Ny sökning
BI1365

Växtfysiologi, grundkurs

Kursen i Växtfysiologi ger dig grundläggande kunskaper om högre växters anatomi och fysiologi. Kursen börjar med en genomgång av de olika typerna av celler och vävnader i växten samt av växtcellens uppbyggnad och de olika organellernas funktioner i cellen. Sedan kommer vi att gå närmare in på de processer som sker i växtcellen och dens organeller, så som celldelning, proteinsyntes, fotosyntes och andning. Du får även lära dig om vattnets och mineralnäringsämnenas betydelse i växten och om hur vatten och mineralnäringsämnen tas upp och transporteras. En laboration där du får följa utvecklingen av bristsymptomer för olika minerlanäringsämnen kommer att pågå under hela kursen. Vi går även igenom rotsymbioser som är viktiga för växtens näringsförsörjning. De viktigaste grupperna av växthormoner och dessas betydelse för växtens utveckling och respons på yttre faktorer kommer att behandlas vid föreläsningar och laborationer. Som en del av kursen får du även träna på att söka vetenskaplig information och referera till källor i en naturvetenskaplig text.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1365-10265 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1365

Läsåret 2022/2023

Växtfysiologi, grundkurs (BI1365-10251)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Växtfysiologi, grundkurs (BI1365-OM149)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Växtfysiologi, grundkurs (BI1365-10149)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Växtfysiologi, grundkurs (BI1365-10145)

2020-09-30 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk kurslitteratur:

  • **Evert RF and Eichhorn SE 2012/2013 **Raven Biology of Plants, 8th ed.Macmillan Learning /WH Freeman & Company

  • ** Caspersen S 2014 Källhänvisningar och referenslista – sammanfattning. **Institutionen för biosystem & teknologi, SLU-Alnarp (Canvas)

  • Litteratur som utdelas i samband med föreläsningarna är obligatorisk!

Referenslitteratur:

  • **Pears R and Shields G Cite them right. **Macmillan International Higher Education (finns på biblioteket)

  • **Taiz L, Zeiger E 2015 Plant Physiology and Development. **Sinauer Associates, Inc.

  • **Widén M & Widén B 2008 Botanik. Kapitel 11: Vegetativ anatomi. **Studentlitteratur. ISBN 9789144043043

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1365 Anmälningskod: SLU-10265 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%