1361

Urbanekologi och växtkännedom

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om växternas förutsättningar, utmaningar, och vilken roll de spelar för upprätthållande av biologisk mångfald och leverans av olika ekosystemtjänster i urbana miljöer. Vidare ger kursen en fördjupad förståelse för de ekologiska konsekvenserna som urbanisering och förtätning av urbana miljöer medför och hur man kan mildra sådana effekter och därmed bidra till ett hållbarare samhälle.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1361-10304 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1361

Läsåret 2022/2023

Urbanekologi och växtkännedom (BI1361-10033)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Urbanekologi och växtkännedom (BI1361-10126)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Urbanekologi och växtkännedom (BI1361-10192)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Urbanekologi

Biologisk mångfald i urbana miljöer - förutsättningar, fördelar och förvaltning.

Anna S. Persson, Henrik G. Smith.

CEC Syntes Nr 02. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. ISBN 978-91-981577-2-7

https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/urban_biodiversitet_final_20140515.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: BI1361 Anmälningskod: SLU-10304 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 50%