Ny sökning
BI1364

Växtskydd, grundkurs

Kursen ger dig grundläggande kunskap om växtskydd. Du lär dig känna vanliga skadegörare och sjukdomar inom trädgårdsproduktion och i gröna miljöer. Lika viktigt är det att lära sig nyttoorganismer, såsom pollinatörer och predatorer, till exempel nyckelpigor som kan äta skadegörare. Du lär dig principen av integrerat växtskydd – att satsa på förebyggande åtgärder före bekämpning genom att planera växtskydd som en del av odlingen. Examinationen består av övningar, insektquiz och tentamen. Denna kurs är tillgänglig endast för programstudenter i trädgårdsingenjör: odling och design.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1364

Läsåret 2023/2024

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10264)

2023-08-28 - 2023-09-27

Läsåret 2022/2023

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10315)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2022/2023

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10346)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10156)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10151)

2020-08-31 - 2020-09-29

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur som används under kursen

Växtskyddets grunder
Nilsson m.fl. (red.) 2014. SLU, institutionen för växtskyddsbiologi. 9789157692399 Tillgänglig: https://pub.epsilon.slu.se/11944/7/nilsson_u_red_150225.pdf Några bilder saknas i nätupplagan p.g.a. upphovsrätt. En komplett version finns i Canvas.

**Utdelat material **
Material som delas ut under kursens gång räknas som kurslitteratur.

Rekommenderad referenslitteratur

**Trädgårdens växtskydd **
Pettersson, Maj-Lis och Åkesson, Ingrid 2011. Natur & Kultur. 9789127130708

En nyttig uppslagsbok som visar typiska skadegörare och sjukdomar samt förslag för åtgärder för olika kulturväxtgrupper såsom frukt, bär, krukväxter, perenner, sommarblommor med flera.

Annan referenslitteratur – bra att känna till

Jordbruksverketwww.jordbruksverket.se* Särskilt information om växtodling samt rapporter** i webbutiken.*

**Nematoder som växtskadegörare **Andersson 2019. Atremi AB. 9789175272146 Tillgänglig att köpa vid Servicecenter i Alnarpsgården.

Skydda din trädgård Pettersson 2019. 3. upplaga. Ordalaget Bokförlag. 9789174692556

**Skydda dina krukväxter **Pettersson 2010. Ordalaget Bokförlag. 9789185465750

**Skadegörare i trädgården **Sandskär 2006. Prisma. 9151846047

**Plant Pathology and Plant Diseases **Tronsmo m.fl. 2020. CABI Publishing. 9781789243178

**Plant Pathology **
Agrios 2006. 5.upplaga. Elsevier Tillgänglig via SLU-bibl: www.sciencedirect.com/book/9780120445653/plant-pathology

**Collins Pests, Diseases and Disorders of Garden Plants **Buczacki & Harris 2014, 4.upplaga, HarperCollins

Knowing and recognizing – The grower’s guide to biological crop protection Koppert Biological systems 2017. ISBN 9789082756708

Raven Biology of Plants Kapitel 13 Prokaryotes and Viruses; 14 Fungi Evert and Eichhorn 2012, 8. upplaga, MacMillan Learning/WH Freeman and Company Delar av de**nna bok används i Växtfysiologi, grundkurs som ges i trädgårdsingenjör: odling.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Hortonomprogrammet Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: G1N
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1364 Anmälningskod: SLU-10002 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%